søndag 18. februar 2018

Billedkunstner og poet Nina Svenne skal ha utstilling i TrømsøNina Svenne (1962) er en billedkunstner og lærer, bosatt i Oslo. For tiden er hun student på Forfatterstudium 2 ved Kunstakademiet I Tromsø, hvor hun jobber med et poesiprosjekt.
I det pågående poesiprosjektet utforsker hun mulighetene i poesiegeneren. Hun eksperimenterer i retninger av ekspresjonisme og konsept, hun undersøker betydningen av ord og uttrykk og setter dem i spille ved hjelp av flerspråkighet og etymologi, og utforske de lydlige poetiske virkemidlene som rytme, rim, alliterasjon og så videre.

I utstillingen "Outcrops / Knausar" viser hun dikt hvor tekstenes visuelle form gis like stor vekt som innholdet og det lydlige ved språket. Hun jobber med å utvikle en karnevalesk stil og bruker de kroppsfunksjonene som anses som lave som motive; magen som senter, motiver som mat, spising, driting, sex, reproduksjon. Karnevalet er også forbundet med temaet «konge for en dag», den midlertidige styrtingen av makten av vanlig mann.
Gruven og gruvedrift er også motiver hun bruker gjennom hele prosjektet.
Svennes hovedinspirasjoner i utforskningen av det karnevaleske er arbeidet til billedkunstneren Paul McCarthy og Mikhail Bakhtins tekster om Rabelais og hans verden.

I sin kunst og poesi søker Svenne å kontrastere det vakre og det obskønee, det delikate og det brutale.

Åpen klasse: Er du nysgjerrig på hvordan vi jobber på Forfatterstudiet?
Kom og overvær åpen klasse som Forfatterstudiet vil holde i galleriet på lørdag.
Til hver studiesamling leverer studentene 10-15 sider nyskreven eller bearbeida tekst. I tekstverkstedet bruker vi ca 1 time pr student på å gjennomgå den innleverte teksten. Studenten selv lytter til medstudenter og læreres tilbakemeldinger og diskusjon av teksten.