fredag 11. juni 2021

Digitalt! Barnelitteratur-kurs på formiddagen med GRO DAHLE 2022

Digitalt formiddags-kurs på zoom – torsdager mars, april, mai 2022:

Torsdag 17. mars: Presentasjon. Barneprosa: karakteren, levende modell

Torsdag 24. mars: Barneprosa: synsvinkel, ståsted, konsekvent barne-perspektiv

Torsdag 31. mars: Barneprosa: stemme, replikkveksling

Torsdag 7. april: Barneprosa: motor og dramaturgi

Påske

Torsdag 21. april: Bildebok et multimopdalt medium: besjeling,personifisering

Torsdag 28. april: Allegori, allusjon, systembildebok, konsept-bildebok, tema-bildebok

Torsdag 5. mai: Barnediktet, det rimede diktet, syngende, rytmiske barnediktet, nonsens

Torsdag 12. mai: det urimede  barnediktet, metoder for humor, lek, titler

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Ingen kommentarer: