søndag 7. mars 2021

Barnelitteraturkurs med Gro Dahle

Onsdag 6. oktober – fredag 8. oktober 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Onsdag 6. oktober 2021

Kl 10 ca: Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell BorgePresentasjonsrunde

Innledning:

Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier

Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Analytiske vs intuitive strategier


  Hva er barnebøker?

Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen? All-alder-begrepet

Skjønnlitterære sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk

Litteratur eller eget medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner

Oppgaver:

Deg selv som barn

Det barn du kjenner, vet om

Sannhet og løgn: Å lyve på en bakgrunn av sannhet

Vill løgn

Forankring i tid og sted

Forankring av karakter

12 – 14  Å skrive fram et barn

Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bare skrive i vei

Projeksjoner

Suggesjon

Kl 14 – 15 lunsj

Kl 15– 16   Barneprosa: barnestemmen, barnets ståsted, karakteren!

Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.

Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.

I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Negative minner, sårpunkter, steder det brenner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.

Hvordan finne minner? Å bruke seg selv, å finne levende modeler, mor, far, søster, bror

(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Stemme (personlighet, egenart, type, stil) Temperament, temperatur, tempo

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness

Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre),

fysisk eller psykisk eller nevrologisk annerledes – eller problemer i hjemmet/sosial bakgrunn.

Det arketypiske barnet (roller i samfunnet). Prinsen, prinsessen, fattiggutten, tiggerjenta, storebroren, lillebroren, datteren, sønnen, søsteren, hjelperen, assistenten, den flinke eleven , den dumme eleven, tyven, juksemakeren, slurvemikkel, kløna, sippeguri, klåfingra, nysgjerrigper, prestens sønn, lærerens datter, hjelpejenta, tjenestepiken, det bortskjemte barnet, askepotten, askeladden, barnetjener, slaven

Barne-ikoner (klassiske barneroller) det onde barnet, det gode barnet, det hellige barnet, det fremmede barnet, det usynlige barnet, det siste barnet, det første barnet, det magiske barnet, barnegeniet, ulvebarnet, det tause barnet, vampyrbarnet, spøkelsesbarnet,

Pause

18 - 20  : Driv      

Situasjoner: Når og hvor, Miljø, sted, tid

Bipersoner: Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, språk, agenda, prosjekt, rolle)

Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter

Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Det gylne snittet

Action/eventyr-kurven

Heltens reise

Heldigvis – uheldigvis

Pixar-modellen

Det verste som kan skje

Babushkaen

System

Middag kl 20


Torsdag 7. oktober 
(9 – 19.30 ca)

Frokost 8 – 9    

kl 9– 10 ca Bildeboka

Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.

Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten

Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener

Bildeboka som kunst-utstilling for barn

Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi

Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)

Å tenke ”drama of the turning of the page”

 

10 – 11 Bildebokas form-metoder

Å tenke system, å tenke rytme, ramme, paralleller, strukturer, linje, helhet

Å tenke konsept, begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

All-alder/overflate vs undertekst/ Å tenke dimensjon, løft og ladning

                                   .

11 – 13 Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:

Besjeling,

Metafor,

personifisering,

metafor,

allegori, stor-metafor, fabel

allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

 

13 – 14  ca Lunsj (lang lunsj for å enten hvile eller jobbe)

 

14  – 18 Barnediktet

Punkt-tekst hvor noe står på spill, et lite stykke personlighet, en liten bit egenart, noe som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt eller som berører med ladningen, som tilfører noe nytt, som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.

Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,

med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.

Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

Barnedikt-oppgaver/metoder:

Definisjons-diktet

Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)

Figurdiktet, det episke diktet

Bildespråk: Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)

Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)

Kontrast og overraskelse

 

 18  – 20 Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

 

Middag 20 ca 

Kveld: Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman


Fredag 8. oktober
(9 – 16 ca, vanlig lunsj-lengde )

Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10.30 ca Gjennomgang:  gårsdagens tirsdagens

Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?

 

Sjekke-ut-pause kl 10.30 - 11

 

11  – 12  Ubunden form, men syngende

 språkets musikalitet, syngende tekster

Det urimede musikalske diktet, pust og gynging, stillhet og pauser,

Fri rytme, gjentagelser, paralleller, strukturer., mønstre, lydtekster,

RAP og spoken word-tradisjonen

Allitterasjon, assonans

Fri rytme: gjentagelse av ord, setning, setningsledd , parallelle strukturer

 

12 - 13   bunden form

Rim og bunden rytme,  rim-mønstre og rytme-mønstre

Iambe, troké, daktyl

Monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter

Rim og rytme: Nonsensdikt

Rim og rytme-mønster  

 

Kl 13 – 14  Lunsj

 

14 – 15 Titler

15 – 16. Ulike opplesningsformer barnedikt: (hvis det ikke er smitterisiko) hviske, nynne, rope, synge, lese sakte, lese om igjen,

 

Hadiobradio

 

(Vi tar forbehold om antall timer. Dette kurset er tenkt til fullt antall deltagere, hvis det bare blir halvparten, må vi skjære litt ned på timene også)


 


Ingen kommentarer: