fredag 1. november 2019

Livet og litteraturen. Kurs med Synne Sun Løes

Helgekurs fra lørdag 3. oktober & søndag 4 oktober 2020 på Sentralen i Oslo


Foto: Karina Rønning
«Livet og litteraturen»
Lesing og skriving – som inngang til livet ved utfordrende livsendringer.

Vi forstår oss selv og våre liv gjennom historiene vi forteller oss selv, og gjennom hvordan vi bruker språket.
Ordet og språket er derfor potente verktøy som kan hjelpe oss til å åpne opp for ny innsikt og forståelse omkring våre egne liv.

I kurset vil det bli brukt metoder fra: skriveterapi, shared reading (biblioterapi – høytlesing av skjønnlitteratur) og mindfulness.
Kurset henvender seg til de som står i en utfordrende livssituasjon og som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke skriving og lesing (av skjønnlitteratur) som to komplementerende inngangsporter til økt selvforståelse.

Livsendringen/utfordringen man opplever kan for eksempel være: samlivsbrudd, sykdom, arbeidsløshet, relasjonelle utfordringer, ensomhet eller ulike tapsopplevelser m.m.

Her er link til hennes webside
synnesunles

Om Synne Sun Løes (1975)
Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en videreutdannelse i Livsstyrketrening (som bygger på kunnskap hentet fra: mindfulness, gestaltpsykologi og kunst-og uttrykksterapi). Hun er sertifisert leseleder i Shared reading, en metode hvor høytlesning av skjønnlitteratur blir brukt som inngang til ny innsikt og opplevelse av allmennmenneskelige følelser/erfaringer.

Til daglig arbeider hun ved Vinderen VPA, Enhet for rus og psykiatri, som samtaleterapeut.
Hun er også forfatter.
HeR kan du lese om henne på Wikipedia
HeR kan du lese om henne i Forfatterkatalogen


Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Pris: 2100,-

Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset.


Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: