søndag 22. november 2020

Priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon til Kjersti Wolds skrivekurs på Hotell Borge 2021

Kreativitet og livsutfoldelse på Hotell Borge og zoom.

Datoer: 6. og 7. mars 2021
Tid: 11.00 til 17.30 på lørdag, 10.00 til 16.00 på søndag.
Webinarer: 6. april, 4. mai og 1. juni.
Alle dager fra klokken 19 -21.

Pris: 5500,-

Påmelding til KJERSTI WOLDs skrivekurs på Hotell Borge:
Send mail til jorunn@tekstuniverset.no 
eller sms / ring 97123102
Med følgende informasjon (Klipp og lim inn i mailen):
Fullt navn:
Telefonnummer:
Fullpensjon Ja / Nei:
Informasjon om mat:
Andre ting vi bør vite i forkant?:


Hotell Borge vil følge de nasjonale retningslinjene med hensyn til smittevern.

Hvis dere lurer på noe vedrørende Hotellets Korona-tiltak, kan dere kontakte
www.borge.no direkte: hotborg@online.no eller 33 38 18 50


Betalingsbetingelsene:

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
NYTT KONTONUMMER: 1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem.

Prisen på ekstra overnatting med frokost: 700,- 
Kontaktinformasjon til Hotellet:
Mail:
hotborg@online.no
Tlf: 33 38 18 50
Drikke til middagen belastes den enkelte.
Vil du booke dyrerom, ta direkte kontakt med hotellet.


Diverse informasjon:

  • Husk å ta med noe å skrive med og på. De fleste skriver for hånd.
  • Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 avreisedagen 
  • Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe for folk som skal på samme kurs?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg,
40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider: Gå inn på linken for å komme til buss-selskapets reiseplanlegger.
https://www.vkt.no/reise/reiseplanlegger/
Søk Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei.
Tønsberg Taxi: 33 30 11 11
 

Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121

 

 

 

fredag 20. november 2020

Kreativitet og livsutfoldelse. Skrivekurs med KJERSTI WOLD

 

Kreativitet er en kongevei til glede, overskudd og livsbejaelse. Som barn har vi naturlig tilgang til disse kvalitetene, men på sikt lukkes ofte det frie, utforskende og gledesfylte uttrykket gradevist. Mange av oss ender opp med å bli overdrevent selvkritiske når det gjelder egen kreativ utfoldelse. Dette kurset har til hensikt å åpne kongeveien igjen.

Vi møtes til en samling på Hotell Borge i Tønsbergskjærgården, der vi ved hjelp av ulike teknikker og skriveøvelser både bevisstgjør og åpner opp for skapende i oss selv. Musikk, foto og frisettende tegning vil også bli brukt i undervisningen. Etter avsluttet kurs starter deltakerne på et tre måneders selvstudium med utgangspunkt i boka "Kreativitet»  («The Artist Way») av Julia Cameron.  Dette er verdenssuksess av et kurs, som hjelper den enkelte til å åpne for tilbakeholdt og nedstengt skaperkraft. For å følge denne prosessen blir det et månedlig webinar med skriveoppgaver, utvekslinger og veiledning.

Dette er et kurs for deg som ønsker å integrere mer kreativitet i livet ditt.

Kursleder er Kjersti Wold som i over 30 år har jobbet som forfatter og kursholder. Hun har mye egenerfaring med både det som hemmer og fremmer kreativitet.

Datoer: 6. og 7. mars.
Tid: 11.00 til 17.30 på lørdag, 10.00 til 16.00 på søndag.
Webinarer: 6. april, 4. mai og 1. juni.
Alle dager fra klokken 19 -21.
Pris: 5500,-
(dette inkluderer overnatting med fullpensjon på enkeltrom på
Hotell Borge, samt kurs og webinarer.)

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Drømmer, skriving og selvforståelse. Med KJERSTI WOLD

Foto: Haakon Thue Lie

I kunstnerhjemmet på henget av Holmestrandsfjellet, der Olav Duun skrev de fleste av sine romaner, fordyper vi oss i drømmenes forunderlige verden. Den engelske forfatteren D. M. Thomas hevdet at «Om natten er vi alle diktere», og han siktet til drømmenes kreative, oppfinnsomme og dybdepsykologiske kraft. På kurset vil det være fokus på hvordan drømmer kan inspirere både til skapende arbeid og til større selvinnsikt. Det vil bli undervist i ulike metoder for tolkning, og hvordan drømmesymboler og tematikker kan brukes i en skriveprosess.


Kursleder Kjersti Wold har selv brukt drømmer som utgangspunkt for skjønnlitterære tekster. Hun har skrevet 20 bøker, og har gjennom hele sitt voksne liv vært opptatt av drømmer som en ressurs til vekst og visdom.Datoer:
26. og 27. juni
Klokkeslett: 11.00 til 17.00, tidspunktet er tilpasset tog både fra Oslo og sørfra.

Sted: Emma og Olav Duuns hus, Holmestrand.

Pris: 3200,- inkludert lunsj begge dager.
(Gi beskjed dersom det er mat du ikke tåler eller ikke spiser)

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
Betales til kononummer 1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt


V
il du være med i hemmelig facebookgruppe for folk som skal på samme kurs?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. All informasjon kommer på mail.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut dersom du ikke lenger vil være med i gruppa.

Å skrive en bok. Med Kjersti Wold

Et nettbasert introduksjonskurs i tre deler

Foto: Jorunn G. Solli
Hvordan kommer du i gang med et bokprosjekt og ikke minst; hvordan fullfører du? Dette kurset inviterer til økt forståelse av mange av de valgene og fallgruvene som kan oppstå dersom du begir deg ut på ferden mot en ferdig bok. 

 

 I første del ser vi på hva som igangsetter et bokprosjekt og hvilke tilretteleggelser det kan være lurt å gjøre.


I annen del har vi fokus på skriveprosessen og de gledene og frustrasjonene dette arbeidet kan medføre. 


Tredje og siste del vil handle om det å få et ferdig resultat, enten det blir i form av publisering på etablerte forlag eller i egen regi.


Kursleder Kjersti Wold har skrevet både barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker for voksne og sakprosabøker. Hvilken sjanger du skriver i er såldes uvesentlig på dette kurset, her står prosessen i sentrum.
Kurset består av tre webinarer på Zoom, og vil inneholde små foredrag, skriveøvelser og muligheter for spørsmål og svar.


Tidspunkt: 19/1, 26/1 og 2/2 fra klokken 18.30 til 21.00
Pris: 2100,-

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
Betales til kononummer 1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe for folk som skal på samme kurs?

Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig.
Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

tirsdag 17. november 2020

Digitalt! Tekst til bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE på zoom

Onsdag 28. april – fredag 30. april 2021 på zoom

Påmelding eller spørsmål, kontakt: Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Pris: 4000,-

I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt. Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale. Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

 

Onsdag 28. april:

(oppmøte på zoom litt før kl 10 – f eks 9.50 – dere får link på mail fra Jorunn) 

Kl 10 – 14 Innledning. Bilde + tekst 

Det fins mange ulike tekst-bilde-prosjekter, noen for barn, noen for voksne, noen for alle aldre.

«Poetikk» /dogmer / premisser 

Oppgaver:

Titteloppgaver

Bildetekst-oppgaver

Enrutere

Ord i bilde

Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)

Tom Phillips- / Black-out-metoden

Ord-kollasjer, ord-posen: arbeid med biter og enkelt-ord

Gjennomgang

Ca 14 – 15 Lunsj 

Ca 15 - 17: Å vri og løfte og vinkle humoristisk

Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier

(Det upassende / grenseoverskridende, forventningsbruddet,

sjarm-humor, det lille, det søte

svart humor, absurditet, arbeidsmiljø-humor, hattehumor, nonsens, ironi/underfundighet/understatement / omvendt humor, erte-humor

Gjennomgang

Pause

17.15 – 18:  Å løfte og gi dybde: Dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, feministisk, pedagogisk, historisk, religiøst, eksistensielt, etisk, meta-dimensjon, poetisk) Ulike metoder for å skape perspektiver og nivåer

18 – 19 Gjennomgang dimensjon

Kveld: Selvstendig oppgave? enrutere eller ord i bilde                                          

Torsdag 29. april:  Bildeboka, grafisk roman

Ca 9 - 13  Bildeboka

Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen

The drama of the turning of the page

Bildebokas teater

Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Allalder, bildebokas ytre og indre handling

Språklige bilder:

Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, pars pro toto, synekdoke, sammenstilling, allusjon/referanse, pastisj

Arketypiske barn/roller/fortelling

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen

Stil, ståsted og stemme

Monolog,

temperament

Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom

Det konsekvente barneperspektivet

System-bøker: Sykluser, helheter, rammer, konsepter, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller og sammenstilling

Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder 

Ca 13 – 14 Lunsj

ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier

Bipersoner/ flere karakterer

Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme

Oppgaver og gjennomgang

Pause

Ca 16.15 – 18: helhet, oppbygging og linjer

Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster

Dramaturgi

Ca 18 – 20 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag

eller en komposisjon av egne bilder + tekst

Fredag 30. april: Kunst og konsept 

9 - 12 Gjennomgang av prosjektene.  

12.30 – 15 : Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok     

Max 15 deltagere

(Vi tar forbehold om antall timer. Dette kurset er tenkt til fullt antall deltagere,
hvis det bare blir halvparten, må vi skjære litt ned på timene også)

Vil dere være med i hemmelig facebook gruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.
fredag 13. november 2020

Pangstart på skrivinga med Camilla Bogetun Johansen


Camillas grunnholdning er at det ikke er så stress å skrive. Hvordan kan man stresse med noe som er så gøy? Hvis man liker å skrive, så skriver man.

Foto: Anna-Julia Granberg Blunderbuss


«Dette kurset er for den upubliserte skriver det vaskemaskina var for husmora på femtitallet:
En lettelse.»

- Jorunn Greiff Solli
Men så er det kanskje litt vanskelig likevel. Både den tilsynelatende enkle handlinga å sette seg ned for å skrive, og det å finne på noe som kommer seg hele veien ned til papiret før den indre kritikeren slår til. Slapp av. Det fins metoder for det og. 

På dette kurset vil du lære å jobbe frem stemmer og karakterer med utgangspunkt i helt vanlige ting, som jo er det vi oftest omgir oss med. Dette kurset er ment som et lite nøkkelknippe for deg som skriver, og nøklene er ment å gjøre det lett for deg å få tilgang til skriverommet ditt etterpå, i hverdagen etter kurset. Metaforisk sett. Camilla kommer ikke til å snekre et eget rom til deg. 

Selvsagt vil du lære ting om perspektiv, metaforer, dialog, konflikt, struktur og andre ting som er viktige for et skrivende menneske. Men hovedfokuset er ikke på om du er i stand til å analysere en roman etterpå. Vi legger trykket slik at du i større grad skal skrive med letthet og glede, at du skal føle litteraturen som et frirom og en forlengelse av deg selv. For det er morsomt og befriende å skrive.   

Dette kurset er for nybegynnere og litt øvete skrivere.

 

Vel møtt!

 

#bill.mrk pennevenn?


tirsdag 3. november 2020

Bli med på trommekurs med BACARY SAGNA i Sandvika

Man trenger ingen forkunnskaper. Kurset er for alle med og uten rytmesans. Vi skal lære på en leken måte. Det å spille trommer er fysisk slitsomt, så derfor legger vi inn en halv time eller tre kvarters pause der vi kan høre på musikk. Det blir ingen servering, så ta med egen mat og drikke. Vi skal legge opp til at det blir god avstand mellom deltagerne. Lurt om dere alle tar med antibac og eventuelt maske til de av dere som ønsker det. Har dere ikke tromme, så kan dere låne av Barcary. Dette blir gøy!

Dato: Lørdag 20. 27. februar 7. og 13. mars
Tid:
12:00 til 15:00

Sted:
Folkets hus i Sandvika

Skytterdalen 2, Sandvika i Bærum

Pris:
1800,-

Ved påmelding betales 500,- i depositum.

Påmelding og spørsmål, kontakt
Jorunn Solli: jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102
www.tekstuniverset.no

Spørsmål vedrørende kursinnholdet, kontakt:
Bacary Sagna: bacarysagna02@yahoo.fr

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal. Bacary er fra en griot-familie, budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal.

Bacary har i en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter.

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo og underviser musikk i kulturskole og grunnskole. Han holder også work shops og diverse konserter.

Bacary Sagna Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, messengers of the ancient music and oral tradition in Senegal.

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble; Mama Africa, for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held drum courses in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talents.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have travelled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo. He also teaches music in Kulturskolen and in schools. In addition he gives drumming work shops and various concerts.