lørdag 4. mai 2019

Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle

Skrivekurs med Gro: Fag-skriving uke 8,
17. – 19. februar 2020, HotellBorge
Pris 6800,- for kurs og fullpensjon

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeRNorsk forskning blir sjelden lest, verken i Norge eller internasjonalt. Det er for dårlig språk. Dette er et stort problem i formidlingen av kunnskapene fra fagfeltene. Fagfolk skriver på engelsk og tror de kan engelsk, de skriver på norsk, men prøver å holde et så høyt presisjonsnivå at det blir nærmest uleselig. Det har vært så lite fokus på formidling og kommunikasjon av forskningen og faget. I det siste har formidling og fagskriving blitt et fokus på universitetene, men ikke bare på universitetene, også i staten og i byråkratiet hvor rapporter, læringsplaner og stortingsmeldinger skrives. Forlagene har også satt høyere krav til språket og tekstens evne til å kommunisere. Det har også vært oppfordringer om å skrive klart! Klart språk! Til og med skatteetaten har gått på skrivekurs og skriver bedre, uttrykker seg mer folkelig, mer menneskelig og mer forståelig enn noen gang før.
Det er dette vi skal jobbe med på fagskrivingskurset: språket som formingsmateriale og språket som en del av forskningen, grammatikken som faglig hjelpemiddel, tekst-teknikker som verktøy i formidlingen, ordene som redskap til å omsette kunnskapen og innsikten som fins i fagmiljøer. Fagskrivingens felt er et stort og bredt område som strekker seg helt fra journalistikken til  litterære essay, fra fagartikler og til biografier, fra fagbøker til lærebøker, fra forskning til dokumentar, biografier og historiske tekster, fagbøker og lærebøker, informasjon på nettsider, brev til brukere, rapporter og planer, bachelor-og master-oppgaver, fagets historie og portretter av både steder, mennesker og fenomener. Det er mange teksttyper som faller innunder fagskrivingsfeltet og mange skribenter som kan ha nytte av litt språkbevissthet, tekst-trening og lek med muligheter. Forskere og fagfolk i de fleste fagfelt trenger å formulere seg, og da er det fint å ha noen teknikker for å komme i gang


Mandag 17. februar

kl 11 - 13: Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                  Hva handler troverdighet om?
                  Hva er språklig presisjon?
           
                   Sjangre innen fag-skriving
                  Show not tell – også i fag-skriving

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Intuitiv vs analytisk tilnærming
Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy 
Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstida

            Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap
            Å sette i gang skrivingen
Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
Projeksjon med faglig vinkling

Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget
Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk
Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse
Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

pause

15.45 – 17.30
                        Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                        Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                        Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
pause

17.45 – 19.30
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, en kjæreste, en venn, en hund)

Middag kl 19.30

Tirsdag 18. februar  :
Frokost 8 - 9
9 – 11                     Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd
                                   Temperament
                                   Temperatur
                                   Tempo
                                                           Teflon-tekst vs tekst som huskes

pause
kl 11.15 – 14  Konkretisering og allegorier, metaforer, symboler
                                personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  zeugma
å skape treffende faglige bilder
                                              
Lunsj kl 14 – 15

kl 15 –                        15 -16.30  Dramatisering av stoffet
Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
pause

kl 16.45 – 18   Motor
                                   Hemmeligheter, spørsmål
                                   Kontraster
                                   Overraskelser
                                   Konflikter : å spisse stoffet
18 – 19 oppgave på egenhånd kort-tekst eller første avsnitt:
Portrett av mennesker eller ting eller steder  eller hvile
Middag kl 19

Onsdag 19. februar

Frokost 8 – 9 
9 – 10.30  oppgaven fra kvelden i forveien
pause
10.45 – 11.45 Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,
å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)
pause
12 – 13 Titler

13 – 14  Lunsj


Vi går ut ifra 10-12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.

Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: