lørdag 26. september 2020

Digitalt! Diktkurs med GRO DAHLE på zoom

Diktkurs med Gro Dahle.
Onsdag 7. - fredag 9. april
på zoom

Pris: 4000,-

Gro Dahle om zoomkursene: HeR


Påmelding eller spørsmål, kontakt: jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102


På grunn av smittefaren i samfunnet og kursdeltagere som trekker seg på grunn av det, har vi valgt å legge diktkurset også på zoom. Å legge kurs på zoom, kan nok mange føle er litt trist, men vi fikk til en fin gruppeoppelvelse, Og både Gro som kursleder og gruppen var overrasket over hvor greit  det var med zoom på både prosakurset, barnelitteraturkurset og igangsetterkurset. Det føltes menneskelig og nært allikevel.

Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape.  «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt.  Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!

Jeg forsøker å ha en 5 – 10 mins pause i timen, én times lunsj og én halvtimes pause på ettermiddagen.


TA GJERNE MED:

 Et dikt dere liker til 3 ting: presentasjonsrunden og fem oppgaver!

 

Onsdag 7. april

Kl 10 – 12: Innledning og kort presentasjonsrunde.

Dikt: det å lese og det å skrive, det å like dikt, være en diktperson.

 

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig? Og hva skal vi med dikt?

Skiv et dikt om hvorfor vi trenger dikt, et metadikt

Stemme, egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet, egen stil,

            ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?

Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!

Skriv en poetikk og et dikt som sier noe om poetikken din

 

Hvert vårt yndlingsdikt

Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:   5 oppgaver

Og så skrive 1) et motdikt

eller 2) et svardikt

eller 3) forlengelsesdikt/ i forlengelsen av  

4) et sitat dikt – ta et sitat fra diktet.

5) skriv ordene fra diktet på lapper og pusle lappene/ordene sammen på en ny måte

 

Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?

        Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?

Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Kunstdiktet: Kontekst og Konsept vs gjenkjennelse og hverdagsbruk

 

For kunstdiktet: bevissthet om diktets perioder, trender, metoder opp gjennom ti-årene.

 

Kl 12 - 14    Trender og perioder i modernismen, tid og kontekst 

  Diktets fortellinger: Episke dikt, mytologiske dikt, reisedikt, romantiske dikt, hyllester

Oppgaver:

episke dikt, fortellinger

reisedikt

dikt til kunst/bilde

kjærlighetsdikt

sorgdikt

 

 Tidlig-modernistiske metoder:

            Futurismen og Marienetti - 10  t    

            Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)

            Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)

           Projeksjonismen – dr Rorschack  – 30t

             Tom Phillips og black out-metoden -30t

 

Lunsj 14 – 15

 

 15 - 19      modernismen    

 Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t

 Symbolisme 40, 50t,

 ekspresjonisme 50t,

             60-tallet

Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept

             Konkretisme , minimalisme og Jan Erik vold 60-talle

              Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet

Kl 17 – 17.30 halvtimes pause

             Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet

            Bildedikt, -80t. – egen oppgave-serie  i morgen

            Metatekst

            Kroppsnære dikt

            Kort-prosa, horisontale dikt -90

            Postmodernismen -90, -00

 

19 – 20 Selvstendig oppgave : triptyk, tredelt dikt eller tre dikt som står sammen.

 

Torsdag 8. april

Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendige oppgaver

Kl 11 - 13   00-tallet og 10-tallets diktformer: Dagens dikt

            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger

           Code mixing

            Dokumentarisme

            Samfunnsfenomener

            Hverdagsdiktet

            Sinna-diktet

            Det selvbiografiske/biografiske diktet 

 Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 16.30 ca  Språklige bilder

                  sammenligning

metafor

konkretisering

symbol

allegori

besjeling

Personifisering                       

allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

pars pro toto

Sammenstilling

Pentimento

Dimensjon

16.30 – 17: pause

kl 17 – 19 Type-dikt  – bruksdikt

             Spørsmålsdikt / Gåtedikt

            Oppramsingsdikt, listedikt

            Haikudikt, 3-linjere

            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt

            Dyredikt

            Bydikt

            Kontrast-dikt

            Taledikt, hyllestdikt

            Trøstedikt

            Dødsdikt

            Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet

Kl 18 – 19: selvstendig oppgave: syklus på sju dikt som henger sammen.

 

Fredag 9. april

Ca kl 9 – 10:  Gjennomgang av selvstendig oppgave

Kl 9.30 – 11. Dimensjon, løft, trykk, tyngde, dybde

pause

Kl 11 – 15 Den syngende teksten / teksten som sang

11- 12   Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter

                  tekster løsrevet semantikk og innhold, lyddikt

12 – 13 Lunsj

13 – 14 Rytme – Rytme løsrevet regelmessig mønster. Pust, puls, driv

Frie gjentagelser, paralleller, strukturer

(Gjentagelses-rytme (x2, x3, x4) gjenta ord, linjer, parallelle strukturer)

 

Rytme- mønster.: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv

                  Iambe /jambe(lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)

14 – 15 Rim

Nonsens dikt,

Bokstavrim: Allitterasjon, assonans

Innrim (slam, rap, spoken word)

Rim-og-rytme-mønstre

Ca kl 15 – 16 Titler og systemer

Max 15 deltagere

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.lørdag 19. september 2020

Praktisk informasjon og betalingsbetingelser for Skrivekurs med Kjersti Wold 2021

Kreativitet og livsutfoldelse på Hortell Borge og zoom: 5500,-


Hotell Borge vil følge de nasjonale retningslinjene med hensyn til smittevern.
Hvis dere lurer på noe vedrørende Hotellets Korona-tiltak, kan dere kontakte
www.borge.no direkte: hotborg@online.no eller 33 38 18 50


Påmelding til KJERSTI WOLD skrivekurs på Hotell Borge
:
send mail til
Jorunn Greiff Solli eller sms / ring 97123102

Med følgende informasjon (Klipp og lim inn i mailen):
Fullt navn:
Telefonnummer:
Fullpensjon Ja / Nei:
Mat: (Allergier? Vegetarianer. Veganer?):
Andre ting vi bør vite i forkant?:

Betalingsbetingelsene på Gro Dahles for kursene på Hotell Borge:
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
NYTT KONTONUMMER:
1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem.
Prisen på ekstra overnatting med frokost: 700,- 
Kontaktinformasjon til Hotellet:
Mail:
hotborg@online.no
Tlf: 33 38 18 50
Drikke til middagen belastes den enkelte.
Vil du booke dyre-rom, ta direkte kontakt med hotellet.

Hvis dere synes det går lang tid mellom måltidene, ta gjerne med noe smått å spise til kaffen eller teen som serveres under selve kurset.

  • Husk å ta med noe å skrive med og på. De fleste skriver for hånd.
  • Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 avreisedagen
  • Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. 

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg,
40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider: Gå inn på linken for å komme til buss-selskapets reiseplanlegger.
https://www.vkt.no/reise/reiseplanlegger/
Søk Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei.
Tønsberg Taxi: 33 30 11 11
 

Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121

 

 

 

fredag 11. september 2020

Skrivekurs med Trude Marstein en novemberhelg

Trude Marstein skal holde et helgekurs i roman- / novelle-skriving 28. og 29. november 2020 på Sentralen i Oslo


Det blir fokus på å utvikle gode «leseverktøy» for å kunne skrive bedre selv. For å kunne skrive godt, er det helt nødvendig å bli en mer bevisst leser. Vi vil derfor nærlese tekster av etablerte forfattere, og gå gjennom emner som etablering, perspektiv, dialog, struktur / oppbygging m.m. Det blir gitt spontane skriveoppgaver underveis som knyttes opp mot disse emnene.


Trude Marstein 
(f. 1973) debuterte i 1998 med prosasamlingen Sterk sult, plutselig kvalme som hun fikk Tarjei Vesaas` debutantpris for. Senere har hun utgitt romaner, essays og en barnebok, og hun har mottatt flere priser for sitt forfatterskap, blant annet Kritikerprisen i 2006 for romanen Gjøre godt.  Trude Marstein fikk i fjor strålende kritikker for Så mye hadde jeg, en roman om den aldri hvilende lengselen etter et liv rikt på tilhørighet, lidenskap og mening – men også om følelsen av at alt glipper. I sine bøker lykkes hun i å avsløre spriket mellom den nærhet, omsorg og kjærlighet vi ønsker skal være mellom mennesker – og alle de trivielle og gale følelsene som ligger under overflaten når folk møtes.

For å bli tatt opp på dette kurset må man sende inn fire sider tekst innen
15. oktober. Ikke lenge etter den datoen får dere vite hvorvidt dere kan bli med eller ei. jorunn@tekstuniverset.no 


Det blir maks sju deltagere på dette kurset. 
Kurset avholdes på Produksjonsrom 3Sentralen i Oslo
Under vanlige omstendigheter er det mulig med 20 sitteplasser på dette rommet,
så det blir god avstand mellom deltagerne. Man kan ta med egen mat og drikke eller handle på kaféen i Sentralen. Det er viktig at alle deltagerne forholder seg til de nasjonale retningslinjene vedrørende smittevern.

Innleverte tekster som skal gjennomgås på kurset kan være fra tre til ti sider sammenhengende prosa.

12 pkt., 1,5 linjeavstand, alminnelige marger.
Tekstene sendes senest en uke før kursstart til jorunn@tekstuniverset.no senest en uke før kursstart. Jeg videresender alle tekstene til Trude og alle deltagerne, sånn at alle på forhånd kan lese hverandres tekster og få mer utbytte av tilbakemeldingene.


Dato: 28. og 29. november 2020
Tid:
10:00 til 17:00 begge dagene

Sted:
Sentralen i Oslo  Produksjonsrom 3

Øvre Slottsgate 3, 0102 Oslo
Pris:
4500,-

Deltagere
: max 8
Vi går ut ifra 8 deltagere dette kurset Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å gå ned på antall undervisningstimer.


Påmelding og spørsmål av alle slag, kontakt:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi ser oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i en hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.