fredag 19. oktober 2018

Å skrive for barn med Gro Dahle


”Å skrive for barn” 4-dagers-barnelitteratur-kurs med Gro Dahle på Hotell Borge
Uka etter Påske: 23. – 26. april 2019, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag: 25 timer 

Priser og praktisk informasjon finner du
HeR


Tirsdag 23.april (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon

Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg, plutselige bilder, foto/snapshots
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14 ca

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness

Det konsekvente barneperspektivet
(det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i  hjemmet


Selvstendig oppgave: Et portrett av et barn

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Onsdag 24. april(9 – 17 ca)

Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver

10.15  - 13 ca Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Bipersoner
Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, agenda, prosjekt og rolle)

Lunsj: 13 – 13.45 ca

13.45 – 17 ca Situasjoner: Tid, sted
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Ettermiddagens/kveldens oppgave: En kort fortelling på ca en side

Middag kl 19 ca


Torsdag 25. april (9 – 17)
kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 18 ca
Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

System-tekster, bildebøker i punkter

Jobbe med selvstendig oppgave: Enten korttekster i et system eller
et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag

Middag kl 19 ca

Kveld:   Jobbe med selvstendig oppgave

Fredag 26.april   (9- 15 ca )
Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10 ca
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?
Gjennomgang av tekstene fra gårsdagens oppgaver

10 – 10.45 Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
eller som berører med ladningen,
som tilfører noe nytt
som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.
Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

10.45 – 11 pause (sjekke ut?)

11 – 13 språkets musikalitet
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre – sonnette, , sonettekransen
det urimede musikalske diktet, rytmer og strukturer og paralleller, monolalier,
bokstavrim og lydlek.  Nonsens dikt

13 – 13.45  Lunsj

13.45 – 15.45 ca Barnedikt-oppgaver/metoder:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt, Definisjons-diktet, Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon), Figurdiktet, Det episke diktet, dyre-diktet, rare-typer-diktet, Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering), Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr), Kontrast og overraskelse, System-diktet ( f eks ABC)Gåten, spørre-formen.  Hadiobradio

 
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: