fredag 12. april 2019

Diktkurs med Gro Dahle

Uke 39: mandag 23. til onsdag 25. september 2019 på Hotell Borge

Mandag klokka  13 (lunsj) 14 til ca 20
Tirsdag  klokka   9 til ca 19
Onsdag  klokka   9 til ca 14 (lunsj 14 – 15)
20-timers-kurs – Lange dager, men én lunsjpause

Pris 6500,- for kurs og fullpensjon:

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR
Her er link til der Gro prater om diktkursene sine HeR

TA GJERNE MED:
Et dikt dere liker til 3 ting: presentasjonsrunden, en oppgave og høytlesing!

Dette er et lekent skrivekurs. Det kreves ingenting annet enn lyst! For slik jeg ser det, er dikt lek: Lek og dybde, lek og forskning, lek og form, leke rundt emner, leke med stemmen, lek med ord og humor og poenger. Du trenger ikke like dikt engang – og du trenger ikke kunne noe om dikt eller ha erfaring med å skrive dikt eller lese dikt, for dette er et område hvor det faktisk bare er fint å være uerfaren og uvitende og vidåpen. For et dikt kan være hva som helst og hvordan-som-helst, det er bare opp til vår egen kreativitet og oppfinnsomhet hvor grensene for hva et dikt er begynner og slutter. Og det kurset gjør er bare å sette fram en hel drøss med metoder og teknikker og verktøy og så prøver vi ut og leker og undersøker og ser hva som skjer. Sånn sett er dette et språk-lek-kurs som ikke krever noe annet av deltagerne enn at vi skal våge oss fram med ordene våre, prøve og lete og leke. Et slikt diktkurs er også nyttig i forhold til alle andre slags sjangre og medier: bildebok, animasjonsfilm, prosa, noveller, romaner, sangtekster.

Mandag  23. september 14 – 20 ca ( én times lunsj: 13 - 14)
Kl 14: Innledning og kort presentasjonsrunde: Hvert vårt yndlingsdikt
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Stemme, egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet, egen stil,
            ”egen tut på hornet” Det rareste? Det som er mest deg? Et stykke personlighet?
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse. Manifest!
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Trøstedikt?
                                                  Ulike kriterier, ulike krav?? Fins det kriterier for et godt dikt?
Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Tid og kontekst 
Dikt og Modernisme: ”Modernisme kan sikte til formspråket i snevrere forstand og brukes da gjerne om diktning, spesielt lyrikk, som har brutt med det tradisjonelt «poetiske» i ordvalg, setningsbygning, billedbruk og metrikk og i stedet benytter hverdagsord og dagligtale, frie vers, alogiske ord- og setningsforbindelser, et åpent, flertydig billedspråk
                                                                                               Det store norske leksikon
Wikipedia: ”De «tradisjonelle» uttrykksmåtene var alle utdatert” – ”ønsket en mer direkte konfrontasjon” – ”nåtid og forandring”

Poetikk-oppgave/metatekstoppgave
Kl 16 – 16.15 pause
Kl 16.15 - 20 (pauser innimellom) Trender og perioder i modernismen
            Futurismen og Marienetti - 10  t    
Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen/hattedikt)
            Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)
            Projeksjonismen – dr Rorschack  – 30t
            Tom Phillips og black out-metoden -30t
            Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t
            Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept
            Symbolisme 40, 50t,
ekspresjonisme 50t,
 Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet
Naturdikt/nynorskdiktet 70tallet
Humre-dikt
            Bildedikt, -80t (mer om i morgen)
            Kort-prosa, horisontale dikt -90
            Postmodernismen -90, -00
            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
            Dokumentarismen -90, -00
            Samfunnsfenomener -00
            Hverdagsdiktet 2000 – 2020t
Sinna-diktet 2015 – 2020t
Det selvbiografiske/biografiske diktet  2015 – 2020t
kl 20 Middag
                                                                                                                                        
Tirsdag 24. september
kl 9 – 13ca  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
                        personifisering
                        pars pro toto
                        Zeugma/ Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 14
14 – 19 (pauser innimellom)
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning?
Klisjé-sentimentalitets-lek
Humor
Dimensjoner
            Psykologisk
            Sosiologisk
            Politisk
            Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
            Miljøkritisk / klimakritisk
            Historisk
            Religiøs
            Pedagogisk
            Filosofisk:  Etisk, eksistensielt, epistomologisk
Metadimensjon / metadikt

Type-dikt
Spørsmålsdikt / Gåtedikt
            Oppramsingsdikt, listedikt
            Haikudikt, 3-linjere
            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
            Dyredikt
Bydikt
            Kontrast-dikt
            Taledikt, hyllestdikt
            Aforismer
            Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
            Tulledikt / lekedikt
            Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
            Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
   Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet
Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:   
Å skrive et motdikt eller et svardikt eller forlengelsesdikt
Episke dikt, fortellende dikt
Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
Titler
kl 19  Middag

Onsdag 25. september
9 – 10.30 ca: : Den syngende teksten / teksten som sang
Lyden: ordenes pust og bokstavenes personligheter
            tekster løsrevet semantikk og innhold
            lyddikt
Rytme
Rytme løsrevet regelmessig mønster
Gjentagelser og paralleller, strukturer
Pust, puls, driv
            Mønster: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv
            Iambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)

10.30 – 10.45 Sjekke-ut-pause
10.45 – 12  Rim
Nonsens dikt,
Bokstavrim: Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Ulike rimmønstre
Sangtekster, visetekster, jazztekster  – viser: med rim, jazz: uten rim
12 – 14: Tekstframføring, diktlesing
14 – 15 ca  Lunsj

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: