søndag 7. mars 2021

Prosakurs med Gro Dahle

Prosa-kurs med Gro Dahle på Hotell Borge
Onsdag 22. september – 24. september  2021
Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102 

Onsdag 22. september

kl 9 – 11 ca: presentasjonsrunde og innledning

Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?

Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman

Hva er en karakter?

Karakter-arbeid:

Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner

Minner

Jeg er ikke alltid jeg! Å bruke seg selv, men lyve

Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer

11.15 – 13 ca

Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd

Fantasi, fantasireise, suggesjon

Lunsj kl 13 – 15 ca 

Selvstendig lunsj-oppgave: skriv en fortelling basert på et minne

15 – 17 ca Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel

17 – 18 ca Hvordan skrive et barn?

Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet

Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca

Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:

en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på

Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati

Det omnipotente barnet

Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter

Det besjelede universet, en animistisk verden

Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende

Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er

Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog

Mangel på konsekvens, konstans og konservering:

lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)

Konkrete forklaringer av abstrakte emner

Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden

Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

Konstruksjon – å bygge en karakter utfra et trekk:

 Den atypiske karakteren ticks, flaws, sykdom,

nevrologi, psykiske tilbøyligheter, sosiologi,

18.30 – 19 ca Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Et portrett.

Torsdag 23. september

Frokost 8 – 9 

kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava fra mandagskvelden

10 – 12 ca Karakter-typer

Ikoner og arketyper

Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor

kl 12– 13ca    Tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.

Lunsj kl 13 – 15 ca Selvstendig lunsj-oppgave: En novelle basert på en ikon-karakter eller arketypisk karakter 

kl 15 – 16.45   Bipersoner og replikker

Indirekte og direkte tale

Samtale med prosa mellom replikkene, replikkveksling

Rolle, agenda, prosjekt, stemme

Temperatur, temperament, tempo

Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted

replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden

 

pause

 

17 – 18.30 ca Motor

Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter

Plot – 36 grunnsituasjoner

 

18 – 19 oppgave på egenhånd:

Skriv et første kapittel i en roman basert på en konflikt

Middag kl 19

                  Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

Fredag 24. september

Frokost 8 – 9 

9 – 11 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

11 – 12.15 ca: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer

Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)

14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, systemet, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast)), heltens reise, pixarmetoden 

Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?

12.30 ca: Atmosfære, stemning, uro, uhygge, forventning: å plante og legge inn spor.

13.30 – 14.30 ca Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,

dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.

Gjennomgang

Lunsj 14.30 – 15 ca hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 

Ingen kommentarer: