tirsdag 25. mai 2021

Digitalt! Prosakurs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 17. mars: karakteren: minner, levende modell, sannhet og løgn, kamuflasje

Torsdag  24. mars: ikoner og arketyper

Torsdag  31. mars: atypisk karakter, 

Torsdag 7. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Påske

Torsdag 21. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Torsdag. 28. april: motor: kontrast, hemmeligheter, konflikter

Torsdag 5. mai: sted og tid, forankring

Torsdag 12. mai: dramaturgi, igangsettende hendelse

 Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.


 


Digitalt. Dikturs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Onsdag 5., 12., 19., 26. januar 2.,  9., 16., og 23. februar 2022

Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape. «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt. Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!Hver onsdag klokka 18:00 til 21:30

Onsdag  5. januar:  presentasjon, bruks vs kunst, poetikk, diktets historie 20-tallet, 

                               Futurisme, dadaisme, surrealisme, lappedikt, friskrift, projeksjon

Onsdag  12. januar: diktets historie: 30/40/50 tallet: imagisme, black-out-poesi, referanse

Onsdag. 19. januar: diktets historie: 60/70 tallet: lek, konkretisme, humor, form, minimale dikt

Onsdag. 26. januar: 80/90-tallet: bildedikt, kroppsnæredikt, metadikt, blandingsspråk

Onsdag. 2. februar: 00/10-tallet: dokumentarisme, hverdag, sainnadikt, selvbiografiske dikt

Onsdag. 9. februar: ulike typer dikt: gåter, oppskrifter, bruksanvisninger, haiku, episke dikt

Onsdag. 16. februar: den syngende teksten, bokstavrim, rim-mønster, rytmemønster, trykk

Onsdag. 23. februar: titler, dimensjon

Pris: 5000,-

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til
konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Digitalt! Igangsettingskurs på kveldistid med GRO DAHLE 2022

Digitalt ettermiddagskurs på zoom torsdager januar, februar 2022:

IGANGSETTING med Gro Dahle

Åtte torsdager fra og med 6. januar på zoom

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 6. januar   1. gang. Igangsetting

Torsdag 13. januar 2. gang. Språklige bilder

Torsdag 20. januar 3. gang. Synsvinkel

Torsdag 27. januar 4. gang  karakter

Torsdag 3. februar 5. gang. monolog, replikker

Torsdag 10. februar. 6. gang. Plot, motor

Torsdag 17. februar  7. gang. Dramaturgi

Torsdag 24. februar. 8. gang. Tittel og dimensjon

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Digitalt! Igangsettingskurs på formiddagen med GRO DAHLE 2022

IGANGSETTING med Gro Dahle

Åtte torsdager fra og med 6. januar på zoom

hver torsdag klokka 10 - 13.30

Torsdag 6. januar   1. gang. Igangsetting

Torsdag 13. januar 2. gang. Språklige bilder

Torsdag 20. januar 3. gang. Synsvinkel

Torsdag 27. januar 4. gang  karakter

Torsdag 3. februar 5. gang. monolog, replikker

Torsdag 10. februar. 6. gang. Plot, motor

Torsdag 17. februar  7. gang. Dramaturgi

Torsdag 24. februar. 8. gang. Tittel og dimensjon

Pris:
 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

 

torsdag 13. mai 2021

Samskriving på Zoom og intervju med Veronica Melå.

Velkommen til samskriving på zoom mandag 7. juni 2021 klokka 19.00 til ca 20:45
Vil du være med?
Kontakt: jorunn@tekstuniverset.no  Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Derfor inviterer vi nå til samskriving og lager et lite press-skrive-rom hver mandag. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom, og det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive og kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Du kan selvfølgelig også ignorere oppgavene og bruke tiden til eget skrivearbeid. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra. 

Ca kvart over ett blir det intervju med
Kvart over åtte blir det samtale med Veronica Melå.
Forlegger, redaktør for Utenfor Allfarvei Forlag

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet,
for vi sitter parate til å slippe dere inn når som helst!

Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til forfatteren på chatten.

Zoomrommet holdes åpent til ca. kl.21 sånn at man kan prate med hverandre der,
dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no
)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 
onsdag 12. mai 2021

Samskriving på zoom

24. mai klokka 19 til 21
Link: HeR

31. mai klokka 12 til 14
Link; HeR

6. juni klokka 19 til 21
Link: HeRmandag 10. mai 2021

Samskriving på zoom 24. mai 2021 og forfatterintervju med Elin Viktoria Unstad

Velkommen til samskriving på zoom mandag 3. mai 2021 klokka 19.00 til ca 21:00

Vil du være med, kontakt: Jorunn Solli  
jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Derfor inviterer vi nå til samskriving og lager et lite press-skrive-rom hver mandag. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom, og det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive og kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Du kan selvfølgelig også ignorere oppgavene og bruke tiden til eget skrivearbeid. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.


Kvart over åtte blir det intervju med forfatter Elin Viktoria Unstad.

Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til henne på chatten.

Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.21 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for vi sitter parat og slipper dere inn når som helst!


Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 

fredag 7. mai 2021

Samskriving med Marianne Teie.

Denne mandagen prøver vi noe annet. Da holder Marianne en leksjon i hvordan man kan skrive en god start på en tekst. Det blir skriveøvelser underveis, men denne gangen blir det altså «snakking» mellom oppgavene. Det blir kanskje tid til å lese opp noen av svarene på oppgavene også. Dette foredraget blir IKKE lagt ut på vimeo, så dette er en once in a lifetime experience.


Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no
)

Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!


onsdag 5. mai 2021

Digitalt! Åpen mik på zoom 21.05.2021

Fredag 21.mai kl.19.00 blir det Åpen Mikrofon i verdens koseligste zoomrom, og DU er invitert. Du kan lese opp eller lytte. Det er opp til deg. Vil du lese, send en jorunn@tekstuniverset.no eller sms 97123102. Vi skal også ha en liten quiz. Da snekrer vi quizlag ved hjelp av zooms "break out"-funksjon og får helt nye og spennende grupper! Gøy, gøy, gøy! Ta med chipsen og soloen og sett deg til rette i sofaen, enten du vil lese eller lytte, for dette blir kos ❤
Max 3 minutter opplesning og max 15 deltagere.
Marianne og Jorunn

Digitalt Tekst- og bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE på zoom

17. til 19. november 2021 på zoom

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli

jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102

Pris: 4500,-

I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt. Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale. Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

Onsdag 17. november

(oppmøte på zoom litt før kl 10 – f eks 9.50 – dere får link på mail fra Jorunn) 

Kl 10 – 14 Innledning. Bilde + tekst 

Det fins mange ulike tekst-bilde-prosjekter, noen for barn, noen for voksne, noen for alle aldre.

«Poetikk» /dogmer / premisser 

Oppgaver:

Titteloppgaver

Bildetekst-oppgaver

Enrutere

Ord i bilde

Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)

Tom Phillips- / Black-out-metoden

Ord-kollasjer, ord-posen: arbeid med biter og enkelt-ord

Gjennomgang

Ca 14 – 15 Lunsj 

Ca 15 - 17: Å vri og løfte og vinkle humoristisk

Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier

(Det upassende / grenseoverskridende, forventningsbruddet,

sjarm-humor, det lille, det søte

svart humor, absurditet, arbeidsmiljø-humor, hattehumor, nonsens, ironi/underfundighet/understatement / omvendt humor, erte-humor

Gjennomgang

Pause

17.15 – 18:  Å løfte og gi dybde: Dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, feministisk, pedagogisk, historisk, religiøst, eksistensielt, etisk, meta-dimensjon, poetisk) Ulike metoder for å skape perspektiver og nivåer

18 – 19 Gjennomgang dimensjon

Kveld: Selvstendig oppgave? enrutere eller ord i bilde                                          

Torsdag 18. november:  Bildeboka, grafisk roman

Ca 9 - 13  Bildeboka

Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen

The drama of the turning of the page

Bildebokas teater

Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Allalder, bildebokas ytre og indre handling

Språklige bilder:

Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, pars pro toto, synekdoke, sammenstilling, allusjon/referanse, pastisj

Arketypiske barn/roller/fortelling

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen

Stil, ståsted og stemme

Monolog,

temperament

Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom

Det konsekvente barneperspektivet

System-bøker: Sykluser, helheter, rammer, konsepter, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller og sammenstilling

Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder 

Ca 13 – 14 Lunsj

ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier

Bipersoner/ flere karakterer

Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme

Oppgaver og gjennomgang

Pause

Ca 16.15 – 18: helhet, oppbygging og linjer

Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster

Dramaturgi

Ca 18 – 20 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag

eller en komposisjon av egne bilder + tekst

Fredag 19. november: Kunst og konsept 

9 - 12 Gjennomgang av prosjektene.  

12.30 – 15 : Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok     

Max 15 deltagere

(Vi tar forbehold om antall timer. Dette kurset er tenkt til fullt antall deltagere,
hvis det bare blir halvparten, må vi skjære litt ned på timene også)

Vil du være med i hemmelig facebook gruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Digitalt Skrivekurs med Gro Dahle. Mandagskvelder høst 2021

Kveldskurs oktober/november 2021 på zoom, mandager kl 18 – 21.30

Påmelding og spørsmål:

jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs, et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid. Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Mandag 18. oktober 1. gang: Igangsetting: friskrift, projeksjon, suggesjon, lappeleker

Mandag 25. oktober 2. gang: Språklige bilder: sammenligning, konkretisering, metafor, allegori, besjeling m.m.

Mandag 1. november 3. gang: Synsvinkel, ståsted, perspektiv, zoom fra vi til jeg, dobbelt-synvinkel

Mandag 8. november 4. gang: karakter: levende modell, karikaturer, løgner, ikoner, arketyper, atypiske karakterer Mandag 8. november 5. gang: Stemme, temperament, Temperatur, tempo, monolog, replikker, dialog

Mandag 15. november. 6. gang: Sted og tid, plot, motor, hemmeligheter, kontraster, konflikter

Mandag 29. november 7. gang: Igangsettende hendelse, Dramaturgi, systemer

Mandag 6. desember 8. gang: Tittel og dimensjon 

 

Struktur på kurset:

Hver gang får gruppen en oppgave som de kan gjøre i uka mellom kursdagene

Hver gang bortsett fra den første gangen blir den første timen gjennomgang av oppgave

Ca 18 – 19.15: gjennomgang av hjemmeoppgava

Pause

Ca 19.30 . 20.30: 6 – 12 oppgaver innen dagens tema

Pause

Ca 20.45 – 21.30: Gjennomgang småoppgavene + oppgave til neste gang

Pris: 5000,-

Max deltagere: 15
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.