tirsdag 25. mai 2021

Digitalt. Dikturs på kveldstid med GRO DAHLE 2022


Hver onsdag klokka 18:00 til 21:30

Onsdag  5. januar:  presentasjon, bruks vs kunst, poetikk, diktets historie 20-tallet, 

                               Futurisme, dadaisme, surrealisme, lappedikt, friskrift, projeksjon

Onsdag  12. januar: diktets historie: 30/40/50 tallet: imagisme, black-out-poesi, referanse

Onsdag. 19. januar: diktets historie: 60/70 tallet: lek, konkretisme, humor, form, minimale dikt

Onsdag. 26. januar: 80/90-tallet: bildedikt, kroppsnæredikt, metadikt, blandingsspråk

Onsdag. 2. februar: 00/10-tallet: dokumentarisme, hverdag, sainnadikt, selvbiografiske dikt

Onsdag. 9. februar: ulike typer dikt: gåter, oppskrifter, bruksanvisninger, haiku, episke dikt

Onsdag. 16. februar: den syngende teksten, bokstavrim, rim-mønster, rytmemønster, trykk

Onsdag. 23. februar: titler, dimensjon

Pris: 5000,-

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til
konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Ingen kommentarer: