fredag 11. september 2020

Skrivekurs med Trude Marstein en novemberhelg

Trude Marstein skal holde et helgekurs i roman- / novelle-skriving 28. og 29. november 2020 på Sentralen i Oslo


Det blir fokus på å utvikle gode «leseverktøy» for å kunne skrive bedre selv. For å kunne skrive godt, er det helt nødvendig å bli en mer bevisst leser. Vi vil derfor nærlese tekster av etablerte forfattere, og gå gjennom emner som etablering, perspektiv, dialog, struktur / oppbygging m.m. Det blir gitt spontane skriveoppgaver underveis som knyttes opp mot disse emnene.


Trude Marstein 
(f. 1973) debuterte i 1998 med prosasamlingen Sterk sult, plutselig kvalme som hun fikk Tarjei Vesaas` debutantpris for. Senere har hun utgitt romaner, essays og en barnebok, og hun har mottatt flere priser for sitt forfatterskap, blant annet Kritikerprisen i 2006 for romanen Gjøre godt.  Trude Marstein fikk i fjor strålende kritikker for Så mye hadde jeg, en roman om den aldri hvilende lengselen etter et liv rikt på tilhørighet, lidenskap og mening – men også om følelsen av at alt glipper. I sine bøker lykkes hun i å avsløre spriket mellom den nærhet, omsorg og kjærlighet vi ønsker skal være mellom mennesker – og alle de trivielle og gale følelsene som ligger under overflaten når folk møtes.

For å bli tatt opp på dette kurset må man sende inn fire sider tekst innen
15. oktober. Ikke lenge etter den datoen får dere vite hvorvidt dere kan bli med eller ei. jorunn@tekstuniverset.no 


Det blir maks sju deltagere på dette kurset. 
Kurset avholdes på Produksjonsrom 3Sentralen i Oslo
Under vanlige omstendigheter er det mulig med 20 sitteplasser på dette rommet,
så det blir god avstand mellom deltagerne. Man kan ta med egen mat og drikke eller handle på kaféen i Sentralen. Det er viktig at alle deltagerne forholder seg til de nasjonale retningslinjene vedrørende smittevern.

Innleverte tekster som skal gjennomgås på kurset kan være fra tre til ti sider sammenhengende prosa.

12 pkt., 1,5 linjeavstand, alminnelige marger.
Tekstene sendes senest en uke før kursstart til jorunn@tekstuniverset.no senest en uke før kursstart. Jeg videresender alle tekstene til Trude og alle deltagerne, sånn at alle på forhånd kan lese hverandres tekster og få mer utbytte av tilbakemeldingene.


Dato: 28. og 29. november 2020
Tid:
10:00 til 17:00 begge dagene

Sted:
Sentralen i Oslo  Produksjonsrom 3

Øvre Slottsgate 3, 0102 Oslo
Pris:
4500,-

Deltagere
: max 8
Vi går ut ifra 8 deltagere dette kurset Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å gå ned på antall undervisningstimer.


Påmelding og spørsmål av alle slag, kontakt:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi ser oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i en hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde seg ut. 
 

 

 

Ingen kommentarer: