fredag 17. september 2021

Digital samskriving på zoom 26.09.21

Da starter vi opp igjen! Kanskje ikke hver uke og kanskje ikke alltid på mandager, men:

Velkommen til samskriving på zoom søndag 26.september klokka 19.00 til 21.00, 

nye og gamle samskrivere. 

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte oss til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Det er meningen at oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Man kan ikke svare feil på dem. Det er bare å følge assosiasjonene oppgavene gir deg og skrive i vei. Tekstene skal ikke deles. Det som skrives kan du se på som råmateriale som du kan bearbeide seinere. 

Etter at samskrivinga er ferdig,  fra kl. 20.15 til 20.45, blir det en samtale mellom forfatter og litteraturkritiker Hilde Vesaas og fortellerkunster, førstelektor i muntlig fortellerkunst og kunstner-forsker Heidi Dahlsveen. Alle deltagere kan stille spørsmål og kommentere i chatten under og etter samtalen. Zoomrommet er åpent til ca. kl.21.00 slik at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. 

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Vi har laget en facebook-gruppe for alle som har vært med på samskriving. I den gruppa kan vi alle inspirere, informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler. 

Vil du være med, så send en påmelding til 
samskriving@tekstuniverset.no

Du vil da få tilsendt en zoomlink.

Det koster 150 kroner pr. gang. 
Trygda, arbeidsledig, student eller nokså blakk: 100 kroner. 
Vipps til 97123102.
Halvparten av inntektene går  denne gangen til www.drapenihavet.no

Marianne og Jorunn 

Ingen kommentarer: