tirsdag 25. mai 2021

Digitalt. Dikturs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Onsdag 5., 12., 19., 26. januar 2.,  9., 16., og 23. februar 2022

Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape. «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt. Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!Hver onsdag klokka 18:00 til 21:30

Onsdag  5. januar:  presentasjon, bruks vs kunst, poetikk, diktets historie 20-tallet, 

                               Futurisme, dadaisme, surrealisme, lappedikt, friskrift, projeksjon

Onsdag  12. januar: diktets historie: 30/40/50 tallet: imagisme, black-out-poesi, referanse

Onsdag. 19. januar: diktets historie: 60/70 tallet: lek, konkretisme, humor, form, minimale dikt

Onsdag. 26. januar: 80/90-tallet: bildedikt, kroppsnæredikt, metadikt, blandingsspråk

Onsdag. 2. februar: 00/10-tallet: dokumentarisme, hverdag, sainnadikt, selvbiografiske dikt

Onsdag. 9. februar: ulike typer dikt: gåter, oppskrifter, bruksanvisninger, haiku, episke dikt

Onsdag. 16. februar: den syngende teksten, bokstavrim, rim-mønster, rytmemønster, trykk

Onsdag. 23. februar: titler, dimensjon

Pris: 5000,-

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til
konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Ingen kommentarer: