onsdag 17. mars 2021

Digital samskriving på zoom

Digital samskriving på zoom

Velkommen til samskriving på zoom mandag 15.mars klokka 11.00 til ca 12.30 -13.00

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Man kan også bruke dette som et pressrom til å skrive på det du allerede er i gang, uten å skjele til oppgavene som legges ut. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.

På felles-chatten kan vi kommunisere med hverandre og dele korte tekster underveis og gi respons. Der kan dere også stille spørsmål til arrangørene.

Etter samskrivinga ca kl 12.15 blir det en liten samtale mellom Ellen Rømming og Jorunn. Alle deltagerne kan stille spørsmål til Ellen på chatten.

Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter med romanen
De ufullendte i 2020 på forlaget
Vigmostad & Bjørke
Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.13 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for
eller Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Jeg lager også en facebook-gruppe. I den kan vi alle inspirere informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til
www.drapenihavet.no)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-. Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

Ingen kommentarer: