søndag 29. mars 2020

PROSA! Skrivekurs med Gro DAHLE

Mandag 23. – onsdag 25. november 2020 på Hotell Borge
Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Mandag 23. novbember, start kl 11 ca
kl 11 Presentasjonsrunde.
kl 11.30: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
”Karakteren er plottet” Aristotles, Poetikken.

intuitivt karakterarbeid:
11.30 Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv: friskrift, råskrift
12 ca Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
13 – 13.30 ca Fantasi, fantasireise, suggesjon
13.30 – 14 ca På egenhånd: Oppgave på en halvtime: Velg én av disse småoppgavene og skriv en karakter, et portrett/beskrivelse basert på denne småoppgaven.

Lunsj kl 14 – 14.45
14.45 – 15.30 Gjennomgang
15.30 – 16: Å etablere tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.
kl 16 – 18   ca  Karakter-arbeid.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner, minner
18 - 19
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Arketypiske og ikoniske karakterer
Karakterer med flaw, med sykdom, med psykologisk problem, familieproblem, med nevrologisk annerledeshet

Kl 19: Middag

Tirsdag 24. november
Kl 9 Frokost
På egenhånd: Oppgave på en time: bevissthetsstrøm-prosa eller et første romankapittel med dobbelt-synsvinkel. Husk på etableringen: tid og sted!
Kl 10 – 11 ca Gjennomgang
Kl 11 – 12 Å skrive et barn! Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Grunnsetning:  Barn tenker, oppfatter og forstår fundamentalt forskjellige fra voksne.
                        En grunnleggebde annen måte å være i verden på, tenke på, forstå på, føle på.
Trekk:  1) Det egosentriske barnet, mangler perspektiv,  mangler ”theory of mind”
2) Annerledes empati
3) Annen måte å føle på: alt eller ingenting, drama
                        4) Det omnipotente barnet
                        5) Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
                        6) Det besjelede universet, en animistisk verden
                        7) Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
                        8) Eksistensielle: alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
                        9)Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
                        10)Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde, mengde, størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
                        11) Konkrete forklaringer av abstrakte emner
12) Kunstige forklaringer / artificialitet
13) ”Fantasifull” vitenskap og forståelse av verden utfra det de kjenner og vet
                        14) Symbol-lek – late som
15) Begrensede klasser og kategorier, å systematisere utfra barns verden:
            Familien, klassen, søskenflokken, fingrene på hånden, tærne
16) Suggestiv modus, lett for å visualisere, fantasere, leke

Pause
12.15 - 13  ca Motor:
Kontrast
Konflikt
Hemmeligheter –  spørsmål
Overraskelser – ringe på døra, noe som plutselig skjer. Deus Ex machina    
                                          
Kl 13 – 14 ca: På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle for voksne med et barn i hovedrollen. Husk etableringen av tid og sted
Lunsj kl 14 – 15ca

Kl 15 – 16 ca: Gjennomgang
16 – 17 ca Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, zikzaken (kontrast))
Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?
17 – 19 ca På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle med dramaturgisk oppbygning

19 Middag

Onsdag 25. november
Frokost 8 – 9 ca
Sjekke ut
9.30 – 10.30 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
10.30 – 11.30 Bipersoner og direkte / indirekte tale.
direkte tale:  replikkvekslinger /dialoger
indrekte tale: tale og replikker omskrevet til prosa
Alle snakker og uttrykker seg forskjellig: ulikt språk, ulik ordvalg,
ulikt temperament, ulik temperatur, tempo, rolle, ulik plan og prosjekt og agenda
pause
11.30 – 12.30 ca: Å legge inn stemninger og dybder, undertekst og bakland
Atmosfære: uro, uhygge, forventning: å plante stemningsskapende elementer.
Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, meta-dimensjon.

Lunsj 12.30 – 13.15 ca
13.15 – 14 ca  Oppgave på egenhånd: fabel eller novelle med undertekst og replikkvekslinger
14 – 15 ca Gjennomgang
15 – 16 ca Titler                                                                                           

ca 16 ca hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.Ingen kommentarer: