onsdag 11. desember 2019

Introduksjonskurs til helsefremmende skriving med KJERSTI WOLD

Sentralen i Oslo, 29. februar 2020

Foto: Jorunn G. Solli
På dette dagkurset vil deltakerne bli presentert for ulike skriveteknikker og innfallsvinkler, som kan være til hjelp for å styrke helse og livskvalitet. Hensikten er at hver enkelt blir inspirert til å skrive mer, og å bruke skrivingen som en bevisstgjørende og selvivaretakende aktivitet.

Kjersti Wold har bakgrunn både som skjønnlitterær og faglitterær forfatter. I fjor høst kom hennes utgivelse nummer 20, «Helsefremmende skriving», se HeR 

Boka oppsummerer mye av det arbeidet hun har vært opptatt knyttet til skriving som en støtte både i kriser og i hverdag.
Kjersti Wold er en av landets mest etterspurte skrivelærere, og det er begrenset antall plasser på kurset.
Påmelding og spørsmål: jorunn@tekstuniverset.no (+47) 97 123 102
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Rom nr.: 202

Tidspunkt: Lørdag 29. februar, klokken 11.00 til 17.30.
Pris: 1300,-

Podcast der Anders Høglund intervjuer KJERSTI WOLD
om Helsefremmende skriving. Trykk  HeR

Her er link til Boka "Helsefremmende skriving"
av Kjersti Wold og Gunn-Marit Ulverud. Trykk: HeR

Vil dere være med i hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til
Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset.

Depositum på 500,- betales ved påmelding. Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet på 800,- forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


mandag 2. desember 2019

Prosakurs med Gro Dahle

Skrivekurs med Gro Dahle 9. til 11. mars 2020, HotellBorge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeRPris: 6800,-  for kurs og fullpensjon på Hotell Borge

Spørsmål eller påmelding, kontakt

Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


9. mars, start kl 11 ca
kl 11 Presentasjonsrunde.
kl 11.30: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
”Karakteren er plottet” Aristotles, Poetikken.

intuitivt karakterarbeid:
11.30 Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv: friskrift, råskrift
12 ca Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
13 – 13.30 ca Fantasi, fantasireise, suggesjon
13.30 – 14 ca På egenhånd: Oppgave på en halvtime: Velg én av disse småoppgavene og skriv en karakter, et portrett/beskrivelse basert på denne småoppgaven.

Lunsj kl 14 – 14.45
14.45 – 15.30 Gjennomgang
15.30 – 16: Å etablere tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.
kl 16 – 18   ca  Karakter-arbeid.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner, minner
18 - 19
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Arketypiske og ikoniske karakterer
Karakterer med flaw, med sykdom, med psykologisk problem, familieproblem, med nevrologisk annerledeshet

Kl 19: Middag

Tirsdag 10. Mars
Kl 9 Frokost
På egenhånd: Oppgave på en time: bevissthetsstrøm-prosa eller et første romankapittel med dobbelt-synsvinkel. Husk på etableringen: tid og sted!
Kl 10 – 11 ca Gjennomgang
Kl 11 – 12 Å skrive et barn! Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Grunnsetning:  Barn tenker, oppfatter og forstår fundamentalt forskjellige fra voksne.
                        En grunnleggebde annen måte å være i verden på, tenke på, forstå på, føle på.
Trekk:  1) Det egosentriske barnet, mangler perspektiv,  mangler ”theory of mind”
2) Annerledes empati
3) Annen måte å føle på: alt eller ingenting, drama
                        4) Det omnipotente barnet
                        5) Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
                        6) Det besjelede universet, en animistisk verden
                        7) Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
                        8) Eksistensielle: alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
                        9)Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
                        10)Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde, mengde, størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
                        11) Konkrete forklaringer av abstrakte emner
12) Kunstige forklaringer / artificialitet
13) ”Fantasifull” vitenskap og forståelse av verden utfra det de kjenner og vet
                        14) Symbol-lek – late som
15) Begrensede klasser og kategorier, å systematisere utfra barns verden:
            Familien, klassen, søskenflokken, fingrene på hånden, tærne
16) Suggestiv modus, lett for å visualisere, fantasere, leke

Pause
12.15 - 13  ca Motor:
Kontrast
Konflikt
Hemmeligheter –  spørsmål
Overraskelser – ringe på døra, noe som plutselig skjer. Deus Ex machina    
                                          
Kl 13 – 14 ca: På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle for voksne med et barn i hovedrollen. Husk etableringen av tid og sted
Lunsj kl 14 – 15ca

Kl 15 – 16 ca: Gjennomgang
16 – 17 ca Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, zikzaken (kontrast))
Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?
17 – 19 ca På egenhånd: Oppgave på en time: En novelle med dramaturgisk oppbygning

19 Middag

Onsdag 11. mars
Frokost 8 – 9 ca
Sjekke ut
9.30 – 10.30 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
10.30 – 11.30 Bipersoner og direkte / indirekte tale.
direkte tale:  replikkvekslinger /dialoger
indrekte tale: tale og replikker omskrevet til prosa
Alle snakker og uttrykker seg forskjellig: ulikt språk, ulik ordvalg,
ulikt temperament, ulik temperatur, tempo, rolle, ulik plan og prosjekt og agenda
pause
11.30 – 12.30 ca: Å legge inn stemninger og dybder, undertekst og bakland
Atmosfære: uro, uhygge, forventning: å plante stemningsskapende elementer.
Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, meta-dimensjon.

Lunsj 12.30 – 13.15 ca
13.15 – 14 ca  Oppgave på egenhånd: fabel eller novelle med undertekst og replikkvekslinger
14 – 15 ca Gjennomgang
15 – 16 ca Titler                                                                                           

ca 16 ca hadiobradio