onsdag 12. august 2020

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE

Faglitteratur / Sakprosa. Skrivekurs med Gro Dahle.
Onsdag 24. februar til fredag 26. februar 2021 på
Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR


Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Pris: 6800,- for kurs og fullpensjon på enerom


Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!

Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

Onsdag 24.februar

(oppmøte i hotell Borges kursrom, resepsjonen vet hvilket vi skal være i)

Kl 10: hei og presentasjonsrunde

kl 10.30 - 13: Hvorfor skrivekurs for fagskribenter?

 -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel

                                                                                     -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende

                                                                                         - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret

                                                                                      - igangsettende metoder, å komme i gang

 Hva gjør fagspråk til fagspråk?

                        Hva handler troverdighet om?

                        Hva er språklig presisjon?

                         Sjangre innen fag-skriving

                        Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

 

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Intuitiv vs analytisk tilnærming

Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy               

Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid

Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap

                 

Å sette i gang skrivingen:

Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn

Projeksjon med faglig vinkling

Lunsj kl 13 – 14

kl 14 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget

Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger

Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse

Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

pause

15.45 – 17.45

                                    Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

                                    Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

                                    Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

pause

18 – 19

Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)

Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet

Middag kl 19.30

 

Selvstendig oppgave: Første møtet med faget, det øyeblikket du skjønte at dette var faget for deg, en opplevelse eller erfaring eller hendelse som gjorde at du bestemte deg for å skrive om dette emnet, barndomsminne om noe som har med faget ditt å gjøre.

 

Torsdag 25. februar

Frokost 8 – 9

9 – 10 Gjennomlesing av selvstendige oppgaver

10 –11  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd

                                                     Temperament

                                                     Temperatur

                                                     Tempo

                                                                                         Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes

pause

kl 11.15  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder

Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori

pause

               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  sammenstilling, pentimento    

                 

Lunsj kl 14 – 14.45

 

 14.45 -16.30 Dramatisering av stoffet

Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker

pause

kl 16.45– 18   Motor    Hemmeligheter, spørsmål

                                                     Kontraster

                                                     Overraskelser

                                                     Konflikter : å spisse stoffet

Kl 18 – 20 Selvstendig oppgave: Max én side: Kort portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt

 eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.

Middag kl 20

 

 

Fredag 26. februar

Frokost 8 – 9 

9 – 11  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

Pause

11.15 – 12.30  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,

å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)

pause

12.45 – 14  Titler og stikktitler  

 Hadiobradio                 

 14 - 15  Lunsj


Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Ingen kommentarer: