søndag 7. mars 2021

Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE

1., 2., 3. november 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs. Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen. Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.


Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jorunn videresender tekstene til alle kursdeltagere og Gro.

Mandag 1. november  ca kl 10 – 19

(møtes i kursrommet, hun i resepsjonen vet hvilket kursrom vi skal ha)

Kl 10  - 11. Kurset begynner – Presentasjoner og grunnleggende tilnærming

            Ulike muligheter. Ulike mål og ambisjoner

Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?

Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

Krav? Kriterier?  Ulike stadier i tilbakemeldingen.

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.

 

Kl 11 – 12.30 ca Første tekst:

 

Pause

 

12.45 – 14.15 ca  Andre tekst:

 

Kl 14.15 – 15 Lunsj

 

Kl 15 – 16.30 ca Tredje tekst:

 

Kl 16.30  17 ca  Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet

 

Kl 17 – 18.30 ca Fjerde tekst:

 

Ca 18.30 – 19  tittel-oppgave

 

19 – 20 ca  Selvstendig oppgave:

 

Middag kl 20

Tirsdag 2. november    kl 9 – 19 ca

Kl 8 – 9 Frokost

Kl 9 – 10.30 ca Femte tekst:

 

Kl 10.30 – 11 ca Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver

 

11 – 12.30 ca Sjette tekst:

 

12.30 – 13.30 ca Lunsj

 

13.30 – 15  ca Sjuende tekst:

 

15 – 15.30 ca Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær

 

15.30 – 17 ca  Åttende tekst:

 

17 –  18  ca Oppgave: Å fortøye abstrakter,  konkretisere det generelle

18  - 20. selvstendige oppgaver  

 

Kl  20 Middag

Kvelden:  Egne oppgaver til individuelle prosjekter – eller ikke?

 

Onsdag 3. november  kl 9 – 15 ca

Kl 8 – 9ca Frokost

Kl  9 – 10.30 ca En niende tekst??

Eller gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Kl 10.30 – 11 ca sjekke-ut-pause

11 – 12.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Lunsj: 12.30 – 13.15 ca

13.30– 15, 15.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

kl 15, 15.30 ca  hadiobradio!

Dersom det blir færre enn 8 deltagere, går vi ned på antall undervisningstimer.Ingen kommentarer: