mandag 18. januar 2021

Digitalt Igangsettings kurs med GRO DAHLE på zoom

Igangsetterkurset 22., 23., 24. februar med Gro Dahle

«Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et verktøykasse kurs for skrivehåndverket, et igangsettingskurs for tekst-skaping, et idékurs som både er for nye og uerfarne skribenter, men også for forfattere i alle sjangre som trenger ideer til nye tekster, nye prosjekter og oppgaver som kan dytte skrivingen i gang. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti verktøy, teknikker og metoder for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall, avsnitt og begynnelser. Noe som kommer er famling og kaos, men i råmaterialet dukker det også opp skatter, dikt, korttekster eller innledninger til hele romanprosjekt. Tanken sette i gang tankeprosesser og tekster som kan anvendes både til å skrive skjønnlitteratur og til fagskriving.
          Kurset ble flyttet over til zoom, men Tekstuniverset og kursholder Gro Dahle har fått mye og god erfaring med skrivekurs på zoom, og det blir et like intenst og engasjerende skrivekurs som det pleier å bli, språket kommer til å boble,  dikt og prosa dukker opp, nye fagtanker og formuleringer oppstår. Vi kommer til å jobbe med friskriving, projeksjoner og tilfeldige utgangspunkt, med språklige bilder, trykk og ladning, tempo, temperatur og temperament, med synsvinkel og stemme, perspektiv og ståsted. Humor og alvor og titler.»

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det.

Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker

Pris 4000,-
Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102
 

Det er tre ulike bolk-typer og pause mellom bolkene:

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake.

Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare

Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på.

 

Ha tilgjengelig:

Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok.

Noe å skrive med.

Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe

Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder

Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på

Brød til å lukte på, puste gjennom

Genser med mye lukt

En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i

Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien.

Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til:

Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube

En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker.

 

Mandag 22. februar

 

Kl 9 – 9.20 Link fra Jorunn.

Zoom-rommet åpner. Trykk på linken. Prøve ut mikrofoner og video og se at alt funker.

 

Kl 9.20 Innledning: Alle sier litt om seg selv. Presentasjon. Introduksjon:

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

 

Ca kl 10.30 – 12 Kunsten å sette i gang:

Lappeleker – enkelt-ord, setninger, tilfeldigheter, ord-puslespill.

Mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Black-out-teknikk

 

Ca 12– 12.30 halvtimes pause

 

Ca 12.30 - 14  Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løså skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

 

Lunsj 14 – 15 ca

 

Ca kl 15 – 17 Sannhet og løgn. Å bruke seg selv, egne minner.

 

Ca 17 – 17.30  Pause

 

Ca17.30–19 Drøm og suggesjon, fantasireise, åpne opp for kaos,  slippe løs


Tirsdag 23. februar

det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9  – 10 Kunsten å etablere og forankre: å vise

Den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell»

Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt.

Hva er generelt? Og hva er konkret? Å forankre i tid, sted, situasjon

 

Ca 10  – 11 Webinar: Synsvinkel

 

Ca 11– 12: Workshop: Synsvinkelståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom, stemme

 

Ca 12 – 13: Tekstgjennomgang

 

Lunsj 13 – 14 ca

 

Ca 14 – 15 Webinar: Bildespråk

 

Ca 15 – 16.30 Workshop Bildespråk Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke

 

Ca 16.30 – 17 Halvtimes pause

 

Ca 17.30 – 18.30 Tekstgjennomgang

 

Ca kl 18.30 – 19.30: Dramaturgi-webinar: Motor i tekst:

Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser,

heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen, heltens reise

 


onsdag 24. februar

 

Ca 9 – 11 Tempo og tempoeratur, ladning og dimensjon: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ordladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller. Hvordan løfte og gi undertekst

 

Pause

Ca 11.15 - 13.15 Humor: overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,
Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

 

Pause 


ca kl 13.30 – 14.30 Titler

15 - 16 Tekstgjennomgang

 

Avslutning


Ingen kommentarer: