onsdag 31. mars 2021

Skrivekurs med Trude Marstein i Oslo

Trude Marstein skal holde kurs i roman- / novelle-skriving
fire onsdager i oktober / november i Oslo

Foto: Rolf M. Aagaard

Kurset vil gå over fire onsdager. Det blir fokus på å utvikle gode «leseverktøy» for å kunne skrive bedre selv. For å kunne skrive godt, er det helt nødvendig å bli en mer bevisst leser. Vi vil derfor nærlese tekster av etablerte forfattere, og gå gjennom emner som etablering, perspektiv, dialog, struktur / oppbygging m.m. Det blir gitt spontane skriveoppgaver underveis som knyttes opp mot disse emnene.

Trude Marstein (f. 1973) debuterte i 1998 med prosasamlingen Sterk sult, plutselig kvalme som hun fikk Tarjei Vesaas` debutantpris for. Senere har hun utgitt romaner, essays og en barnebok, og hun har mottatt flere priser for sitt forfatterskap, blant annet Kritikerprisen i 2006 for romanen Gjøre godt.  Trude Marstein fikk i fjor strålende kritikker for Så mye hadde jeg, en roman om den aldri hvilende lengselen etter et liv rikt på tilhørighet, lidenskap og mening – men også om følelsen av at alt glipper. I sine bøker lykkes hun i å avsløre spriket mellom den nærhet, omsorg og kjærlighet vi ønsker skal være mellom mennesker – og alle de trivielle og gale følelsene som ligger under overflaten når folk møtes.

For å bli tatt opp på dette kurset må man sende inn fire sider tekst innen
20. juni 2021 til
jorunn@tekstuniverset.no 
En uke etter innsendingsfristen får dere vite om dere kan bli med eller ei.

Innleverte tekster skal være fra tre til ti sider sammenhengende prosa.
12 pkt., 1,5 linjeavstand, alminnelige marger.

Tekstene sendes senest en uke før kursstart til jorunn@tekstuniverset.no
Tekstene vidersendes til alle deltagerne, sånn at dere på forhånd kan lese hverandres tekster og få mer utbytte av tilbakemeldingene. 

Dato: tirsdag 24. og 31. august 7. 14. 21. og 28. september 5. og 12. oktober 2021
Tid: 17:30 til 21:30
Sted
Sentralen i Oslo

Pris: 7200,-

Vi går ut ifra 10 deltagere dette kurset Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å gå ned på antall kurdager.

Påmelding og spørsmål, kontakt:
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102

Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi ser oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i en hemmelig facebook-gruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.


lørdag 27. mars 2021

Samskriving på zoom 5. april 2021

Velkommen til samskriving på zoom mandag 5. april 2021 klokka 12.00 til ca 14:00

Vil du være med, kontakt:
Jorunn Solli  
jorunn@tekstuniverset.no
  Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Man kan også bruke økta til å skrive på det du allerede er i gang med, uten å skjele til oppgavene som legges ut. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.

Ca kvart over ett blir det intervju med en forfatter Margaret Solberg. 
Hun har utgitt diktsamlinger Forlagshuset i Vestfold.
Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til Margaret på chatten.

Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.14 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Jeg lager også en facebook-gruppe. I den kan vi alle inspirere, informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.amnesty.no
)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 

 søndag 21. mars 2021

Digital samskriving på zoom.

Velkommen til samskriving på zoom mandag 29. mars  klokka 19.00 til ca 20.30 -21.00

Vil du være med, kontakt:
Jorunn Solli  
jorunn@tekstuniverset.no
  Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Man kan også bruke økta til å skrive på det du allerede er i gang med, uten å skjele til oppgavene som legges ut. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.


Ca kvart over åtte blir det intervju med en forfatter MARIANNE TEIE.
Hun har utgitt to diktsamlinger på
Cappelen Damm:

I 2017 debuterte hun med

"Du bestemmer deg for at dette er et minne"
I 2020 kom «Jeg lar det være slik»
Les gjerne om henne på: Wikipedia 
Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til Marianne på chatten.

Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.21 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Jeg lager også en facebook-gruppe. I den kan vi alle inspirere, informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til
www.drapenihavet.no)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 

 

onsdag 17. mars 2021

Digital samskriving på zoom

Digital samskriving på zoom

Velkommen til samskriving på zoom mandag 15.mars klokka 11.00 til ca 12.30 -13.00

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Man kan også bruke dette som et pressrom til å skrive på det du allerede er i gang, uten å skjele til oppgavene som legges ut. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.

På felles-chatten kan vi kommunisere med hverandre og dele korte tekster underveis og gi respons. Der kan dere også stille spørsmål til arrangørene.

Etter samskrivinga ca kl 12.15 blir det en liten samtale mellom Ellen Rømming og Jorunn. Alle deltagerne kan stille spørsmål til Ellen på chatten.

Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter med romanen
De ufullendte i 2020 på forlaget
Vigmostad & Bjørke
Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.13 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for
eller Marianne og jeg sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Jeg lager også en facebook-gruppe. I den kan vi alle inspirere informere og invitere hverandre til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til
www.drapenihavet.no)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-. Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

torsdag 11. mars 2021

Skriverom på zoom

Velkommen til samsriving på zoom 15. mars klokka 19:00 til 20:30
Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for jeg
eller Marianne Teie sitter parat og slipper dere inn når som helst!

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte seg til å møtes her lager man et lite press-skrive-rom for seg selv. Vi skriver hver for oss og sammen på zoom. Jeg legger ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive. Ikke noe som er riktig eller galt. Oppgaven kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan bare skrive noe nytt. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra. Det går fint å skrive for hånd, og for mange 
kan faktisk være en fordel. Da kan man etterpå skrive inn på dataen bare det man er fornyød med.

På felles-chatten kan vi kommunisere med hverandre og dele korte tekster underveis.

Etter samskrivinga kl 20:15 blir det en liten samtale mellom forfatter.
BJARTE BREITEIG og Jorunn. Alle deltagerne kan stille spørsmål til Bjarte på chatten.
Jeg holder zoomrommet åpent til ca 21. Etter samtalen med Bjarte kan de som vil, prate med hverandre. Men underveis i kurset foregår kommunikasjonen skriftlig.

Jeg lager også en facebook-gruppe der vi kan knytte kontakt med hverandre. Der kan vi inspirere, informere og invitere til bokslipp, litterære arrangementer, fester og festivaler.

Vil du være med, så send en påmelding til 
jorunn@tekstuniverset.no.
Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til
www.drapenihavet.no)

Hilsen jorunn


  

Inspirasjonskurs med KJERSTI WOLD på Hotell Borge

15. – 17. juni skal Kjersti Wold holde et inspirasjonskurs på vakre Hotell Borge


Foto: Jorunn G. Solli
Dette er et kurs som kombinerer skapende arbeid med psykologi, mytologi og drømmer.

Kurset vil passe for deg som ønsker et løft i forhold til å bruke egen kreativitet og samtidig ser det meningsfulle i indre fordypelse. Hensikten er å frisette skaperkraft og undersøke veier som kan gi økt selvforståelse. Dette skjer ved hjelp av skriving, musikk, fri-tegning og spontane foto-oppgaver. Målet er at du reiser hjem inspirert og i kontakt med deg selv. 

Kursleder er forfatter Kjersti Wold. Hun har utgitt 20 bøker i ulike sjangre og har erfaring med skrivekurs gjennom 30 år. Se ellers www.noesis.no

 

Sted: Hotell Borge, i beste sommersesong (ta med badetøy)
Hotellet ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården.

 

Tidspunkt: Fra klokken 11 den 15. juni til klokken 16 den 17. juni.

Kursavgift: 6800,- inkludert fullpensjon i to døgn på enerom.
(uten overnatting koster kurset 5800,-)

For spørsmål og påmelding, kontakt
Jorunn Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: 97123102

Hotell Borge vil følge de nasjonale retningslinjene med hensyn til smittevern.

Det vil derfor ikke lenger være buffet all maten blir servert i porsjoner.
Hvis dere lurer på noe vedrørende Hotellets corona-tiltak, kan dere kontakte
www.borge.no direkte: hotborg@online.no eller 33 38 18 50

Gi beskjed om det er mat du ikke tåler eller ikke spiser. 
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto

0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli

Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet
og betales direkte til dem.

Prisen på ekstra overnatting med frokost: 700,- 

Drikke til middagen belastes den enkelte.
Vil du booke dyre-rom, ta direkte kontakt med hotellet.
E-post: hotborg@online.no
Tlf: 33 38 18 50
Husøyveien 29
3132 Tønsberg

Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
Da kan du sende en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
så legges du til i gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg,
40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider: Gå inn på linken for å komme til buss-selskapets reiseplanlegger.
https://www.vkt.no/reise/reiseplanlegger/
Søk Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei.
Tønsberg Taxi: 33 30 11 11

Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121

 søndag 7. mars 2021

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! Med Gro Dahle

23. - 25. august 2021 på Hotell Borge


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs,

et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid.

Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

 

Mandag 23. august: Intuisjonens muligheter!

kl  10 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

 

kl 11 - 14 ca  utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.

Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

 

Lunsj 14 – 15 ca

 

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

Å bruke seg selv, egne minner.

Sannhet og løgn.

 

Pause 17 – 17.15 ca

 

kl 17.15 – 19 ca   Drøm og  suggesjon, å bruke slaven, å åpne opp for kaos, slippe løs

 

kl 19 – 20 selvstendig skriving

 

kl 20: Middag!

 

Tirsdag 24. august: det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

 

Ca Kl 10 – 12 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

                               Stemme, ulike stemmer, replikker, replikkvekslinger

Ca kl 12 – 13 Temperament, temperatur, tempo

 

Lunsj 13 – 13.45 ca

 

kl 13.45– 15.45 ca,  Ladning: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig

Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord

Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

 

pause 15.45 – 16

 

kl 16 – 17 ca Dimensjon

Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

 

Kl 17 – 19 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, dramaturgi, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen,

 

19 – 20 ca Selvstendig skriving

 

Kl 20 ca Middag

 

Onsdag 25. august: Bildespråkets vidunderlige verden!

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

 

10 – 12 ca Bildespråk

Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon,

Pentimento, sammenstilling, pars por toto: lite for stort, synekdoke: stort for lite

 

Lunsj 12 – 12.45 ca

 

12.45 – 14.45 ca Humor

overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /

forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,

Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,

miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,

misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

 

pause

 

15 – 15.45 ca Titler

Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)

                                   

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

 

Avslutning

Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.


Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE

1., 2., 3. november 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs. Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen. Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.


Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jorunn videresender tekstene til alle kursdeltagere og Gro.

Mandag 1. november  ca kl 10 – 19

(møtes i kursrommet, hun i resepsjonen vet hvilket kursrom vi skal ha)

Kl 10  - 11. Kurset begynner – Presentasjoner og grunnleggende tilnærming

            Ulike muligheter. Ulike mål og ambisjoner

Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?

Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

Krav? Kriterier?  Ulike stadier i tilbakemeldingen.

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.

 

Kl 11 – 12.30 ca Første tekst:

 

Pause

 

12.45 – 14.15 ca  Andre tekst:

 

Kl 14.15 – 15 Lunsj

 

Kl 15 – 16.30 ca Tredje tekst:

 

Kl 16.30  17 ca  Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet

 

Kl 17 – 18.30 ca Fjerde tekst:

 

Ca 18.30 – 19  tittel-oppgave

 

19 – 20 ca  Selvstendig oppgave:

 

Middag kl 20

Tirsdag 2. november    kl 9 – 19 ca

Kl 8 – 9 Frokost

Kl 9 – 10.30 ca Femte tekst:

 

Kl 10.30 – 11 ca Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver

 

11 – 12.30 ca Sjette tekst:

 

12.30 – 13.30 ca Lunsj

 

13.30 – 15  ca Sjuende tekst:

 

15 – 15.30 ca Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær

 

15.30 – 17 ca  Åttende tekst:

 

17 –  18  ca Oppgave: Å fortøye abstrakter,  konkretisere det generelle

18  - 20. selvstendige oppgaver  

 

Kl  20 Middag

Kvelden:  Egne oppgaver til individuelle prosjekter – eller ikke?

 

Onsdag 3. november  kl 9 – 15 ca

Kl 8 – 9ca Frokost

Kl  9 – 10.30 ca En niende tekst??

Eller gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Kl 10.30 – 11 ca sjekke-ut-pause

11 – 12.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Lunsj: 12.30 – 13.15 ca

13.30– 15, 15.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

kl 15, 15.30 ca  hadiobradio!

Dersom det blir færre enn 8 deltagere, går vi ned på antall undervisningstimer.