søndag 7. mars 2021

Barnelitteraturkurs med Gro Dahle

Onsdag 6. oktober – fredag 8. oktober 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Å skrive for barn!

Barnelitteraturkurs med Gro  i høstferien 6. til 8. oktober 2021 på Hotell Borge

Onsdag 6. oktober ca 13 – 19.30

Ca 9 – 18.30  torsdag 7. oktober , to timers lunsj med oppgave + kveldsoppgave

Ca 9 – 15.30  fredag 8. oktober

”Å skrive for barn” er et skrivekurs med fokus på barnelitteratur. Deltagerne blir kjent med skrivehåndverkets verktøykasse, og vi går gjennom en mengde teknikker, leker og oppgaver og metoder knyttet til de ulike teksttypene i barnelitteraturen slik som barneroman/barneprosa, bildebok, barnedikt, fabler, eventyr. Det kan være interessant for både de som er skrivelystne og som har lyst til å skrive for barn eller for lærere som har lyst på morsomme oppgaver for barn eller for barnelitteraturinteresserte som har lyst til å lære seg mer om barnelitteraturens ulike sjangre og stiler. Det kreves ingen forkunnskaper eller skriveerfaring. Kurset går ut på å lære grep, metoder, teknikker, tilnærmingsmåter og sjangre gjennom å gjøre oppgaver, fokus på oppgaver, skrive tekster.

 

6. oktober  (10 –19 ca)

Lunsj 12 – 13 ca

Kl 13 ca

Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge, resepsjonen vet hvor kurset holdes

 

 

Presentasjonsrunde

Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Analytiske vs intuitive strategier

 

 

 

Innledning: Hva er barnebøker?

Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen? All-alder-begrepet

Skjønnlitterære sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk

Litteratur eller eget medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner

 

13.30/14 - 16 

Barneprosa:

Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.

Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.

I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

 

Barnestemmen, barnekarakteren

Egne Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.

Hvordan finne minner? Å bruke seg selv, å finne levende modeler, mor, far, søster, bror

(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

 

Barnet skriver seg fram:

            Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bare skrive i vei

Projeksjoner

Suggesjon

 

16.15 - 18

Synsvinkel, ståsted, perspektiv

Å skrive fram et barn: Barns trekk

Det konsekvente barneperspektivet

det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper

 

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre),

fysisk eller psykisk eller nevrologisk annerledes – eller problemer i  hjemmet

 

Kl 18 – 19.30  :

Framdrift, motor

Situasjoner: Når og hvor, Miljø, sted, tid

Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter

Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

 

Middag kl 19.30

 

7. oktober (9 – 19.30 ca)

Frokost 8 – 9    

10.45 ca Bildeboka  verbal fortelling +  visuell fortelling

       Bildebokas teater: The drama of the turning of the page

       Bildebokas kunstgalleri: Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt, utstilling

       Allalder, bildebokas ytre og indre handling, dimensjoner og doble bevegelser

Språklige bilder som metode:

       Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, pars pro toto, synekdoke, sammenstilling, allusjon/referanse, pastisj

 

Ca 13 – 15 to timers Lunsj.    Selvstendig lunsj-oppgave:

                                               skriv/finn en allegori utfra et tema

karakterallusjon/ramme-allusjon

og lag 12 setninger , 12-punkts bildebok

Gjennomgang

 

Karakteren! Klassiske karakterer, minner, levende modell. Ikonisk barn, arketypisk rolle

stemme, monolog, temperament, temperatur, tempo

              besjeling, personifisering

            ikoner, arketyper, roller

           

System-bildebøker: Sykluser, helheter, rammer, paralleller og sammenstilling

Tema-bildebøker

Konsept-bildebøker, premisser, strukturer, ideer, tause bildebøker

            

Kl 18.30 – 19.30 Selvstendig oppgave til i morgen: Skrive et bildebok-manus på 12 oppslag

                                                                                   Tenk gjerne en system-bildebok

 

Middag 19.30 ca 

 

Kveld: Hvile eller Jobbe videre med den selvstendig oppgava

 

Onsdag 8. oktober   (9 – 15.30 , ca vanlig lunsj-lengde )

Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

 

kl 9 –10.30 ca Gjennomgang

 

10.30  - 13  Barnedikt!

Syngende tekst/lydmessige virkemidler/lydlek

            Bokstavrim, assonans, allitterasjon

            Gjentagelses-rytme

Bunden form

Iambe, troké, daktyl

Monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter

rytmemønster

det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre

Rim og rytme: Nonsensdikt

Rim og rytme-mønster  

 

Kl 13 – 13.45  Lunsj

 

13.45 – 14.30 Ulike barnedikt-typer

Titler

14.30 – 15.30 Ulike opplesningsformer barnedikt:

hviske, nynne, rope, synge, lese sakte, lese om igjen,            
Hadiobradio


 


Ingen kommentarer: