tirsdag 16. juli 2019

Å skrive frem minner med Kristin von Hirsch

12. og 13. september 2020 på Sentralen i Oslo.
Ta kontakt dersom du vil stå på liste over interesserte, eller har spørsmål:
Jorunn G. Solli  jorunn@tekstuniverset.no  Tlf: (+47) 97123102


”Å skrive frem minner” handler om å utfordre seg selv. Ved hjelp av en rekke morsomme hukommelsesøvelser jobber vi oss inn i alt det vi tror vi ikke husker. Vi jobber i grupper og individuelt, for den kollektive hukommel- sen trigger ofte den personlige, og vi bruker lukt, smak, hørsel, syn og følelse som springbrett. Ved hjelp av enkle skriveøvelser fester vi minnene til papiret før de driver tilbake til glemselen, for når de er oppe i dagen kommer refleksjonene, og med dem nye minner.Kristin von Hirsch er forfatter, fotobasert billedkunstner og grafisk designer. Hun har skrevet flere bøker, blant annet er hun forfatter, fotograf og redaktør av de fire best- selgende bøkene om Barndom på 50-60-70- og 80-tallet. Hun er utdannet bibliotekar og har en master i religion og filosofi. kristinvonhirsch.no

Kristin von Hirsch er forfatter, fotobasert billedkunstner og grafisk designer. Hun har skrevet flere bøker, blant annet er hun forfatter, fotograf og redaktør av de fire best- selgende bøkene om Barndom på 50-60-70- og 80-tallet. Hun er utdannet bibliotekar og har en master i religion og filosofi. kristinvonhirsch.no

Lørdag 12. september klokka 10.00 - 19.00 og
Søndag 13. september  klokka 10.00 - 18:00
Pause: 13.00 til 14.00
Sted: Sentralen i Oslo, møterom 202

Pris: 2600,- for begge dagene

Ta gjerne med mat og drikke eller så man man benytte seg av kafeen på Sentralen

Påmelding og spørsmål:
Jorunn G.Solli
jorunn@tekstuniverset.no
(+47) 97 123 102

Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.
Vi går ut ifra 10-15 deltagere på dette kurset. Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Kristin skal ha et oppfølgingskurs i å lage personlige minnebok med tekst og bilder:

For mer informasjon trykk HeR:
Ingen kommentarer: