torsdag 29. november 2018

Skrivekurs med Gro Dahle på Litteraturhuset i Bergen

Å følge etter rever, grevlinger og jordrotter!

Skrivekurs med Gro Dahle: mandag og tirsdag 25. og 26. mars 2019

Dette skrivekurset er et igangsetterkurs, et idékurs, et uhøytidelig og upretensiøst språklek-kurs som jeg tror mange vil kunne ha glede av å være med på. Det er et kurs som er innledende og for alle, men som også kan være nyttig og interessant for mer avanserte skribenter som ønsker å produsere tekst og prøve ut språk.
Vi arbeider oss raskt gjennom seksti språklige metoder i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser – og noen tekster som kommer ferdige og forløste og til stor forundring.
Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep og virkemidler, noe som gjør deltagerne kjent med verktøykassa i skrivehåndverket og med strategier til all slags skriving, faglig, skjønnlitterært eller privat minneskriving.
Selv om kurset sikter mot grunnleggende tilnærmingsmåter som kan brukes i alle sjangre, vil teknikkene kunne gi kreative innganger til tankeprosesser som kan anvendes på mange måter: i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger, viser, teater, film og reklame – i forskning og i livet selv som tilstedeværelse øvelse, øvelser til å sanse, tenke, være. Lærere vil kunne få en god del morsomme skriveoppgaver for elevene sine, og forfattere vil kanskje få noen nye gode tekster til prosjektet sitt.

Pris: 3700
,- Påmelding og spørsmål:
Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102

Kurset holdes i Fosse-StovaLitterathurhuset i Bergen
Link til Priser og praktisk informasjon: HeR


Timeplan:

Mandag 25. mars
10 - 13 ca Famlefasens vidunderlige verden!
innganger til språkets store underjordiske rike!
Tilnærmingsmåter og prosesser, intuitive vs analytisk
                Å tjuvlåne! Å leke med lyder, gamle teknikker og andres ord
    Å storme! Friskriften – å følge etter ordene gjennom gresset
                Tilfeldighetenes muligheter og magi!
Tilfeldige utgangspunkt, projeksjoner
lunsj
 13.45 -  15.30ca Kunsten å gjøre tanker synlige og gi veggen stemme!
Bildespråk: Sammenligning, konkretisering, metaphor, allegori
15.45 - 17 ca  Dyrenes karneval og sorgens buede nakke!
Mer bildespråk: Sammenstillinger og ikoner, arketyper og referanser,
besjelinger, personifiseringer, metonymer og allusjoner av ulike slag.
Middag
17.45 - 20:  Hukommelse, glemsel og løgn:
Å bruke seg selv og levende modeller

Tirsdag 26. mars
10 - 13 ca  Jeg er ikke alltid jeg: å kamuflere og sy om et liv
Å vinkle inn og vikle ut: Synsvinkel, perspektiv, ståsted
            Én stemme, mange stemmer: Temperament, temperature, tempo
Lunsj
13.45 – 15.30 ca Sier jeg, sier du!
Å leke med snakkemåter, enkelt-replikker og vekslinger,
roller og mønstre, agenda og prosjekt,
språkfarge, monolali, rytmer og strukturer

15.45 – 17 Hvem? Hva? Hvor? Når? Situasjoner, tid og sted
            Motor: Hemmeligheter, kontraster og konflikter
17. 45 - 19 ca
Velv bakom velv!
Å leke med løft og dybde, dimensjon og undertekst.
Psykologisk, sosiologisk, politisk, samfunnskritisk, historisk, filosofisk,
Eksistensielt, epistomologisk, etisk, og så er det METAdimensjonen.
19 – 20 ca
Hvordan løfte en engel?
Det viktige tittelarbeidet, 40 tittel-teknikker til tekst, foredrag, kunst

Mat er ikke inkludert i prisen, men tid er satt av til å spise, så medbragt er en rimelig løsning

Ingen kommentarer: