torsdag 11. mars 2021

Skriverom på zoom

Velkommen til samsriving på zoom 15. mars klokka 19:00 til 20:30
Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for jeg
eller Marianne Teie sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes her lager man et lite press-skrive-rom for seg selv. Vi skriver hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Ikke noe som er riktig eller galt. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra. Det går fint å skrive for hånd, og for mange 
kan faktisk være en fordel. Da kan man etterpå skrive inn på dataen bare det man er fornyød med.

På felles-chatten kan vi kommunisere med hverandre og dele korte tekster underveis.

Etter samskrivinga kl 20:15 blir det en liten samtale mellom forfatter.
BJARTE BREITEIG og Jorunn. Alle deltagerne kan stille spørsmål til Bjarte på chatten.
Jeg holder zoomrommet åpent til ca 21. Etter samtalen med Bjarte kan de som vil, prate med hverandre. Men underveis i kurset foregår kommunikasjonen skriftlig.

Jeg lager også en facebook-gruppe der vi kan knytte kontakt med hverandre. Der kan vi inspirere, informere og invitere til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til
www.drapenihavet.no)

Hilsen jorunn


  

Ingen kommentarer: