søndag 7. mars 2021

Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE

1., 2., 3. november 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102
 

Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs. Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen. Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.


Tekstene sendes til 
Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jorunn videresender tekstene til alle kursdeltagere og Gro.

Mandag 1. november  ca kl 9 – 19

(møtes i kursrommet, hun i resepsjonen vet hvilket kursrom vi skal ha)

Kl 9  - 10. Kurset begynner – Presentasjoner og grunnleggende tilnærming

            Ulike muligheter. Ulike mål og ambisjoner

Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?

Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

Krav? Kriterier?  Ulike stadier i tilbakemeldingen.

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang.

 

Kl 10 – 11.30 ca Første tekst:

 

Pause

 

11.45 – 14. 15 ca  Andre tekst:

 

Kl 14.15 – 15.30 Lunsj

 

Kl 15.30 – 17 ca Tredje tekst:

 

Kl 17 – 17.30 ca  Oppgave: relevant oppgave: kanskje tid og sted

                                            Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær

 

17.30  – 20 ca  Jobbe med utdelte selvstendig, individuelle oppgaver!

 

Middag kl 20

 

Tirsdag 2. november    kl 9 – 19 ca

Kl 8 – 9 Frokost

 

Kl 9 – 10.30 ca Fjerde tekst:

 

Kort pause

 

10.40 – 12.10 ca Femte tekst:

 

Kort pause

 

12.20 – 13.50: Sjette tekst:

  

13.50 – 15.10  ca Lunsj

  

15.10 – 16.40 Sjuende tekst

 

16.40 –17.10 ca   ca Oppgave?

relevant oppgave – adjektivenes rolle, urolle, adverbialenes velsignelse f eks

                                       Eller  spørretid / snakke om et emne gruppa ønsker å ta opp

 

 

Pause

 

17. 20 – 18.50  åttende tekst

 

 

19  - 20. selvstendige oppgaver  

 

Kl  20 Middag

 

Kvelden:  Egne oppgaver til individuelle prosjekter – eller ikke?

 

Onsdag 3. november  kl 9 – 15 ca

Kl 8 – 9ca Frokost

 

Kl  9 – 10.30 ca En niende tekst??

Eller gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

 

Kl 10.30 – 11 ca Lang sjekke-ut-pause eller spørre-tid/ snakke om et valgt emne

 

11 – 12.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

 

Lunsj: 12.30 – 13.15 ca

 

13.30– 15, 16 ca Gjennomgang av individuelle oppgaver / Tittel-oppgave

 

kl 15, 15.30, 16 ca  hadiobradio!

Dersom det blir færre enn 8 deltagere, går vi ned på antall undervisningstimer,

f eks 7 deltagere: ferdig tirsdag kl 17.30

 

 

Ingen kommentarer: