mandag 19. oktober 2020

Prosakurs med GRO DAHLE

Prosakurs med Gro Dahle.
Onsdag 24. - fredag 26. februar 2021 på
Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Lunsj kl 13. Kursoppstart klokka 14
Kurs avsluttes på fredag ca kl. 15.30

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

tirsdag 13. oktober 2020

Trommekurs med BACARY SAGNABacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal. Bacary er fra en griot-familie, budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal.

Bacary har i en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter.

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo og underviser musikk i kulturskole og grunnskole. Han holder også work shops og diverse konserter.

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, messengers of the ancient music and oral tradition in Senegal.

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble; Mama Africa, for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held drum courses in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talents.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have travelled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo. He also teaches music in Kulturskolen and in schools. In addition he gives drumming work shops and various concerts.

søndag 4. oktober 2020

Igangsettende skrivekurs med GRO DAHLE

Onsdag 20. – fredag 22. januar 2021 på Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

 

Påmelding eller spørsmål, kontakt:

Jorunn G. Solli

jorunn@tekstuniverset.no

Tlf: (+47) 97123102


Lunsj kl 13. Kursoppstart klokka 14

Kurs avsluttes på fredag ca kl. 15.30

 

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset. 

lørdag 3. oktober 2020

Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle.
Onsdag 24. mars til fredag 26. mars på
Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Lunsj kl 13. Kursoppstart klokka 14
Kurs avsluttes på fredag kl. 15.30

Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Et tilbakemeldingskurs er et tekst-gjennomgangskurs. Hovedpoenget er å jobbe i dybden med én tekst eller ett prosjekt om gangen. Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen.

Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart.
Jorunn videresender til Gro og de andre kursdeltagern.