lørdag 9. november 2019

Biografiske tekster. Skrivekurs med Marianne Teie.

Foto: Jorunn Greiff Solli

Ønsker du å skrive om deg selv eller om andre mennesker som lever eller har levd?

Leter du etter en form på prosjektet ditt og måter du kan skrive fram stoffet ditt på?

Vet du ikke helt hva det er du vil skrive, men vet at det du vil skrive har tilknytning til den «virkelige» verden?Dette skrivekurset tar for seg hvordan man kan gjøre dette. Tema som vil dekkes er: å finne prosjekt/konsept, research, tilbakemelding på tekst og selvfølgelig generelt om skriving og spesielt om det å skrive biografiske tekster.


Kurset går over seks ganger og vi er sammen tre timer hver gang.
Det er plass til 12 deltagere på kurset.


Om Marianne Teie på Cappelen Damms webside

Pris: 3900,-

Sted: Sentralen i Oslo


Tidspunkt:

Torsdager fra klokka 18 - 21 på Sentralen.
6. februar, 13. februar, 27. februar, 5.mars, 12. mars og 19. mars.
(obs ikke kurs 20. februar)


Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

søndag 3. november 2019

Skrivekurs med Erling Kittelsen

Forfatter Erling Kittelsen skal ha skrivekurs 18. og 19. april 2020 på sitt skriveloft i Kongensgate 16, Oslo.

Fra klokka 11 - til ca 17,18 - tida både lørdag og søndag 
Pris: 1800,-Erling Kittelsen er poet, forfatter og dramatiker og har periodevis vært gjestelærer på
Skrivekunstakademiet i Bergen og Forfatterstudiet i Tromsø

Deltagerne leverer rundt 5 sider ferdig tekst i forkant.

Tekstene sendes til
er-kit@online.no og jorunn@tekstuniverset.no
Jorunn videresender til slutt tekstene til de alle deltagerne, så kan de som vil, sette seg inn i dem. Fint om alle printer ut sin egen tekst og har med til alle de andre deltagerne.


Det går også fint å skrive en halv side om sine ønsker og forventinger til kurset.  Vi starter med å bli kjent, går så igjennom tekstene. Erling sier noe om dem, så samtaler han med forfatteren og til slutt dialog mellom alle. Erling vi gi råd om skrive- og jobbeteknikker og litt om sin egen poetikk. Så gir han alle en individuell oppgave, resultatet leses opp, uhøytidelig og blir gjenstand for samtale.


Minimum 6 deltagere maksimum 12 deltager.


Noen har skrevet mye og kanskje utgitt bøker, andre har nesten ikke skrevet i det hele tatt, og noen har ønske om å komme i gang med å skrive. 
Erling vil tilpasse tilbakemeldinger til der hvor hver enkelt befinner seg i sin litterære utvikling og prøver å møte hver og en på sine egen måte.
Deltagere fra alle skandinaviske land er velkomne.
Andre utlendinger også, men må kunne forstå og snakke norsk.


Påmelding og spørsmål:
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Ned fra Prinsesngate

Her står det også Kongens gate 16, men det er IKKE her.

Her er inngangen til Erling Kittelsen
Ring på der det står Kittelsen
Inne i bakgråden ringer på Kittelsen en gang til
I øverste etasje er loftet til Erling


fredag 1. november 2019

Livet og litteraturen. Kurs med Synne Sun Løes

Helgekurs fra lørdag 3. oktober & søndag 4 oktober 2020 på Sentralen i Oslo


Foto: Karina Rønning
«Livet og litteraturen»
Lesing og skriving – som inngang til livet ved utfordrende livsendringer.

Vi forstår oss selv og våre liv gjennom historiene vi forteller oss selv, og gjennom hvordan vi bruker språket.
Ordet og språket er derfor potente verktøy som kan hjelpe oss til å åpne opp for ny innsikt og forståelse omkring våre egne liv.

I kurset vil det bli brukt metoder fra: skriveterapi, shared reading (biblioterapi – høytlesing av skjønnlitteratur) og mindfulness.
Kurset henvender seg til de som står i en utfordrende livssituasjon og som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke skriving og lesing (av skjønnlitteratur) som to komplementerende inngangsporter til økt selvforståelse.

Livsendringen/utfordringen man opplever kan for eksempel være: samlivsbrudd, sykdom, arbeidsløshet, relasjonelle utfordringer, ensomhet eller ulike tapsopplevelser m.m.

Her er link til hennes webside Synneterapi

Pris: 2100,-


Om Synne Sun Løes (1975)
Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en videreutdannelse i Livsstyrketrening (som bygger på kunnskap hentet fra: mindfulness, gestaltpsykologi og kunst-og uttrykksterapi). Hun er sertifisert leseleder i Shared reading, en metode hvor høytlesning av skjønnlitteratur blir brukt som inngang til ny innsikt og opplevelse av allmennmenneskelige følelser/erfaringer.

Til daglig arbeider hun ved Vinderen VPA, Enhet for rus og psykiatri, som samtaleterapeut.
I tillegg har hun en liten privat samtaleterapipraksis.
Hun er også forfatter.
HeR kan du lese om henne på Wikipedia
HeR kan du lese om henne i Forfatterkatalogen


Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset.


Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.