søndag 31. januar 2021

Opptak av zoom-kurs med GRO DAHLE

To timers kurs i språklige bilder med Gro Dahle 3. februar 2021

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/512910894" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>What do you want to do ?
New mailEn smakebit av hvordan dette vil være, kan dere få på et to timers gratis-kurs om språklige bilder onsdag 3. februar fra 19 til 21.

Alle som vil, kan da slenge seg på uten betaling. Det kan bli veldig få eller fryktelig mange.

Derfor gir vi bare gratis-smaken av webinar/workshop - ikke tekstgjennomgangen (siste kurstimen på vanlige kursdager i vår).

Så de av dere som har lyst til å slenge dere på, er hjertelig velkommen onsdag 3. februar fra 19 til 21.

Vil du joine så kontakt:

Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no

Tlf: (+47) 97123102
www.tekstuniverset.no

What do you want to do ?
New mail

What do you want to do ?
New mail

tirsdag 26. januar 2021

Oversikt over høstens skrivekurs med GRO DAHLE

Alle kursene med Gro Dahle holdes på Hotell Borge

Igangsetterkurs
Mandag 23. -onsdag 25. august


Prosakurs uke 38:
22., 23., 24. september

Diktkurs uke 39:
29., 30. September og 1. oktober

Faglitteraturkurs, uke 40
første halvdel uke 40:
4., 5., 6. oktober

Barnelitteraturkurs, uke 40
siste halvdel uke 40: 
6., 7., 8. oktober

Tilbakemeldingskurs i uke 44:
1., 2., 3. november

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

søndag 24. januar 2021

Digitalt! formiddagskurs med GRO DAHLE

Alle aldre er velkommen fra 12 år og oppover.
Og det blir litt-av-hvert-skriving, ikke fokus på én sjanger


Formen på tirsdagskursene er slik:
1 time tekstgjennomgang fra forrige gangs uke-oppgave 
(bortsett fra på den første tirsdags-kursdagen)
1 time ukas emne – f eks replikkvekslinger eller tempo, temperament, temperatur eller rytme.
1 times workshop
1 times gjennomgang av dagens oppgaver
Og så en oppgave til neste uke.

Dagtid tirsdager  (7 ganger  4 timer, 28-timerskurs) 10 – 14

9.3.     Igangsetting og ideer

16.3.   Synsvinkel, ståsted, perspektiv

23.3.   Minner og løgn

13.4.   Karakter + å skrive et barn

20.4.   Motor, dramaturgi

27.4    tempo, temperatur, temperament, dimensjon og ladning

4.5.   Redigering og titler

Pris: 4000,-
Betales ved påmleding
Påmelding og spørsmål sendes til
jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

mandag 18. januar 2021

Digitalt Igangsettings kurs med GRO DAHLE på zoom

Igangsetterkurset 22., 23., 24. februar med Gro Dahle

«Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et verktøykasse kurs for skrivehåndverket, et igangsettingskurs for tekst-skaping, et idékurs som både er for nye og uerfarne skribenter, men også for forfattere i alle sjangre som trenger ideer til nye tekster, nye prosjekter og oppgaver som kan dytte skrivingen i gang. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti verktøy, teknikker og metoder for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall, avsnitt og begynnelser. Noe som kommer er famling og kaos, men i råmaterialet dukker det også opp skatter, dikt, korttekster eller innledninger til hele romanprosjekt. Tanken sette i gang tankeprosesser og tekster som kan anvendes både til å skrive skjønnlitteratur og til fagskriving.
          Kurset ble flyttet over til zoom, men Tekstuniverset og kursholder Gro Dahle har fått mye og god erfaring med skrivekurs på zoom, og det blir et like intenst og engasjerende skrivekurs som det pleier å bli, språket kommer til å boble,  dikt og prosa dukker opp, nye fagtanker og formuleringer oppstår. Vi kommer til å jobbe med friskriving, projeksjoner og tilfeldige utgangspunkt, med språklige bilder, trykk og ladning, tempo, temperatur og temperament, med synsvinkel og stemme, perspektiv og ståsted. Humor og alvor og titler.»

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det.

Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker

Pris 4000,-
Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102
 

Det er tre ulike bolk-typer og pause mellom bolkene:

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake.

Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare

Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på.

 

Ha tilgjengelig:

Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok.

Noe å skrive med.

Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe

Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder

Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på

Brød til å lukte på, puste gjennom

Genser med mye lukt

En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i

Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien.

Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til:

Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube

En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker.

 

Mandag 22. februar

 

Kl 9 – 9.20 Link fra Jorunn.

Zoom-rommet åpner. Trykk på linken. Prøve ut mikrofoner og video og se at alt funker.

 

Kl 9.20 Innledning: Alle sier litt om seg selv. Presentasjon. Introduksjon:

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

 

Ca kl 10.30 – 12 Kunsten å sette i gang:

Lappeleker – enkelt-ord, setninger, tilfeldigheter, ord-puslespill.

Mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Black-out-teknikk

 

Ca 12– 12.30 halvtimes pause

 

Ca 12.30 - 14  Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løså skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

 

Lunsj 14 – 15 ca

 

Ca kl 15 – 17 Sannhet og løgn. Å bruke seg selv, egne minner.

 

Ca 17 – 17.30  Pause

 

Ca17.30–19 Drøm og suggesjon, fantasireise, åpne opp for kaos,  slippe løs


Tirsdag 23. februar

det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9  – 10 Kunsten å etablere og forankre: å vise

Den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell»

Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt.

Hva er generelt? Og hva er konkret? Å forankre i tid, sted, situasjon

 

Ca 10  – 11 Webinar: Synsvinkel

 

Ca 11– 12: Workshop: Synsvinkelståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom, stemme

 

Ca 12 – 13: Tekstgjennomgang

 

Lunsj 13 – 14 ca

 

Ca 14 – 15 Webinar: Bildespråk

 

Ca 15 – 16.30 Workshop Bildespråk Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke

 

Ca 16.30 – 17 Halvtimes pause

 

Ca 17.30 – 18.30 Tekstgjennomgang

 

Ca kl 18.30 – 19.30: Dramaturgi-webinar: Motor i tekst:

Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser,

heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen, heltens reise

 


onsdag 24. februar

 

Ca 9 – 11 Tempo og tempoeratur, ladning og dimensjon: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ordladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller. Hvordan løfte og gi undertekst

 

Pause

Ca 11.15 - 13.15 Humor: overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,
Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

 

Pause 


ca kl 13.30 – 14.30 Titler

15 - 16 Tekstgjennomgang

 

Avslutning


fredag 15. januar 2021

Prosakurs med GRO DAHLE på zoom

Prosakurset med Gro: 17., 18. , 19. februar 2021

Digitale skrivekurs på ZOOM

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen.

Pris: 4000,-
Påmelidng og spørsmål til:
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
97123102


Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker

 

Det er tre ulike bolk-typer:

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake.

Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare

Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på.

 

Ha tilgjengelig:

Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok.

Noe å skrive med.

Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe

Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder

Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på

Brød til å lukte på, puste gjennom

Genser med mye lukt

En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i

Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien.

Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til:

Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube

En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker.

 

Onsdag 17.02

 

Kl 9 – 9.20 Link fra Jorunn.

Zoom-rommet åpner. Trykk på linken. Prøve ut mikrofoner og video og se at alt funker.

Kl 9.20 Innledning: Alle sier litt om seg selv.

 

Kl 10 - 11 Webinar: Karakteren

 

Kl 11 - 12 Workshop: Å skrive en levende karakter

                             Minner og løgn, levende modeller

                             Ikoner, arketyper, atypiske personligheter

 

12 – 12.30 Pause på 30 min

 

12.30 – 13.30 Karakter: friskrift, projeksjoner

 

13.30 – 14.30 Lunsj

 

Kl 14.30 – 15.30 Tekstgjennomgang

 

15.30 – 16.30 Webinar: Synsvinkel

 

16.30 – 17 pause

 

17– 18 Workshop: Synsvinkel, perspektiv, ståsted

 

18 – 19: Tekstgjennomgang

  

Torsdag 18. februar

 

Kl 9 – 10 Webinar: Replikkveksling

 

Kl 10 - 11 Workshop:  Stemme, monolog, bevissthetsstørm,

                                                          tempo, temperatur, temperament

 

Kl 11 – 11.30 Pause på 30 min

 

11.30 – 12.30 Workshop: Replikkvekslinger

 

12.30 – 13.30 Tekstgjennomgang

 

13.30 – 14.30 Lunsj

 

Kl 14.30 – 15.30  Workshop Korttekster

 

15.30 – 16.30 Workshop: Noveller

 

16.30 – 17 pause

 

17– 18 Workshop: kortprosa, tekstnett

 

18 – 19: Tekstgjennomgang

 

Fredag 19. februar

 

Kl 9 – 10 webinar: Roman: Motor og dramaturgi

 

Kl 10-11 Workshop: Tid og sted, hemmeligheter, konflikter, kontraster

                                                                                       

Kl 11-12 Workshop: dramaturgi, ulike modeller og den igangsettende hendelsen

 

12 – 13 Lunsj

 

Kl 13 – 14 Tekstgjennomgang

 

14 – 15: Webinar: redigering

 

15 – 16 Titler


What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

onsdag 13. januar 2021

Betalingsbetingelser

 

Betalingsbetingelser
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto. Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.
What do you want to do ?
New mailBetalingsbetingelser
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.