mandag 24. februar 2020

Barnelitteratur. Skrivekurs med Gro Dahle

Onsdag 10. til fredag 12. februar 2021 på Hotell Borge.

 
Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

”Å skrive for barn” er et skrivekurs med fokus på barnelitteratur. Deltagerne blir kjent med skrivehåndverkets verktøykasse, og vi går gjennom en mengde teknikker, leker og oppgaver og metoder knyttet til de ulike teksttypene i barnelitteraturen slik som barneroman/barneprosa, bildebok, barnedikt, fabler, eventyr. Det kan være interessant for både de som er skrivelystne og som har lyst til å skrive for barn eller for lærere som har lyst på morsomme oppgaver for barn eller for barnelitteraturinteresserte som har lyst til å lære seg mer om barnelitteraturens ulike sjangre og stiler. Det kreves ingen forkunnskaper eller skriveerfaring.


1. kursdag

Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge

kl. 11 caPresentasjonsrunde

Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier

Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase

Analytiske vs intuitive strategier

Lek med lapper.


Innledning: Hva er barnebøker?

Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen? All-alder-begrepet

Skjønnlitterære sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk

Litteratur eller eget medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner

11 – 13.30 Å skrive fram et barn

Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bare skrive i vei

Projeksjoner

Suggesjon

Lunsj kl 13.30 – 15 hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave? Enten en fortelling utfra et minne. Eller et barn fra en av oppgavene tidligere i dag

Kl 15– 17.15   Barneprosa

Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.

Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.

I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Barnestemmen, barnekarakteren

Egne Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.

Hvordan finne minner? Å bruke seg selv, å finne levende modeler, mor, far, søster, bror

(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)

Stemme (personlighet, egenart, type, stil) Temperament, temperatur, tempo

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness

Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre),

fysisk eller psykisk eller nevrologisk annerledes – eller problemer i  hjemmet

Det arketypiske barnet

Pause 17.15 – 17.30

Kl 17.30– 19.30  : Driv      

17.45 – 19 Situasjoner: Når og hvor, Miljø, sted, tid

Bipersoner: Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, språk, agenda, prosjekt, rolle)

Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter

Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Middag kl 19.30


2. kursdag
(9 – 19.30 ca)

Frokost 8 – 9    

kl 9 – 13 ca Bildeboka

Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.

Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten

Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener

Bildeboka som kunst-utstilling for barn

Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi

Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)

Å tenke ”drama of the turning of the page”

Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet

Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

All-alder/overflate vs undertekst/ Dimensjon, løft og ladning

                                   .

Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:

Besjeling,

Metafor,

personifisering,

metafor,

allegori, stor-metafor, fabel

allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

System-bildebok

13 – 14.30 ca Lunsj (lang lunsj for å enten hvile eller jobbe)

Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag

eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

14.30 – 16.30 Barnediktet

Punkt-tekst hvor noe står på spill, et lite stykke personlighet, en liten bit egenart, noe som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt eller som berører med ladningen, som tilfører noe nytt, som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.

Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,

med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.

Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

Barnedikt-oppgaver/metoder:

Definisjons-diktet

Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)

Figurdiktet, det episke diktet

Bildespråk: Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)

Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)

Kontrast og overraskelse

 18.30 – 19.30 Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19.30 ca 

Kveld: Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman


3. kursdag 
(9 – 16/16.30 ca, vanlig lunsj-lengde )

Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10 ca Gjennomgang:  gårsdagens tirsdagens eller mandagens selvstendige oppgave. Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?

10 – 11 Tilbake til barnediktet: språkets musikalitet, syngende tekster

Det urimede musikalske diktet, pust og gynging, stillhet og pauser,

rytme, gjentagelser, paralleller, strukturer., mønstre, lydtekster,

RAP og spoken word-tradisjonen

Allitterasjon, assonans

Fri rytme: gjentagelse av ord, setning, setningsledd      , parallelle strukturer

Sjekke-ut-pause kl 11 til 11.15

11.15  - 13  Barnedikt: bunden form

det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre

Iambe, troké, daktyl

Monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter

Rim og rytme: Nonsensdikt

Rim og rytme-mønster  

Kl 13 – 13.45  Lunsj

13.45 – 14.30

Titler

14.30 - 16

Ulike opplesningsformer barnedikt: hviske, nynne, rope, synge, lese sakte, lese om igjen,

Hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


 

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE

Fagskrivingskurs på Hotell Borge med Gro Dahle
31. august til 2. september 2020 Hotell Borge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR
Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!
Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

Mandag 31. august
Kl 11: hei og presentasjonsrunde
kl 11.30 - 13: Hvorfor skrive-workshop ?  -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel
                                                             -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende
                                                           - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret
                                                              - igangsettende metoder, å komme i gang
 Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                  Hva handler troverdighet om?
                  Hva er språklig presisjon?
                   Sjangre innen fag-skriving
                  Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Intuitiv vs analytisk tilnærming
Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy   
Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid
Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap
            Å sette i gang skrivingen
Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
Projeksjon med faglig vinkling
Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget
Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger
Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse
Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon
pause
15.45 – 17.30
                        Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                        Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                        Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
pause
17.45 – 19.30
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)
Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet
Middag kl 19.30

Tirsdag 1. september
Frokost 8 - 9
9 –10.15  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd
                                   Temperament
                                   Temperatur
                                   Tempo
                                                           Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes
pause
kl 10.30  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder
Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori
pause
               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  zeugma, pentimento                  
Lunsj kl 14 – 14.45
 14.45 -16.30 Dramatisering av stoffet
Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
pause
kl 16.45– 18   Motor    Hemmeligheter, spørsmål
                                   Kontraster
                                   Overraskelser
                                   Konflikter : å spisse stoffet
Kl 18 – 19 Selvstendig oppgave: Portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt
 eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.
Middag kl 19


Onsdag 2. september
Frokost 8 – 9 
9 – 10.30  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
pause
10.45 – 12  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,
å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)
12 – 13 Titler og stikktitler  
13 – 14  Lunsj
Hadiobradio                 

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.