fredag 1. november 2019

Skriveterapi-workshop med Synne Sun Løes

Dato: 14. - 15. november
Tid: Klokka 10 til 17 begge dager
Sted: Sentralen i Oslo
Pris: 2100,-

Workshopen henvender seg til de som står i en utfordrende livssituasjon og som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke skriving som inngangsport til økt selvforståelse. Livsendringen/utfordringen man opplever kan for eksempel være: samlivsbrudd, sykdom, arbeidsløshet, mobbing, relasjonelle utfordringer, ensomhet eller tapsopplevelser. Det vil det være innslag av mindfulness-øvelser i forbindelse med skriveøvelsene.

Foto: Julia Granberg/Blunderbluss
Om Synne Sun Løes (1975) Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en videreutdannelse i Livsstyrketrening (som bygger på kunnskap hentet fra: mindfulness, gestaltpsykologi og kunst-og uttrykksterapi). Hun har brukt skriveterapi i arbeid med polikliniske pasienter i flere år. Til daglig arbeider hun ved Vinderen VPA, Enhet for rus og psykiatri, som samtaleterapeut.
Hun er også forfatter

 

Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102

Betalingsbetingelser:
Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
1506.37.01553 Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset.

Vi går ut ifra 10-12 deltagere. Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

 


Ingen kommentarer: