torsdag 25. januar 2018

Igangsettende skrivekurs med Gro Dahle.

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
Skrivekurs med Gro Dahle, finne ideer, begynne prosjekter, komme i gang med skriving!
Mandag, tirsdag, onsdag  uke 44, mandag 29. – onsdag 31. oktober 2018 på Hotell Borge

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Link til priser og praktisk informasjon:

HeR
Mandag 29. oktober: Intuisjonens muligheter!
kl  11ca  Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.
Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 12 – 14ca Andres ord! Vi tar utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.
Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 15

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon.  Å bruke seg selv, egne minner, å slippe seg løs.

Pause 17 – 17.15 ca

17.15 – 19.30 ca: Bildespråket: Sammenligning, metafor, symbol, besjeling, allegori, konkretisering, personifisering, allusjon/referanse

19.30ca  middag

Tirsdag 30.10: det analytiske arbeidet og håndverket
kl 9- 11 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

kl 11- 13 ca Å bruke levende modell, å skrive et barn, å  bruke en rolle/ikon/flaw

Lunsj 13 – 14 ca

kl 14– 15.30 ca Dimensjon, ladning
Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

15.30 – 15.45 ca Pause

 15.45 – 17 ca Replikker
Monolog, replikker, replikkvekslinger, indirekte og direkte tale
                        rolle, agenda, prosjekt, samtalestil, temperament, temperatur, tempo
pause 17 – 17.45 ca

kl 17.15 – 18.30 ca  Språklig stil: Temperament, temperatur, tempo

pause 18.30 – 18.45 ca

18.45 – 20 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, dramaturgi, Pixarmodellen


Onsdag 31. 10
Kl 9 – 11.30 ca  Humor
Svart humor, absurd humor, overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

pause 11.30- 11.45 ca
11.45 – 13 ca: Å bruke drømmer, suggesjon

Lunsj 13 – 14 ca

14 – 15.30 ca Titler
Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)
                                    Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!


-->
P.s.
Det kan bli små endringer i timeplanen.
Dere får utdelt den gjeldene timeplan ved kursstart.
Antall timer er tenkt i forhold til 12 deltagere.
Blir det få påmeldte, må vi redusere timeantallet.
Eventuelt utvide hvis vi blir flere.

Ingen kommentarer: