søndag 7. mars 2021

Diktkurs med Gro Dahle

29., 30. September og 1. oktober på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


TA GJERNE MED:

 Et dikt dere liker til 3 ting: presentasjonsrunden, en oppgave og høytlesing!

 

Onsdag 29. september

(møte i undervisninglokalet på  Borge litt før kl 10)

Kl 10 – 12: Innledning og kort presentasjonsrunde.

Dikt: det å lese og det å skrive, det å like dikt, være en diktperson.

 

Hvert vårt yndlingsdikt

Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:   

Og så skrive 1) et motdikt eller 2) et svardikt eller 3) forlengelsesdikt/ i forlengelsen av og 4) et sitat dikt – ta et sitat fra diktet.

 

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?

Stemme, egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet, egen stil,

            ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?

Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!

Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?

        Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?

Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Kunstdiktet: Kontekst og Konsept

 

Kl 12 - 14    Trender og perioder i modernismen, tid og kontekst 

  Diktets fortellinger: Episke dikt, mytologiske dikt, reisedikt, romantiske dikt, hyllester

 Tidlig-modernistiske metoder:

            Futurismen og Marienetti - 10  t    

            Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)

            Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)

           Projeksjonismen – dr Rorschack  – 30t

             Tom Phillips og black out-metoden -30t

 

Lunsj 14 – 15

 

 15 - 19      modernismen    

 Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t

 Symbolisme 40, 50t,

 ekspresjonisme 50t,

             60-tallet

Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept

             Konkretisme , minimalisme og Jan Erik vold 60-talle

              Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet

             Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet

            Bildedikt, -80t. – egen oppgave-serie  i morgen

            Metatekst

            Kort-prosa, horisontale dikt -90

            Postmodernismen -90, -00

 

19 – 20 Selvstendig oppgave

 

kl 20 Middag

 

Torsdag 30. september

Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendige oppgaver

Kl 11 - 13   00-tallet og 10-tallets diktformer: Dagens dikt

            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger

           Code mixing

            Dokumentarisme

            Samfunnsfenomener

            Hverdagsdiktet

            Sinna-diktet

            Det selvbiografiske/biografiske diktet 

 Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 17 ca  Språklige bilder

                  sammenligning

metafor

konkretisering

symbol

allegori

besjeling

Personifisering                       

allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

pars pro toto

Sammenstilling

Pentimento

Dimensjon

kl 17 – 19 Type-dikt / Konsept

             Spørsmålsdikt / Gåtedikt

            Oppramsingsdikt, listedikt

            Haikudikt, 3-linjere

            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt

            Dyredikt

            Bydikt

            Kontrast-dikt

            Taledikt, hyllestdikt

            Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet

Kl 18 – 19: selvstendig oppgave

kl 20  Middag

 

Fredag 1. oktober

Ca kl 9 – 10.30:  Gjennomgang av selvstendig oppgave

Sjekke ut pause

Kl 11 – 13 Den syngende teksten / teksten som sang

Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter

                  tekster løsrevet semantikk og innhold

                  lyddikt

Rytme. Rytme løsrevet regelmessig mønster

Pust, puls, driv

Frie gjentagelser, paralleller, strukturer

(Gjentagelses-rytme (x2, x3, x4) gjenta ord, linjer, parallelle strukturer)

                  Mønster: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv

                  Iambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)

Rim

Nonsens dikt,

Bokstavrim: Allitterasjon, assonans

Innrim (slam, rap, spoken word)

Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjons-vekt-dikt

13 – 14: lunsj

Ca kl 14 – 15 Titler

Ca kl  15 – 15.30/16  (hvis det ikke er smitte-risiko) Tekstframføring stående og muntlig, diktlesing

 

Hadiobradio!

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene (evt færre hvis det er koronarestriksjoner)

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Ingen kommentarer: