tirsdag 16. juli 2019

Å skrive frem minner med Kristin von Hirsch

Lesesirkel, familie, vennegjeng?

Er dere en gruppe på minimum seks som vil skrive med utgangspunkt i personlige og felles minner? 
Da kan dere kjøpe et spesialtilpasset kurs med Kristin von Hirsch. 
Egnet kurslokale tilgjengelig i Oslo, men Kristin er også mobil og kan forflytte seg til egnede lokaliteter gruppen selv har tilgang til. 
Pris etter avtale.

Kontakt Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+ 47 97 123 102

Ingen kommentarer: