lørdag 26. september 2020

Digitalt! Diktkurs med GRO DAHLE på zoom

Diktkurs med Gro Dahle.
Onsdag 7. - fredag 9. april
på zoom

Pris: 4000,-

Gro Dahle om zoomkursene: HeR


Påmelding eller spørsmål, kontakt: jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102


På grunn av smittefaren i samfunnet og kursdeltagere som trekker seg på grunn av det, har vi valgt å legge diktkurset også på zoom. Å legge kurs på zoom, kan nok mange føle er litt trist, men vi fikk til en fin gruppeoppelvelse, Og både Gro som kursleder og gruppen var overrasket over hvor greit  det var med zoom på både prosakurset, barnelitteraturkurset og igangsetterkurset. Det føltes menneskelig og nært allikevel.

Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape.  «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt.  Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!

Jeg forsøker å ha en 5 – 10 mins pause i timen, én times lunsj og én halvtimes pause på ettermiddagen.


TA GJERNE MED:

 Et dikt dere liker til 3 ting: presentasjonsrunden og fem oppgaver!

 

Onsdag 7. april

Kl 10 – 12: Innledning og kort presentasjonsrunde.

Dikt: det å lese og det å skrive, det å like dikt, være en diktperson.

 

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig? Og hva skal vi med dikt?

Skiv et dikt om hvorfor vi trenger dikt, et metadikt

Stemme, egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet, egen stil,

            ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?

Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!

Skriv en poetikk og et dikt som sier noe om poetikken din

 

Hvert vårt yndlingsdikt

Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:   5 oppgaver

Og så skrive 1) et motdikt

eller 2) et svardikt

eller 3) forlengelsesdikt/ i forlengelsen av  

4) et sitat dikt – ta et sitat fra diktet.

5) skriv ordene fra diktet på lapper og pusle lappene/ordene sammen på en ny måte

 

Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?

        Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?

Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Kunstdiktet: Kontekst og Konsept vs gjenkjennelse og hverdagsbruk

 

For kunstdiktet: bevissthet om diktets perioder, trender, metoder opp gjennom ti-årene.

 

Kl 12 - 14    Trender og perioder i modernismen, tid og kontekst 

  Diktets fortellinger: Episke dikt, mytologiske dikt, reisedikt, romantiske dikt, hyllester

Oppgaver:

episke dikt, fortellinger

reisedikt

dikt til kunst/bilde

kjærlighetsdikt

sorgdikt

 

 Tidlig-modernistiske metoder:

            Futurismen og Marienetti - 10  t    

            Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)

            Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)

           Projeksjonismen – dr Rorschack  – 30t

             Tom Phillips og black out-metoden -30t

 

Lunsj 14 – 15

 

 15 - 19      modernismen    

 Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t

 Symbolisme 40, 50t,

 ekspresjonisme 50t,

             60-tallet

Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept

             Konkretisme , minimalisme og Jan Erik vold 60-talle

              Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet

Kl 17 – 17.30 halvtimes pause

             Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet

            Bildedikt, -80t. – egen oppgave-serie  i morgen

            Metatekst

            Kroppsnære dikt

            Kort-prosa, horisontale dikt -90

            Postmodernismen -90, -00

 

19 – 20 Selvstendig oppgave : triptyk, tredelt dikt eller tre dikt som står sammen.

 

Torsdag 8. april

Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendige oppgaver

Kl 11 - 13   00-tallet og 10-tallets diktformer: Dagens dikt

            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger

           Code mixing

            Dokumentarisme

            Samfunnsfenomener

            Hverdagsdiktet

            Sinna-diktet

            Det selvbiografiske/biografiske diktet 

 Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 16.30 ca  Språklige bilder

                  sammenligning

metafor

konkretisering

symbol

allegori

besjeling

Personifisering                       

allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

pars pro toto

Sammenstilling

Pentimento

Dimensjon

16.30 – 17: pause

kl 17 – 19 Type-dikt  – bruksdikt

             Spørsmålsdikt / Gåtedikt

            Oppramsingsdikt, listedikt

            Haikudikt, 3-linjere

            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt

            Dyredikt

            Bydikt

            Kontrast-dikt

            Taledikt, hyllestdikt

            Trøstedikt

            Dødsdikt

            Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet

Kl 18 – 19: selvstendig oppgave: syklus på sju dikt som henger sammen.

 

Fredag 9. april

Ca kl 9 – 10:  Gjennomgang av selvstendig oppgave

Kl 9.30 – 11. Dimensjon, løft, trykk, tyngde, dybde

pause

Kl 11 – 15 Den syngende teksten / teksten som sang

11- 12   Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter

                  tekster løsrevet semantikk og innhold, lyddikt

12 – 13 Lunsj

13 – 14 Rytme – Rytme løsrevet regelmessig mønster. Pust, puls, driv

Frie gjentagelser, paralleller, strukturer

(Gjentagelses-rytme (x2, x3, x4) gjenta ord, linjer, parallelle strukturer)

 

Rytme- mønster.: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv

                  Iambe /jambe(lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)

14 – 15 Rim

Nonsens dikt,

Bokstavrim: Allitterasjon, assonans

Innrim (slam, rap, spoken word)

Rim-og-rytme-mønstre

Ca kl 15 – 16 Titler og systemer

Max 15 deltagere

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.Ingen kommentarer: