lørdag 14. mars 2020

Mail-basert skrivekurs med GRO DAHLE i vår

For alle dere som har hjemmekarantene, hjemmekvelder og hjemme-helger: Hva med å skrive!
Hva med et diktprosjekt, et prosaprosjekt, en runde med friskrift og eksperimentering?


For alle dere som har hjemmekarantene, hjemmekvelder eller hjemme-helger:
Hva med å skrive! Hva med et diktprosjekt, et prosaprosjekt, en runde med friskrift og eksperimentering eller en runde med dikt?
Nå som vi har måttet avlyse tilbakemeldingskurset pga corona-viruset, tilbyr Tekstuniverset et tilbakemeldings-alternativ til de som hadde lyst til å være med på tilbakemeldingskurs, men ikke kunne.

Dette tilbudet gjelder først og fremst skjønnlitterære manus, sykluser, løsrevne tekster eller manus for bildebøker.

Den alternative løsningen er en digital pakke med tilbakemelding, oppgaver og oppfølging:

6000 kr for helt manus
5000 kr for halvt manus
4000 kr for 20-30 sider
3000 kr for 15 sider
Gjennomgangen på mail inkluderer tilbakemelding + tre individuelle hjemmeoppgaver knytta til manus + oppfølging i forhold til disse oppgavene.

Eller kanskje dere i disse corona-tider bare har lyst på 10 - 15 skriveoppgaver å jobbe med på egenhånd, sende inn og få tilbakemelding på (3000 kr)
?
I så fall foreslår jeg at dere tar kontakt med Gro Dahle direkte på mail: 
dahlegro@gmail.com

Det går an å ha et minikurs på 15 oppgaver skreddersydd til ditt interessefelt: prosa, kortprosa, bildebok eller dikt, sangtekster eller dramatikk eller jobbe videre på et prosjekt dere allerede er i gang med. Eller dere kan ønske dere et grunnkurs med fokus på friskrift og igangsetting. Så kan dere bygge videre modul for modul hva slags kurs dere vil kombinere og gå på videre – da koster hver 15-oppgavers-modul bare 1.500 kr. På denne måten kan dere bygge lange eller korte kurs og fokusere dem etter hva dere vil holde på med.

Grunnkurset koster
3000 kr
og innebærer igangsettings-øvelser, friskrift, minner og tilfeldige utgangspunkt.
Eller
en av modulene kan være grunnkurset. F eks dikt, bildebok, prosa, dramatikk eller karakter.
Moduler til påbygning kr 1500
Dikt, prosa, dramatikk, bildebok
Hvordan skrive minner slik at det blir spennende eller morsomt eller engasjerende?
Rim og rytme
Språklige bilder, sammenligning, konkretisering, metafor, allegori, symbol, besjeling, personifisering, allusjon, pentimento, Zeugma, pars por toto! Så mange gøye språklige bildegrep!
Humor
Karakter – ulike måter å skape karakterer på: seg selv, levende modell, ikoner, arketyper
Å skrive et barn – hvordan skape en barnekarakter med en barnestemme og et barneblikk.
Synsvinkel, ståsted, perspektiv
Replikker, replikkvekslinger og bipersoner
Motor og framdrift i tekst – hemmeligheter, konflikter og kontraster
Dramaturgi og storstruktur, komposisjon og spennings-oppbygning
Titler
Ingen kommentarer: