fredag 11. juni 2021

Digitalt! Barnelitteratur-kurs på formiddagen med GRO DAHLE 2022

”Å skrive for barn” er et skrivekurs med fokus på barnelitteratur. Deltagerne blir kjent med skrivehåndverkets verktøykasse, og vi går gjennom en mengde teknikker, leker og oppgaver og metoder knyttet til de ulike teksttypene i barnelitteraturen slik som barneroman/barneprosa, bildebok, barnedikt, fabler, eventyr. Det kan være interessant for både de som er skrivelystne og som har lyst til å skrive for barn eller for lærere som har lyst på morsomme oppgaver for barn eller for barnelitteraturinteresserte som har lyst til å lære seg mer om barnelitteraturens ulike sjangre og stiler. Det kreves ingen forkunnskaper eller skriveerfaring. Kurset går ut på å lære grep, metoder, teknikker, tilnærmingsmåter og sjangre gjennom å gjøre oppgaver, fokus på oppgaver, skrive tekster.Torsdag 17. mars: Presentasjon. Barneprosa: karakteren, levende modell

Påmelding og spørsmål, kontakt: jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102

Torsdag 24. mars: Barneprosa: synsvinkel, ståsted, konsekvent barne-perspektiv

Torsdag 31. mars: Barneprosa: stemme, replikkveksling

Torsdag 7. april: Barneprosa: motor og dramaturgi

Påske

Torsdag 21. april: Bildebok et multimopdalt medium: besjeling,personifisering

Torsdag 28. april: Allegori, allusjon, systembildebok, konsept-bildebok, tema-bildebok

Torsdag 5. mai: Barnediktet, det rimede diktet, syngende, rytmiske barnediktet, nonsens

Torsdag 12. mai: det urimede  barnediktet, metoder for humor, lek, titler

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Ingen kommentarer: