søndag 29. mars 2020

PROSA! Skrivekurs med Gro DAHLE

Mandag 23. – onsdag 25. november 2020 på Hotell Borge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


 

Mandag 23.november

kl 10 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?

Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman

Hva er en karakter?

Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd

Fantasi, fantasireise, suggesjon

 

Lunsj kl 13 – 13.45

 

kl 13.45 – 15.15 ca  Karakter-arbeid:

Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner

Minner

Jeg er ikke alltid jeg! Å bruke seg selv, men lyve

Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer

 

Pause 15.15 ca

 

15.30 – 16.45 ca Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

 

Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel

 

Pause 16.45 ca

 

17 – 18 ca Hvordan skrive et barn?

Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet

Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca

Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:

en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på

Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati

Det omnipotente barnet

Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter

Det besjelede universet, en animistisk verden

Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende

Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er

Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog

Mangel på konsekvens, konstans og konservering:

lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)

Konkrete forklaringer av abstrakte emner

Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden

Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

 

Konstruksjon – å bygge en karakter:

 ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psykiske tilbøyligheter

 

18 – 19 ca Gjennomgang

Middag kl 19ca

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Portrett.

 

Tirsdag 24. november

Frokost 8 – 9 

kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava fra mandagskvelden

10 – 12 ca Karakter-typer

Ikoner og arketyper

Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor

kl 12.15 – 13.30 ca    Tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.

 

Lunsj kl 13.30 – 14.30

 

kl 14.30 – 16   Bipersoner og replikker

Indirekte og direkte tale

Samtale med prosa mellom replikkene, replikkveksling

Rolle, agenda, prosjekt, stemme

Temperatur, temperament, tempo

Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted

replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden

 

pause

 

16.15 – 18.30 ca Motor

Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter

Plot – 36 grunnsituasjoner

 

18 – 19 oppgave på egenhånd:

novelle eller første kapittel eller portrett

 

Middag kl 19

                  Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

 

Onsdag 25. november

Frokost 8 – 9 

9 – 10 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

10 – 12 ca: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer

Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)

14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, systemet, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast)), heltens reise, pixarmetoden

 

Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?

 

Lunsj 12 – 13 ca

 

13 – 13.30 ca: Atmosfære, stemning, uro, uhygge, forventning: å plante og legge inn spor.

13.30 – 14 ca Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,

dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.

pause

14.15 – 15 ca Gjennomgang

Titler

16 ca hadiobradio

 

 

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.Ingen kommentarer: