tirsdag 2. mars 2021

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE på Hotell Borge

Uke 40 4. til 6. oktober 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

 

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!

Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

 

Mandag 4. oktober

(oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)

Kl 10: hei og presentasjonsrunde

kl 10.30 - 13: Hvorfor skrivekurs for fagskribenter?

 -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel

                                                  -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende

                                            - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret

                                                   - igangsettende metoder, å komme i gang

 Hva gjør fagspråk til fagspråk?

               Hva handler troverdighet om?

               Hva er språklig presisjon?

                Sjangre innen fag-skriving

               Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

 

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Intuitiv vs analytisk tilnærming

Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy 

Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid

Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap

        

Å sette i gang skrivingen:

Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn

Projeksjon med faglig vinkling

Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget

Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger

Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse

Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

pause

15.45 – 17.45

                  Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

pause

18 – 19

Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)

Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet

Middag kl 19.30

 

Selvstendig oppgave: Første møtet med faget, det øyeblikket du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, barndomsminne om noe som har med faget ditt å gjøre.

 

Tirsdag 5. oktober 2021

Frokost 8 – 9

9 – 10 Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

10 –11  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd

                           Temperament

                           Temperatur

                           Tempo

                                            Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

pause

kl 11.15  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder

Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori

pause

               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  sammenstilling, pentimento     

        

Lunsj kl 14 – 14.45

 

 14.45 -16.30 Dramatisering av stoffet

Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

pause

kl 16.45– 18   Motor    Hemmeligheter, spørsmål

                           Kontraster

                           Overraskelser

                           Konflikter : å spisse stoffet

Kl 18 – 20 Selvstendig oppgave: Max én side: Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt

 eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.

Middag kl 20

 

 

Onsdag 6. oktober 2021

Frokost 8 – 9 

9 – 11  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

Pause

11.15 – 12.30  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,

å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)

pause

12.45 – 14  Titler og stikktitler  

 

 Hadiobradio                 

 

14 - 15  LunsjVi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene (evt færre hvis det er koronarestriksjoner)

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 

 

 

 


What do you want to do ?
New mailFaglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE på Hotell Borge


Uke 40 4. til 6. oktober 2021

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

 

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!

Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

 

Mandag 4. oktober

(oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)

Kl 10: hei og presentasjonsrunde

kl 10.30 - 13: Hvorfor skrivekurs for fagskribenter?

 -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel

                                                  -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende

                                            - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret

                                                   - igangsettende metoder, å komme i gang

 Hva gjør fagspråk til fagspråk?

               Hva handler troverdighet om?

               Hva er språklig presisjon?

                Sjangre innen fag-skriving

               Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

 

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Intuitiv vs analytisk tilnærming

Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy 

Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid

Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap

        

Å sette i gang skrivingen:

Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn

Projeksjon med faglig vinkling

Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget

Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger

Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse

Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

pause

15.45 – 17.45

                  Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

pause

18 – 19

Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)

Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet

Middag kl 19.30

 

Selvstendig oppgave: Første møtet med faget, det øyeblikket du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, barndomsminne om noe som har med faget ditt å gjøre.

 

Tirsdag 5. oktober 2021

Frokost 8 – 9

9 – 10 Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

10 –11  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd

                           Temperament

                           Temperatur

                           Tempo

                                            Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

pause

kl 11.15  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder

Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori

pause

               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  sammenstilling, pentimento     

        

Lunsj kl 14 – 14.45

 

 14.45 -16.30 Dramatisering av stoffet

Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

pause

kl 16.45– 18   Motor    Hemmeligheter, spørsmål

                           Kontraster

                           Overraskelser

                           Konflikter : å spisse stoffet

Kl 18 – 20 Selvstendig oppgave: Max én side: Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt

 eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.

Middag kl 20

 

 

Onsdag 6. oktober 2021

Frokost 8 – 9 

9 – 11  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

Pause

11.15 – 12.30  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,

å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)

pause

12.45 – 14  Titler og stikktitler  

 

 Hadiobradio                 

 

14 - 15  LunsjVi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene (evt færre hvis det er koronarestriksjoner)

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 

 

 

 

Ingen kommentarer: