tirsdag 25. mai 2021

Digitalt! Prosakurs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 17. mars: karakteren: minner, levende modell, sannhet og løgn, kamuflasje

Torsdag  24. mars: ikoner og arketyper

Torsdag  31. mars: atypisk karakter, 

Torsdag 7. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Påske

Torsdag 21. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Torsdag. 28. april: motor: kontrast, hemmeligheter, konflikter

Torsdag 5. mai: sted og tid, forankring

Torsdag 12. mai: dramaturgi, igangsettende hendelse

 Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.


 


Ingen kommentarer: