mandag 24. februar 2020

Barnelitteratur. Skrivekurs med GRO DAHLE

Barnelitteraturkurset med Gro: 10.,11.,12. febr. 2021

 

Digitale skrivekurs på ZOOM

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det.

 

Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker

 

Det er tre ulike bolk-typer:

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake.

Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare

Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på.

 

Ha tilgjengelig:

Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok.

Noe å skrive med.

Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe

Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder

Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på

Brød til å lukte på, puste gjennom

Genser med mye lukt

En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i

Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien.

Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til:

Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube

En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker.

 

Onsdag 10.02

 

Ca Kl 9 – 9.20 Link fra Jorunn.

Zoom-rommet åpner. Trykk på linken. Prøve ut mikrofoner og video og se at alt funker.

 

Ca Kl 9.20 Innledning:

Alle sier litt om seg selv. Holder opp eller viser bilde av barnebok på nettet i «share screeen»

 

 

Ca Kl 10 Webinar: Barnelitteratur, hva er det?

 

Ca Kl 11 Workshop: Å skrive et barn, barne-karakteren

                             Minner og løgn, levende modeller

                           Det preoperasjonelle stadiet

                             Ikoner, arketyper, atypiske barn

 

Ca 12 – 12.15 Pause på 15 min

 

Ca Kl 12.30 Webinar: igangsetting, hvordan få ideer.

 

Ca Kl 13 Workshop med oppgaver og teknikker for å komme i gang: friskrift, projeksjoner, suggesjoner

 

Ca 14.15 – 15.30 Lunsj

 

Ca 15.30 Gjennomgang – skrive inn en tekst i chat-en

 

Ca 16.15 – 17.15 Webinar: Synsvinkel

 

Ca 17.15 – 17.30 15 min pause

 

Ca 17. 30  – 18.30 Workshop: Synsvinkel, ståsted, perspektiv, stemme

 

Ca 18.30  - 19.30 Tekstgjennomgang

 

 

 

Torsdag 11. februar

 

Ca Kl 9 – 10 webinar: Motor og dramaturgi: barneromanen

 

Ca Kl 10-11 Workshop: Tid og sted, hemmeligheter, konflikter, kontraster

                                                                                        og den igangsettende hendelsen

 

ca Kl 11-12 Tekstgjennomgang

 

Ca 12 – 12.15 Pause

 

Ca Kl 12.15 – 13.10 Webinar: Bildeboka

 

Ca Kl 13.15 – 14 Workshop: systembildebøker

Språklige bilder: Stor-metafor, Allegori, Besjeling, Personifisering, Allusjon

 

Ca 14 – 16.30  Lunsj? Hvile? Tur? gjøre bildebokoppgave?

 

Ca 16.30 – 17.30 Workshop: Dimensjoner

 

Ca 17.30 – 17.45  ca 15 mins pause

 

Ca 17. 45  – 18.45  Tekstgjennomgang

.

 

Fredag 12. februar

 

Ca Kl 9 – 10 webinar:  Barnediktet

 

Ca Kl 10-11 Workshop: Dyredikt, tulledikt, rare typer, morsomme poenger/poetiske vitser, følelser, oppdagelser, observasjoner, definisjoner

 

Ca Kl 11-11.45 Workshop: Rytme, allitterasjon, assonans, rim-mønster

 

Ca 11.45 – 13 Lunsj

 

Ca Kl 13– 14 Tekstgjennomgang

 

Ca 14 – 15 Redigering, bearbeidelse

 

Ca 15 - 16 Titler

 

 

 

 

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE

Fagskrivingskurs på Hotell Borge med Gro Dahle
31. august til 2. september 2020 Hotell Borge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon:
HeR
Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

Hva er fagskriving? Det er alt som ikke er skjønnlitterær prosa. Det er tekster til aviser slik som petiter, kåserier, kronikker. Det er essays som er alt fra tanker til meninger, fra fagstoff til refleksjon, fra forundring til politikk. Det er artikler til forskning og artikler til magasiner, det er portretter og biografier, minner og memoarer, det er dokumentar og historie, lærebøker og pedagogiske hefter. Alt kan skrives spennende eller morsomt, presist eller mangetydig.  Alt kan få dimensjoner. Og alt kan gjøres mer poengtert med en god tittel!
Fagskriving bruker språket til å tenke og finner hjelp i metoder og strategier, mange av teknikkene er hentet nettopp fra skjønnlitteraturen, for mye av verktøyet har faglitteraturen felles med skjønnlitteraturen, og med dette verktøyet kan vi få til spennende nye innganger til fagskrivingen, åpne nye måter å tenke på, åpne blikket til å lettere se det vi driver med!

Mandag 31. august
Kl 11: hei og presentasjonsrunde
kl 11.30 - 13: Hvorfor skrive-workshop ?  -Å bli bevisst språket som kommunikasjonsmiddel
                                                             -.Mulighet for å gjøre språket rikere og mer levende
                                                           - Show it, don’t tell it – hvordan bli konkret
                                                              - igangsettende metoder, å komme i gang
 Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                  Hva handler troverdighet om?
                  Hva er språklig presisjon?
                   Sjangre innen fag-skriving
                  Det generelle, nøkterne, upersonlige og nøytrale: hvordan unngå det generelle

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Intuitiv vs analytisk tilnærming
Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy   
Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstid
Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap
            Å sette i gang skrivingen
Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
Projeksjon med faglig vinkling
Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget
Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk – prekener, fag-fortellnger
Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse
Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon
pause
15.45 – 17.30
                        Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                        Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                        Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
pause
17.45 – 19.30
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, kjæreste, en venn)
Konsentrasjon – 6 ords romanen om fagfeltet
Middag kl 19.30

Tirsdag 1. september
Frokost 8 - 9
9 –10.15  Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd
                                   Temperament
                                   Temperatur
                                   Tempo
                                                           Teflon-tekst vs kraft-tekst, tekst som huskes
pause
kl 10.30  – 14  Språklige bilder: å skape treffende faglige bilder
Sammenligning, konkretisering, metafor, symbol, allegori
pause
               besjeling, personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  zeugma, pentimento                  
Lunsj kl 14 – 14.45
 14.45 -16.30 Dramatisering av stoffet
Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
pause
kl 16.45– 18   Motor    Hemmeligheter, spørsmål
                                   Kontraster
                                   Overraskelser
                                   Konflikter : å spisse stoffet
Kl 18 – 19 Selvstendig oppgave: Portrett av faget ditt eller av en person i faget ditt
 eller av en problemstilling innen faget ditt eller en fabel rundt faget ditt.
Middag kl 19


Onsdag 2. september
Frokost 8 – 9 
9 – 10.30  Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
pause
10.45 – 12  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,
å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)
12 – 13 Titler og stikktitler  
13 – 14  Lunsj
Hadiobradio                 

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.