fredag 27. september 2019

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurset på Hotell Borge med Gro Dahle
20 - 25 timer kurs den 22. – 24. januar 2020


Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Pris: 6800,-

Priser og praktisk informasjon. Trykk HeR

Innlevering:
Maks 10 sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller 5 sider med utdrag fra roman/novelle.
Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart. Jorunn videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer. Alle tar med seg 11 utskrifter av sin egen tekst. Hvis noen ikke har tilgang til printer, ta kontakt med jorunn så fikser hun.


Onsdag 22. Januar
11 - 20
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner
            Ulike muligheter
            Ulike mål og ambisjoner
Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier
Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?
             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Titler
Kl 12 – 13.30 Første tekst:
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst:
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst:
Kl 18.30  - 20 Titteloppgave
Middag kl 20
           
Torsdag 23. januar 9 – 19 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Fjerde tekst:
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Femte tekst:
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjette tekst: 
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Sjuende tekst:
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19 Åttende tekst?  
Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Fredag 24. januar
9 – 15 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl  9 – 10.30  Niende tekst?
Kl 10.30 – 10.50 sjekke-ut-pause
10.50 – 12.15 Tekst ti: Jorunn?
Lunsj: 12.15 – 12.45
12.45 – 15 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
kl 15 hadiobradio!


Hvis 10, 11 påmeldte, satser vi på 25-timers kurs,
Hvis 7 – 9 påmeldte satser vi på 20-timers-kurs og tidligere avslutning av onsdagen og torsdagen med mer egen tid for individuelle oppgaver.
Under 7 påmeldte: 15 timers-kurs
-->

Ingen kommentarer: