mandag 19. oktober 2020

Prosakurs med GRO DAHLE

Dette kurset er nå fullbooka!
Mulig å stå på venteliste.
Nytt prosakurs er satt opp i uke 38: 22., 23., 24. september 2021
Tlf: (+47) 97123102

Ta kontakt dersom dere vil melde der på, stå på venteliste eller om det er noe annet dere lurer på: Jorunn Greiff Solli jorunn@tekstuniverset.no 

Prosa-kurs med Gro Dahle 17. – 19. februar 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no

Tlf: (+47) 97123102

Pris: 6800,- for kurs og fullpensjon på enerom

Onsdag 17. februar

kl 10 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?

Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman

Hva er en karakter?

Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd

Fantasi, fantasireise, suggesjon

 

Lunsj kl 13 – 13.45

 

kl 13.45 – 15.15 ca  Karakter-arbeid:

Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner

Minner

Jeg er ikke alltid jeg! Å bruke seg selv, men lyve

Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer

Pause 15.15 ca

15.30 – 16.45 ca Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel 

Pause 16.45 ca

17 – 18 ca Hvordan skrive et barn?

Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet

Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca

Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:

en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på

Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati

Det omnipotente barnet

Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter

Det besjelede universet, en animistisk verden

Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende

Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er

Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog

Mangel på konsekvens, konstans og konservering:

lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)

Konkrete forklaringer av abstrakte emner

Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden

Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

 

Konstruksjon – å bygge en karakter:

 ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psykiske tilbøyligheter

 

18 – 19 ca Gjennomgang

Middag kl 19ca

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Portrett.

 

Torsdag 18. februar

Frokost 8 – 9 

kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava fra mandagskvelden

10 – 12 ca Karakter-typer

Ikoner og arketyper

Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor

kl 12.15 – 13.30 ca    Tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.

 

Lunsj kl 13.30 – 14.30

 

kl 14.30 – 16   Bipersoner og replikker

Indirekte og direkte tale

Samtale med prosa mellom replikkene, replikkveksling

Rolle, agenda, prosjekt, stemme

Temperatur, temperament, tempo

Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted

replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden

 

pause

 

16.15 – 18.30 ca Motor

Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter

Plot – 36 grunnsituasjoner

 

18 – 19 oppgave på egenhånd:

novelle eller første kapittel eller portrett

 

Middag kl 19

                  Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

 

Fredag 19. februar

Frokost 8 – 9 

9 – 10 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

10 – 12 ca: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer

Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)

14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, systemet, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast)), heltens reise, pixarmetoden

Tricks: Hva er det verste som kan skje nå? 

Lunsj 12 – 13 ca

13 – 13.30 ca: Atmosfære, stemning, uro, uhygge, forventning: å plante og legge inn spor.

13.30 – 14 ca Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,

dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.

pause

14.15 – 15 ca Gjennomgang

Titler

16 ca hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

tirsdag 13. oktober 2020

Trommekurs med BACARY SAGNABacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal. Bacary er fra en griot-familie, budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal.

Bacary har i en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter.

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo og underviser musikk i kulturskole og grunnskole. Han holder også work shops og diverse konserter.

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, messengers of the ancient music and oral tradition in Senegal.

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble; Mama Africa, for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held drum courses in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talents.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have travelled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo. He also teaches music in Kulturskolen and in schools. In addition he gives drumming work shops and various concerts.

søndag 4. oktober 2020

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! med GRO DAHLE

På grunn av de nye nationale rettningslinjene så blir dette kurset på zoom.
Prisen for det kurset blir 4000,-
Ved påmelding får dere ny og oppdatert timeplan fra Gro

Det blir satt opp et tilsvarende kurs på Hotell Borge uke 8 i vinterferien 22. til 24. februar.
Da håper vi pandemisituajonen har endra seg, og at det det da er mulig å møtes igjen.
https://tekstuniverset.blogspot.com/2021/01/igangsetting-humor-og-dimensjon-med-gro.html

Skrivekurs med Gro Dahle på Hotell Borge
Onsdag 20. januar til fredag 22. januar 2021


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR


Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs,
et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid. Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.


Onsdag 20. januar
: Intuisjonens muligheter!

kl  10 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 11 - 14 ca  utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.

Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 15 ca

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

Å bruke seg selv, egne minner.

Sannhet og løgn.

Pause 17 – 17.15 ca

kl 17.15 – 19 ca   Drøm og  suggesjon, å bruke slaven, å åpne opp for kaos, slippe løs 

kl 19 – 20 selvstendig skriving 

kl 20: Middag!

Torsdag 21.januar : det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

Ca Kl 10 – 12 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

                               Stemme, ulike stemmer, replikker, replikkvekslinger

Ca kl 12 – 13 Temperament, temperatur, tempo

Lunsj 13 – 13.45 ca

kl 13.45– 15.45 ca,  Ladning: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig

Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord

Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

pause 15.45 – 16

kl 16 – 17 ca Dimensjon

Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

Kl 17 – 19 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, dramaturgi, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen,

19 – 20 ca Selvstendig skriving

Kl 20 ca Middag

Fredag 22. januar: Bildespråkets vidunderlige verden!

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

10 – 12 ca Bildespråk

Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon,

Pentimento, sammenstilling, pars por toto: lite for stort, synekdoke: stort for lite

Lunsj 12 – 12.45 ca

12.45 – 14.45 ca Humor

overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /

forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,

Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,

miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,

misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

pause

15 – 15.45 ca Titler

Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)

                             

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

 


Avslutning


Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

lørdag 3. oktober 2020

Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle.
Onsdag 24. mars til fredag 26. mars 2021 på
Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs. Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen. Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.


Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jorunn videresender tekstene til alle kursdeltagere og Gro.

Onsdag 24. mars   ca kl 10 – 19

(møtes i kursrommet, hun i resepsjonen vet hvilket kursrom vi skal ha)

Kl 10  - 11. Kurset begynner – Presentasjoner og grunnleggende tilnærming

            Ulike muligheter. Ulike mål og ambisjoner

Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?

Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

Krav? Kriterier?  Ulike stadier i tilbakemeldingen.

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.

 

Kl 11 – 12.30 ca Første tekst:

 

Pause

 

12.45 – 14.15 ca  Andre tekst:

 

Kl 14.15 – 15 Lunsj

 

Kl 15 – 16.30 ca Tredje tekst:

 

Kl 16.30  17 ca  Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet

 

Kl 17 – 18.30 ca Fjerde tekst:

 

Ca 18.30 – 19  tittel-oppgave

 

19 – 20 ca  Selvstendig oppgave:

 

Middag kl 20

Torsdag 25. mars    kl 9 – 19 ca

Kl 8 – 9 Frokost

Kl 9 – 10.30 ca Femte tekst:

 

Kl 10.30 – 11 ca Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver

 

11 – 12.30 ca Sjette tekst:

 

12.30 – 13.30 ca Lunsj

 

13.30 – 15  ca Sjuende tekst:

 

15 – 15.30 ca Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær

 

15.30 – 17 ca  Åttende tekst:

 

17 –  18  ca Oppgave: Å fortøye abstrakter,  konkretisere det generelle

18  - 20. selvstendige oppgaver  

 

Kl  20 Middag

Kvelden:  Egne oppgaver til individuelle prosjekter – eller ikke?

 

Fredag 26. mars  kl 9 – 15 ca

Kl 8 – 9ca Frokost

Kl  9 – 10.30 ca En niende tekst??

Eller gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Kl 10.30 – 11 ca sjekke-ut-pause

11 – 12.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Lunsj: 12.30 – 13.15 ca

13.30– 15, 15.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

kl 15, 15.30 ca  hadiobradio!

Dersom det blir færre enn 8 deltagere, går vi ned på antall undervisningstimer.