søndag 12. mai 2019

Skrivekurs med Erling Kittelsen

Forfatter Erling Kittelsen skal ha skrivekurs 26. og 27. oktober 2019 på sitt skriveloft i Kongensgate 16, Oslo.

Klokka 11 - 17-18 lørdag og søndag 
Pris: 1800,-


Erling Kittelsen er poet, forfatter og dramatiker og har periodevis vært gjestelærer på
Skrivekunstakademiet i Bergen og Forfatterstudiet i Tromsø


Deltagerne leverer rundt 5 sider ferdig tekst i forkant.

Tekstene sendes til
er-kit@online.no og jorunn@tekstuniverset.no
Jorunn videresender til slutt tekstene til de alle deltagerne, så kan de som vil, sette seg inn i dem.
Fint om alle printer ut sin egen tekst og har med til alle de andre deltagerne.


Det går også fint å skrive en halv side om sine ønsker og forventinger til kurset.  Vi starter med å bli kjent, går så igjennom tekstene. Erling sier noe om dem, så samtaler han med forfatteren og til slutt dialog mellom alle. Erling vi gi råd om skrive- og jobbeteknikker og litt om sin egen poetikk. Så gir han alle en individuell oppgave, resultatet leses opp, uhøytidelig og blir gjenstand for samtale.


Minimum 6 deltagere maksimum 12 deltager.


Noen har skrevet mye og kanskje utgitt bøker, andre har nesten ikke skrevet i det hele tatt, og noen har ønske om å komme i gang med å skrive. 
Erling vil tilpasse tilbakemeldinger til der hvor hver enkelt befinner seg i sin litterære utvikling og prøver å møte hver og en på sine egen måte.

Vi stiller med kaffe, te, brød og knekkebrød
og så har alle med pålegg hver til felles lunsjbord. 
Deltagere fra alle skandinaviske land er velkomne.
Andre utlendinger også, men må kunne forstå og snakke norsk.

Påmelding:
Jorunn Greiff Solli

E-post: 
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: +47 97123102

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.Ned fra Prinsesngate

Her står det også Kongens gate 16, men det er IKKE her.

Her er inngangen til Erling Kittelsen

Ring på der det står Kittelsen

Inne i bakgråden ringer på Kittelsen en gang til

I øverste etasje er loftet til Erling

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til 
Jorunn Greiff Solli 
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

lørdag 4. mai 2019

Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle

Skrivekurs med Gro: Fag-skriving uke 8,
17. – 19. februar 2020, HotellBorge
Pris 6800,- for kurs og fullpensjon

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeRNorsk forskning blir sjelden lest, verken i Norge eller internasjonalt. Det er for dårlig språk. Dette er et stort problem i formidlingen av kunnskapene fra fagfeltene. Fagfolk skriver på engelsk og tror de kan engelsk, de skriver på norsk, men prøver å holde et så høyt presisjonsnivå at det blir nærmest uleselig. Det har vært så lite fokus på formidling og kommunikasjon av forskningen og faget. I det siste har formidling og fagskriving blitt et fokus på universitetene, men ikke bare på universitetene, også i staten og i byråkratiet hvor rapporter, læringsplaner og stortingsmeldinger skrives. Forlagene har også satt høyere krav til språket og tekstens evne til å kommunisere. Det har også vært oppfordringer om å skrive klart! Klart språk! Til og med skatteetaten har gått på skrivekurs og skriver bedre, uttrykker seg mer folkelig, mer menneskelig og mer forståelig enn noen gang før.
Det er dette vi skal jobbe med på fagskrivingskurset: språket som formingsmateriale og språket som en del av forskningen, grammatikken som faglig hjelpemiddel, tekst-teknikker som verktøy i formidlingen, ordene som redskap til å omsette kunnskapen og innsikten som fins i fagmiljøer. Fagskrivingens felt er et stort og bredt område som strekker seg helt fra journalistikken til  litterære essay, fra fagartikler og til biografier, fra fagbøker til lærebøker, fra forskning til dokumentar, biografier og historiske tekster, fagbøker og lærebøker, informasjon på nettsider, brev til brukere, rapporter og planer, bachelor-og master-oppgaver, fagets historie og portretter av både steder, mennesker og fenomener. Det er mange teksttyper som faller innunder fagskrivingsfeltet og mange skribenter som kan ha nytte av litt språkbevissthet, tekst-trening og lek med muligheter. Forskere og fagfolk i de fleste fagfelt trenger å formulere seg, og da er det fint å ha noen teknikker for å komme i gang


Mandag 17. februar

kl 11 - 13: Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                  Hva handler troverdighet om?
                  Hva er språklig presisjon?
           
                   Sjangre innen fag-skriving
                  Show not tell – også i fag-skriving

Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Intuitiv vs analytisk tilnærming
Å ikke begynne med begynnelsen, men å starte der det er gøy 
Å skrive andre steder enn på pulten, andre tider enn i arbeidstida

            Personlig vs upersonlig, privat vs allment, følelser vs  vitenskap
            Å sette i gang skrivingen
Skrive uten å tenke: Tekst som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn
Projeksjon med faglig vinkling

Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 15.30  Det personlige ståstedet i faget
Å bruke seg selv, sine egne erfaringer med stoffet anekdotisk
Minner – første møte med det faglige materialet, første interesse
Fantasi og lek, fantasireise, suggesjon

pause

15.45 – 17.30
                        Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                        Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                        Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
pause

17.45 – 19.30
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, en kjæreste, en venn, en hund)

Middag kl 19.30

Tirsdag 18. februar  :
Frokost 8 - 9
9 – 11                     Språklig påkledning:   grammatikk og ordforråd
                                   Temperament
                                   Temperatur
                                   Tempo
                                                           Teflon-tekst vs tekst som huskes

pause
kl 11.15 – 14  Konkretisering og allegorier, metaforer, symboler
                                personifikasjon og  allusjon, pars pro toto,  zeugma
å skape treffende faglige bilder
                                              
Lunsj kl 14 – 15

kl 15 –                        15 -16.30  Dramatisering av stoffet
Å hente inn personer, skape karakterer, iscenesette situasjoner, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
pause

kl 16.45 – 18   Motor
                                   Hemmeligheter, spørsmål
                                   Kontraster
                                   Overraskelser
                                   Konflikter : å spisse stoffet
18 – 19 oppgave på egenhånd kort-tekst eller første avsnitt:
Portrett av mennesker eller ting eller steder  eller hvile
Middag kl 19

Onsdag 19. februar

Frokost 8 – 9 
9 – 10.30  oppgaven fra kvelden i forveien
pause
10.45 – 11.45 Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor,
å legge inn mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)
pause
12 – 13 Titler

13 – 14  Lunsj


Vi går ut ifra 10-12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.

Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Barnelitteratur-kurs med Gro Dahle

13. til 15. januar 2020 på Hotell Borge

Pris 6800,- for kurs og fullpensjon

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR


Å skrive for barn!

Timeplan:
10 – 19.30 mandag, én og en halvtimes lunsj
9 – 19.30 tirsdag, én og en halvtimes lunsj
9 – 16 onsdag
”Å skrive for barn” er et skrivekurs med fokus på barnelitteratur. Deltagerne blir kjent med skrivehåndverkets verktøykasse, og vi går gjennom en mengde teknikker, leker og oppgaver og metoder knyttet til de ulike teksttypene i barnelitteraturen slik som barneroman/barneprosa, bildebok, barnedikt, fabler, eventyr. Det kan være interessant for både de som er skrivelystne og som har lyst til å skrive for barn eller for lærere som har lyst på morsomme oppgaver for barn eller for barnelitteraturinteresserte som har lyst til å lære seg mer om barnelitteraturens ulike sjangre og stiler. Det kreves ingen forkunnskaper eller skriveerfaring.


Mandag  13. Januar (10 –19 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
NB kl 10 – 11 ca


Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier
Lek med lapper.


Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen? All-alder-begrepet
Skjønnlitterære sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Litteratur eller eget medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner

11 – 13.30 Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bare skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon

Lunsj kl 13.30 – 15 hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave? Enten en fortelling utfra et minne. Eller et barn fra en av oppgavene tidligere i dag

Kl 15– 17.15   Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Barnestemmen, barnekarakteren
Egne Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner? Å bruke seg selv, å finne levende modeler, mor, far, søster, bror
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil) Temperament, temperatur, tempo
Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre),
fysisk eller psykisk eller nevrologisk annerledes – eller problemer i  hjemmet

Det arketypiske barnet

Pause 17.15 – 17.30

Kl 17.30– 19.30  : Driv      

17.45 – 19 Situasjoner: Når og hvor, Miljø, sted, tid
Bipersoner: Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, språk, agenda, prosjekt, rolle)
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Middag kl 19.30

Tirsdag 14. januar(9 – 19.30 ca)
Frokost 8 – 9    
kl 9 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?
All-alder/overflate vs undertekst/ Dimensjon, løft og ladning
                                   .
Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori, stor-metafor, fabel
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

System-bildebok

13 – 14.30 ca Lunsj (lang lunsj for å enten hvile eller jobbe)
Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

14.30 – 16.30 Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill, et lite stykke personlighet, en liten bit egenart, noe som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt eller som berører med ladningen, som tilfører noe nytt, som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.
Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

Barnedikt-oppgaver/metoder:
Definisjons-diktet
Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)
Figurdiktet, det episke diktet
Bildespråk: Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)
Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)
Kontrast og overraskelse

 18.30 – 19.30 Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19.30 ca 
Kveld: Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman
Onsdag 15. januar   (9 – 16/16.30 ca, vanlig lunsj-lengde )
Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet
kl 9 –10 ca Gjennomgang:  gårsdagens tirsdagens eller mandagens selvstendige oppgave. Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?

10 – 11 Tilbake til barnediktet: språkets musikalitet, syngende tekster
Det urimede musikalske diktet, pust og gynging, stillhet og pauser,
rytme, gjentagelser, paralleller, strukturer., mønstre, lydtekster,
RAP og spoken word-tradisjonen
Allitterasjon, assonans
Fri rytme: gjentagelse av ord, setning, setningsledd      , parallelle strukturer

Sjekke-ut-pause kl 11 til 11.15

11.15  - 13  Barnedikt: bunden form
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre
Iambe, troké, daktyl
Monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter
Rim og rytme: Nonsensdikt
Rim og rytme-mønster  

Kl 13 – 13.45  Lunsj

13.45 – 14.30
Titler

14.30 - 16
Ulike opplesningsformer barnedikt: hviske, nynne, rope, synge, lese sakte, lese om igjen,

Hadiobradio

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


-->

Priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon skrivekurs med Gro Dahle 2021 og 2022

Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Pris for fullpensjon og kurs: 6800,-
Pris uten overnatting: 5800,-
Pris uten overnatting og uten middager: 5100,-

OBS! Tilbakemeldingskurset koster: 7800,-
Prisen på ekstra overnatting med frokost: 700,- 
Det avtales og betales dirkete til Hotellet
E-post: hotborg@online.no
Tlf: 33 38 18 50

Drikke til middagen belastes den enkelte.

Vil du booke dyre-rom, ta direkte kontakt med hotellet.

Hotell Borge vil følge de nasjonale retningslinjene med hensyn til smittevern.
Lurer dere på noe vedrørende hotellets corona-tiltak, kan dere kontakte
www.borge.no direkte: hotborg@online.no eller 33 38 18 50

Hvis det i vår viser seg å bli vanskelig eller ikke er tilrådelig å arrangere kurs på Hotell Borge, svinger vi kurset inn i zoom-rommet. 
Det er forbausende hvor bra zoom fungerer til skrivekurs!

Påmelding til Gro Dahles skrivekurs
send mail t
il jorunn@tekstuniverset.no eller sms / ring 97123102
Med følgende informasjon (Klipp og lim inn i mailen):
Fullt navn:
Telefonnummer:
Fullpensjon Ja / Nei: 
Mat du ikke spiser: 
Andre ting vi bør vite i forkant?:
Skal fakturaen sende til noen andre enn kursdeltageren?:

Betalingsbetingelsene på Gro Dahles for kursene på Hotell Borge:
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem.


Hvis dere synes det går lang tid mellom måltidene, ta gjerne med noe smått å spise til kaffen eller teen som serveres under selve kurset.
  • Husk å ta med noe å skrive med og på. De fleste skriver for hånd.
  • Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 avreisedagen
Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge deg til i gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg,
40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider: Gå inn på linken for å komme til buss-selskapets reiseplanlegger.
https://www.vkt.no/reise/reiseplanlegger/
Søk Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei.
Tønsberg Taxi: 33 30 11 11
 
Hotell Borge
Husøyveien 29
3132 Husøysund
Tlf: 33 38 18 50
(Finner du ikke fram så ring hotellet og spør om veien)


Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121