søndag 7. mars 2021

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! Med Gro Dahle

23. - 25. august 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Igangsetterkurs på hotell Borge

20 timer, mandag 23. til onsdag 25. august 2021

 

Mandag 23. august

Kl 9 – 10

Innledning: Alle sier litt om seg selv. Presentasjon. Introduksjon:

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

 

Ca kl 10 – 11 Kunsten å sette i gang:

Lappeleker – enkelt-ord, setninger, tilfeldigheter, ord-puslespill.

Mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Black-out-teknikk

 

Ca 11.15 – 13  Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løs

                                å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

Gjennomgang

 

Lunsj , 2 timer, 13 – 15 ca. Selvstendig lunsj-oppgave: 

                         Tre korte tekster som alle begynner med «jeg», begynn på jeg

                                          og skriv i vei med øynene lukket

les igjennom og  få dem til å henge sammen.

 

Ca kl 15 – 17 Sannhet og løgn. Å bruke seg selv, egne minner.

 

Ca 17 – 17.15  Pause

 

17.15 Gjennomgang

Ca18–18.30 Drøm og suggesjon, fantasireise, åpne opp for kaos,  slippe løs

 

Ca kl 18 – 19 selvstendig skrive-oppgave: En løgnhistorie basert på et minne

 

Torsdag 23. februar

det analytiske arbeidet og håndverket

 

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

 

Ca Kl 10 – 11 Kunsten å etablere og forankre: å vise

Den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell»

Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt.

Hva er generelt? Og hva er konkret?

Tid og sted

 

Ca 10.45- 11 pause

 

Ca 11 – 13 Synsvinkelståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

                     Stemme, ulike stemmer, replikker, replikkvekslinger

Gjennomgang

 

Lunsj 13 – 15 ca.  Selvstendig lunsj-oppgave:

                                      Dobbelt synvinkel på et minne,

                                                   én som ser og én som blir sett

 

Ca 15 – 17 Bildespråk

Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke

Gjennomgang

 

Ca 17 -. 17.15 pause

 

Ca kl 17 – 18.30  Motor i tekst:

Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser,

heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen, heltens reise

 

18.30 – 19 Selvstendig skriveoppgave: konflikt –

                            eller velge én av motor-oppgavene og jobb videre

 

Fredag 24. februar

 

Ca 9 – 10 Gjennomgang

Ca 10 – 12 Humor: overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /

forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,

Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,

miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,

misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

 

Ca 12.15 – 14.30 

Gjennomgang

 

Dimensjon, ladning

Ladning: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord

Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

og titler

Korte titler, lange titler                             

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!  

 

Lunsj kl 14.30 – 15 ca                                                                                                                     


Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs,

et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid.

Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

 

Avslutning

Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.


Ingen kommentarer: