fredag 27. september 2019

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurset på Hotell Borge med Gro Dahle
20 - 25 timer kurs den 15. til 17. april 2020

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Pris: 7500,-

Priser og praktisk informasjon. Trykk HeR

Innlevering:
Maks 10 sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller 5 sider med utdrag fra roman/novelle.
Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart. Jorunn videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer. Alle tar med seg 11 utskrifter av sin egen tekst. Hvis noen ikke har tilgang til printer, ta kontakt med jorunn så fikser hun.


Mandag 15. april 11 - 19
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner
            Ulike muligheter
            Ulike mål og ambisjoner
Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Titler
Kl 12 – 13.30 Første tekst
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst
Kl 18.30  - 20 Fjerde tekst
Middag kl 20
           
Tirsdag  16. april  9 – 19 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Femte tekst
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Sjette tekst
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjuende tekst
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Åttende tekst
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19

Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Onsdag 17. april  9 – 15 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl  9 – 10.30  Tiende tekst
Kl 10.30 – 10.50 sjekke-ut-pause

10.50 – 12.15 Ellevte tekst
Lunsj: 12.15 – 12.45
12.45 – 15, 15.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Hvis 10, 11 påmeldte, satser vi på 25-timers kurs
Hvis 7 – 9 påmeldte satser vi på 20-timers-kurs og tidligere avslutning av onsdagen og torsdagen med mer egen tid for individuelle oppgaver.
Under 7 påmeldte: 15 timers-kurs

Ingen kommentarer: