onsdag 5. mai 2021

Digitalt Tekst- og bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE på zoom

17. til 19. november 2021 på zoom

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli

jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102

Pris: 4500,-

I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt. Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale. Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

Onsdag 17. november

(oppmøte på zoom litt før kl 10 – f eks 9.50 – dere får link på mail fra Jorunn) 

Kl 10 – 14 Innledning. Bilde + tekst 

Det fins mange ulike tekst-bilde-prosjekter, noen for barn, noen for voksne, noen for alle aldre.

«Poetikk» /dogmer / premisser 

Oppgaver:

Titteloppgaver

Bildetekst-oppgaver

Enrutere

Ord i bilde

Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)

Tom Phillips- / Black-out-metoden

Ord-kollasjer, ord-posen: arbeid med biter og enkelt-ord

Gjennomgang

Ca 14 – 15 Lunsj 

Ca 15 - 17: Å vri og løfte og vinkle humoristisk

Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier

(Det upassende / grenseoverskridende, forventningsbruddet,

sjarm-humor, det lille, det søte

svart humor, absurditet, arbeidsmiljø-humor, hattehumor, nonsens, ironi/underfundighet/understatement / omvendt humor, erte-humor

Gjennomgang

Pause

17.15 – 18:  Å løfte og gi dybde: Dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, feministisk, pedagogisk, historisk, religiøst, eksistensielt, etisk, meta-dimensjon, poetisk) Ulike metoder for å skape perspektiver og nivåer

18 – 19 Gjennomgang dimensjon

Kveld: Selvstendig oppgave? enrutere eller ord i bilde                                          

Torsdag 18. november:  Bildeboka, grafisk roman

Ca 9 - 13  Bildeboka

Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen

The drama of the turning of the page

Bildebokas teater

Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Allalder, bildebokas ytre og indre handling

Språklige bilder:

Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, pars pro toto, synekdoke, sammenstilling, allusjon/referanse, pastisj

Arketypiske barn/roller/fortelling

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen

Stil, ståsted og stemme

Monolog,

temperament

Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom

Det konsekvente barneperspektivet

System-bøker: Sykluser, helheter, rammer, konsepter, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller og sammenstilling

Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder 

Ca 13 – 14 Lunsj

ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier

Bipersoner/ flere karakterer

Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme

Oppgaver og gjennomgang

Pause

Ca 16.15 – 18: helhet, oppbygging og linjer

Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster

Dramaturgi

Ca 18 – 20 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag

eller en komposisjon av egne bilder + tekst

Fredag 19. november: Kunst og konsept 

9 - 12 Gjennomgang av prosjektene.  

12.30 – 15 : Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok     

Max 15 deltagere

(Vi tar forbehold om antall timer. Dette kurset er tenkt til fullt antall deltagere,
hvis det bare blir halvparten, må vi skjære litt ned på timene også)

Vil du være med i hemmelig facebook gruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Ingen kommentarer: