tirsdag 17. november 2020

Tekst til bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE.

Onsdag 28. april – fredag 30. april 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Pris: 6800,- for kurs og fullpensjon på enerom


I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt. Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale. Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

 

Onsdag 28. april:

(oppmøte i hotell Borges kurs-rom, resepsjonen vet hvor vi skal)

Kl 10 – 14 Innledning. Bilde + tekst

Oppmøte i undervisningsrom på hotell Borge

 

Hva er et tekst&bilde-prosjekt?

Jeg viser eksempler og snakker rundt:

Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner og enrutere.

Tekst-bilde-kunst? Titler til kunstprosjekter eller bilder? Fanzine? Kunstnerbøker.

Kunst-tekst-konsept, tekst som stuktur og tekstur.

Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid

Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

 

«Poetikk» /dogmer / premisser

 

Oppgaver:

Få ord, mye bilde

Ord i bilde

tittelleker/bildetekstmetoder

Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)

Tom Phillips- / Black-out-metoden

Ord-kollasjer, ord-posen: arbeid med biter og enkelt-ord

 

Gjennomgang

 

Ca 14 – 15 Lunsj

Ca 15 - 17: Å vri og løfte og vinkle

Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier

(Det upassende / grenseoverskridende, forventningsbruddet, sjarm-humor, svart humor, absurd, arbeidsmiljø-humor, hattehumor, nonsens, ironi/å underspille / omvendt humor, erte-humor

Gjennomgang

Pause

17.15 – 18:  Dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, feministisk, pedagogisk, historisk, religiøst, eksistensielt, etisk, meta-dimensjon, poetisk) Ulike metoder for å skape poetisk løft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18 – 19 Gjennomgang humor og dimensjon

 

Kl 19 – 20: Selvstendig oppgave? enrutere eller ord i bilde                                          

 

Ca kl 20: Middag

 

Kveld: Selvstendig oppgave? enrutere eller ord i bilde                                          

 

Torsdag 29. april:  Bildeboka, grafisk roman

Frokost ca kl 8 – 9

Ca 9 - 13  Bildeboka

Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen

The drama of the turning of the page

Bildebokas teater

Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Allalder, bildebokas ytre og indre handling

 

Språklige bilder:

Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, allusjon/referanse, pastisj

Arketypiske barn/roller/fortelling

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen

Stemme, monolog

Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom

Det konsekvente barneperspektivet

 

System-bøker: Sykluser, helheter, rammer, konsepter, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller og sammenstilling

Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder

 

Ca 13 – 14 Lunsj

 

ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier

Bipersoner/ flere karakterer

Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme

Oppgaver og gjennomgang

Pause

Ca 16.15 – 18: helhet og linjer

Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster

Dramaturgi

Ca 18 – 20 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag

eller en komposisjon av egne bilder + tekst

 

ca 20 Middag

 

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.

 

Fredag 30. april: Kunst og konsept

 

Ca Frokost 8- 9

9 - 12 Gjennomgang av prosjektene.

 

12 – 14 : Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok        

 

14 -15 lunsj
 

 Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: