fredag 10. januar 2020

Tekst til bilde-kurs med Gro Dahle

Mandag 21. september – onsdag 23. september 2020 Hotell Borge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102

I et tekst-til-bilde-kurs er det mye spennende som kan skje i mellomrommet mellom ord og foto, mellom fortellinger og tegninger, kunst og dikt. Dette er først og fremst et tekst-kurs knyttet opp til bilder, hvor vi har bilder som utgangspunkt, bilder som samarbeidspartnere til teksten. Ofte er det kunstnere og fotografer med på dette kurset fordi de er interesserte i hvordan ord kan danse med bilder, men det er like fullt et kurs som ikke krever noe som helst av bakgrunn og erfaring. Det oppstår underlige ting når bilde og ord står ved siden av hverandre. Ordene virker inn på bildene, bildet virker inn på ordene. Det blir en kombinasjon som er større enn bare summen av delene, en helhet som balanserer mellom det visuelle og det verbale. Vi begynner med titler og øker til bildetekstbildet kan være til støtte for ordet eller det kan være en ballvegg hvor språket kan skape et større rom for bildet, åpne dimensjoner og undertekst og bakland. Vi leker med en-rutere, tegneserier, grafiske romaner og jobber med replikkvekslinger og dialoger. En hel dag bruker vi til bildebok og «the drama of the turning of the page», som er mitt eget tema, og vi skal også inn i det kunstneriske rommet av konsept, tekstur og struktur hvor språket i seg selv er det kunstneriske materialet, og hvor ordene og bokstavene, blir et område for kunsten.

Mandag 21. september:

NB: Kl 11 – 14 Innledning. Bilde + tekst
Hva er et tekst&bilde-prosjekt?æ
Jeg viser eksempler og snakker rundt:
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner og enrutere.
Tekst-bilde-kunst? Titler til kunstprosjekter eller bilder? Fanzine? Kunstnerbøker.
Kunst-tekst-konsept, tekst som stuktur og tekstur.
Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

Oppgaver:
Få ord, mye bilde
Ord i bilde
tittelleker/bildetekstmetoder
Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)
Tom Phillips- / Black-out-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Ca 14 – 14.45  Lunsj
Ca 14.45 – 15.30:  Gjennomgang
Ca 15.30 - 17: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier
Gjennomgang
Pause
17.15 – 18.30:  Dimensjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ulike metoder for å skape poetisk løft
Gjennomgang
Ca kl 19: Middag

Kveld: Selvstendig oppgave: en-rutere eller ord i bilde                                          

Tirsdag 22. september Bildeboka, grafisk roman
Frokost ca kl 8 – 9
Ca 9 - 13  Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt
Allalder, bildebokas ytre og indre handling

Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, allusjon/referanse, pastisj
Arketypiske barn/roller/fortelling
Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang
Ca 13 – 14 Lunsj
ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier
Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang
Pause
Ca 16.15 – 18: helhet og linjer
Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi
Ca 18.30 – 20 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst
ca 20 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.

Onsdag 23. september: Kunst og konsept

Ca Frokost 8- 9
9 - 12 Gjennomgang av prosjektene.
Ca 12:00 - 13 Lunsj
13 – 15 : Tekstkunst, skulpturelle tekster, konsept og tekstur, fanzine, kunstnerbok

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: