søndag 7. mars 2021

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! Med Gro Dahle

23. - 25. august 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs, et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid. Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Igangsetterkurs på hotell Borge
20 timer, mandag 23. til onsdag 25. august 2021

Mandag 23. august:
intuitive teknikker 
(lek, skriv-i-vei og det å åpne seg opp for tilfeldighetene)

Kl 9 – 10

Innledning: Alle sier litt om seg selv. Presentasjon. Introduksjon:
Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

Ca kl 10 – 11 Kunsten å sette seg i gang: Andres ord Lappeleker, hattedikt, ord-puslespill. Black-out-teknikk
Spørsmål og svar

Ca kl 11 – 11.15 pause

Ca 11.15 – 13 Titler som starter: Tittelmetoder Titler til eget liv

Titler som blir tekster

Lunsj kl. 13 til 14

14 til 15.30 ca. Sannhet og løgn.
Å bruke seg selv, egne minner.

Gjennomgang Ca kl 15.30 – 15.45 pause

Ca kl 15.45 – 16.45 Drøm og suggesjon
Ca kl 17 – 19 Friskrift og projeksjon, gjennomgang Ca kl 18 – 19: Lyd-projeksjon med Hilde Henriksen ca kl 20 Middag

Tirsdag 24. augustdet analytiske arbeidet og håndverket
Ca Kl 9 – 10.15 Synsvinkel og ståsted, zoom synsvinkel, zoom ståsted, dobbelt-synsvinkel

Ca kl 10.30 – 10.45 pause
Ca Kl 10.45 – 11.45 Perspektiv og gjennomgang

Ca kl 11.45 – 12 pause

Ca kl 12 - 13 Kunsten å etablere og forankre: å vise
Den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell» Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt.
Hva er generelt? Og hva er konkret?
Tid og sted

Lunsj ca kl 13 -14

page2image63675712

Ca kl 14 – 14.30 ca Gjennomgang

Ca 14.30 – 15.30, pause, 15.45 - 17 Bildespråk
Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke – Gjennomgang

Ca 17.15 - 17.30 pause

Ca kl 17.30 – 18.45: Motor i tekst:
Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, heldigvis - uheldigvis

Ca 18.45 - 19 pause

Ca 19 – 19.30: Gjennomgang ca kl 19:30 Middag

Onsdag 25. august: Humor og alvor

Ca kl 9 – 12 Humor: overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor / forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,
Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor , misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor 
Gjennomgang

Ca kl 13 – 14 Lunsj

Ca kl 14 – 15 Dimensjon, ladning
når noe står på spill,
en følelse av at dette er viktig Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

Pause ca kl 15 – 15.15 – eller droppe pause og rett på gjennomgangen, hvis noen skal busse Ca kl 15.15 – 16 Gjennomgang, spørsmål


Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.


Ingen kommentarer: