tirsdag 2. mars 2021

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE på Hotell Borge

Uke 40 4. til 6. oktober 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Fagskrivingskurs på Hotell Borge i høstferien,

med Gro/tekstuniverset

uke 40, mandag 4. oktober – onsdag 6. oktober 2021

 

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!

Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

 

Onsdag 24.februar

 

(oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)

 

Kl 9 ca: hei og presentasjonsrunde

kl 9.30 – 10 ca: Hvorfor skrivekurs for fagskribenter?

 -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel

                                                                                     -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende

                                                                                         - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret

                                                                                      - igangsettende metoder, å komme i gang

 Hva gjør fagspråk til fagspråk?

                        Hva handler troverdighet om?

                        Hva er språklig presisjon?

                         Sjangre innen fag-skriving

                        Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

 

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Intuitiv vs analytisk tilnærming

Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy               

Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid

Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap

                 

10/10.30 – 14 Å sette i gang skrivingen:

Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn

Projeksjon med faglig vinkling

Suggesjon med faglig vinkling

Gjennomgang

Minner Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger

Faglige minner – første møte med det faglige materialet, første interesse

 

To timers lunsj kl 13 – 15 ca – med lunsj-oppgave?

 

Selvstendig lunsj-oppgave: Første møtet med faget, det øyeblikket du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, barndomsminne om noe som har med faget ditt å gjøre.

 

 

15 – 16 ca Gjennomgang

16 – 18.30/19

                  Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet

Gjennomgang

 

19 – 19.30

Selvstendig kvelds-oppgave: Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)

 

Tirsdag 5. oktober

Frokost 8 – 9

 

9 – 10 Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

10 –11  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd

                                    Temperament

                                    Temperatur

                                    Tempo

                                    Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

pause

kl 11.15  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder

Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori

pause

               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  sammenstilling, pentimento    

                 

Lunsj kl 13 – 15       Selvstendig lunsj-oppgave:

                                          Allusjon: enten karakter-allusjon eller ramme-illusjon i forhold til fagfeltet ditt

 

15 – 16 Gjennomgang

16 - 19 Dramatisering av stoffet

Å hente inn personer, skape karakterer,

iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

Monolog

Replikkvekslinger

Motor   Hemmeligheter, spørsmål

                  Kontraster

                  Overraskelser

                  Konflikter : å spisse stoffet

Dramaturgi

 

Kl 19 – 20 ca Selvstendig oppgave:

                                                   Max én side: Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt

                      eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.

Middag kl 20 ca

 

 

Fredag 6. oktober

Frokost 8 – 9 

 

9 – 11 ca  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

Pause

11.15 – 12.30 ca Titler og stikktitler  

 

 Hadiobradio                 

 

12.30 – 13.30 ca  Lunsj

 

 

 


Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene (evt færre hvis det er koronarestriksjoner)

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 

 

 

 

Ingen kommentarer: