torsdag 11. april 2019

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurs 4. til 6. desember 2019 med Gro Dahle på Hotell Borge.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Pris 6500,- for fullpensjon og kurs.  
Betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR


Innlevering:
Maks 10 sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller 5 sider med utdrag fra roman/novelle.
Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart. Jorunn videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer. Alle tar med seg 11 utskrifter av sin egen tekst. Hvis noen ikke har tilgang til printer, ta kontakt med jorunn så fikser hun.
--> -->

Kursinformasjon og timeplan: Dette er en mulighet til å gå gjennom tekst i en gruppe med kvalifiserte lesere og meg som hovedkonsulent. I gjennomgangen kan vi forholde oss til hva som helst av teksttyper, alle slags sjangre: en dikt-syklus, et romanutdrag, novelle,  en samling korttekster, en bildeboktekst, lettlest-tekst, eventyr, fabler, biografi eller memoarer, visetekster, opera-liberetto, kunsttekst, framføringstekst eller dramatikk.
Gruppen forbereder seg  på tekstene som skal gjennomgås, og så får hver forfatter en og en halv til to timer ca, avhengig av hvor mange som deltar. Det blir pekt på overgripende og gjennomgående styrker og svakheter, det bli pekt på mulig forbedringspotensial, og hvis teksten er i bearbeidelsesfasen, Hver deltager får hver sin spesialoppgave for å kunne jobbe med en eller flere enkelt-tekster eller et svakt parti i tekstutdraget for å se hva som kan gjøres for å forbedre materialet. Det blir også gitt generelle oppgaver innimellom, oppgavene forholder seg til hva som deltagere i gjennomgangen har problemer med f eks forankring, tittel, show not tell, å nyskape klisjeer eller å gå dimensjon. Max-max 11 deltagere.

Tilbakemeldingskurset på Hotell Borge med Gro
25 timer kurs den 4 – 6. Desember 2019

Onsdag 4. Desember 11 - 19
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner
            Ulike muligheter
            Ulike mål og ambisjoner
Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier

Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?

             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Titler
Kl 12 – 13.30 Første tekst:
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst:
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst:
Kl 18.30  - 20 Fjerde tekst:
Middag kl 20
           
Torsdag 5. Desember 9 – 19 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Femte tekst:
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Sjette tekst:
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjuende tekst:
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Åttende tekst:
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19

Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Fredag 6. Desember 9 – 15 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl  9 – 10.30  Tiende tekst:
Kl 10.30 – 10.50 sjekke-ut-pause


10.50 – 12.15 Ellevte tekst:
Lunsj: 12.15 – 12.45
12.45 – 15, 15.30 ca Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaverkl 15, 15.30 ca  hadiobradio!


Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på fredag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Ingen kommentarer: