fredag 20. november 2020

Drømmer, skriving og selvforståelse. Med KJERSTI WOLD

Foto: Haakon Thue Lie

I kunstnerhjemmet på henget av Holmestrandsfjellet, der Olav Duun skrev de fleste av sine romaner, fordyper vi oss i drømmenes forunderlige verden. Den engelske forfatteren D. M. Thomas hevdet at «Om natten er vi alle diktere», og han siktet til drømmenes kreative, oppfinnsomme og dybdepsykologiske kraft. På kurset vil det være fokus på hvordan drømmer kan inspirere både til skapende arbeid og til større selvinnsikt. Det vil bli undervist i ulike metoder for tolkning, og hvordan drømmesymboler og tematikker kan brukes i en skriveprosess.


Kursleder Kjersti Wold har selv brukt drømmer som utgangspunkt for skjønnlitterære tekster. Hun har skrevet 20 bøker, og har gjennom hele sitt voksne liv vært opptatt av drømmer som en ressurs til vekst og visdom.Datoer:
26. og 27. juni
Klokkeslett: 11.00 til 17.00, tidspunktet er tilpasset tog både fra Oslo og sørfra.

Sted: Emma og Olav Duuns hus, Holmestrand.

Pris: 3200,- inkludert lunsj begge dager.
(Gi beskjed dersom det er mat du ikke tåler eller ikke spiser)

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
Betales til kononummer 1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt


V
il du være med i hemmelig facebookgruppe for folk som skal på samme kurs?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. All informasjon kommer på mail.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut dersom du ikke lenger vil være med i gruppa.

Ingen kommentarer: