tirsdag 2. mars 2021

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE på Hotell Borge

Uke 40 4. til 6. oktober 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!

Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

 Mandag 4. oktober 

(oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)

 

Kl 9 ca: hei og presentasjonsrunde

kl 9.30 – 10 ca: Hvorfor skrivekurs for fagskribenter?

 -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel

                                                                                     -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende

                                                                                         - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret

                                                                                      - igangsettende metoder, å komme i gang

 Hva gjør fagspråk til fagspråk?

                        Hva handler troverdighet om?

                        Hva er språklig presisjon?

                         Sjangre innen fag-skriving

                        Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

 

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Intuitiv vs analytisk tilnærming

Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy               

Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid

Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap

                 

10/10.30 – 13 Å sette i gang skrivingen:

Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn

Projeksjon med faglig vinkling

Suggesjon med faglig vinkling

Gjennomgang

 

Tre kvarters lunsj kl 13 – 13.45 ca 

 

13.45 – 15 ca 

            Minner Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-             fortellinger

Faglige minner – første møte med det faglige materialet, første interesse, det øyeblikket     du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som             gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, 

Barndomsminner om noe som har med faget ditt å gjøre.

 

15. – 15.15 pause

 

15.15 – 17.  Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

                                    Gjennomgang

 

17 – 19 Selvstendig kvelds-oppgave: Henvendelse: Du! Å skrive til noen, å forklare for noen 

Jeg anbefaler å først gjøre en famlefase og famle fram noen setninger om faget til en kollega, et lite barn, en ungdom, en student, en kjæreste, en venn en konkurrent/motstander, en mor, en far. Satirisk, ironisk, varmt, omsorgsfull, inkluderende, respektfull, forenklet, imøtekommende. 

 

Og så velge det famleforsøket som du likte best og skrive en sides presentasjon hvor henvendelsen kommer tydelig fram. 

 

Middag kl 19

 

 

Tirsdag 5. oktober

Frokost 8 – 9

 

9 – 10 Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

10 –11  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd

                                    Temperament

                                    Temperatur

                                    Tempo

                                    Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

pause

kl 11.15  – 13  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder

Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori

besjeling, personifikasjon og allusjon, pars por toto, sammenstilling, pentimento    

                 

Lunsj kl 13 – 13.45       

                                          

13.45 Gjennomgang

14.15 – 15.15 Dramatisering av stoffet

Å hente inn personer, skape karakterer,

iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

En hendelse som har med faget ditt å gjøre

Observasjon som inspirerte/ kan inspirere til faglig tanke 

Bruke anekdoter

 

Å vri på hendelser, observasjoner, minner for å fokusere dem

 

15.15 – 15.30 Pause 

 

                  15.30 - 17

                  Motor   Hemmeligheter, spørsmål

                  Kontraster – positivt negativt, replikkveksling

                  Overraskelser

                  Konflikter : å spisse stoffet

                  Dramaturgi

Gjennomgang

 

 

Kl 17 – 19 ca Selvstendig oppgave: portrett

                                                   Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt

                      eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget.

Middag kl 19 ca

 

 

Onsdag 6. oktober

Frokost 8 – 9 

Sjekke ut på morgenen!!

 

9 – 10.15 ca  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

10.15 – 10.30Pause

10.30 – 12.30 ca Å lage PANG!

                  Titler og stikktitler  

Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet

Brødtekst/intro – hvordan fenge og engasjere leseren

Å poengtere

Bruke anekdoter

Gjennomgang

 

 

 Hadiobradio                 

 

12.30 – 13.30 ca  Lunsj

  

 Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene (evt færre hvis det er koronarestriksjoner)

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.  Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 

 

 

 

Ingen kommentarer: