torsdag 25. januar 2018

Diktkurs med Gro Dahle


mandag til onsdag 5. – 7. november 2018 på Hotell Borge

Link til priser og praktisk informasjon: HeR

Mulighet for å ha med diktsykluser eller 10 – 15 dikt for gjennomgang

Mandag 5. november kl 11
Kl 11 - 12
Innledning og kort presentasjonsrunde
Kort generell intro:
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
         ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                  Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

12 – 14 Dikt-former/oppskrifter
         Spørsmålsdikt / Gåtedikt
         Oppramsingsdikt, listedikt
         Haikudikt, 3-linjere
         Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
         Dyredikt
Bydikt
         Kontrast-dikt
         Taledikt, hyllestdikt
         Aforismer
         Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
         Tulledikt / lekedikt
         Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
         Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet
                                                             
Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 15 – 16.30:
        
         Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
         Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
         Symbolisme 40, 50,ekspresjonisme 50, 60-tallisme, imagisme, 70-tallisme
         Bildedikt, -80
Metadikt – 80, -90-tallet
         Kort-prosa, horisontale dikt -90
         Postmodernismen -90, -00
         Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
         Dokumentarismen -90, -00
         Samfunnsfenomener -00
         Hverdagsdiktet
                                   
Middag kl 20

                                                                               
Tirsdag 6. november

Frokost kl 8 – 9
kl 9 – 11  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
Gjennomgang: halve gruppen

11 - 13 Språklige bilder
besjeling
                  personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 14

14 – 15.30 : Den syngende teksten
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold, lyddikt
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster

Pause 15.30 – 15.45
                          
Kl 15.45 – 17.30: Den syngende teksten: rytme
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls, Musikalitet

Pause: 17.30 -17.45

17.45 – 19 Dimensjoner  

19 - 19.15  pause

18.30 -– 19.30 Titler

Middag kl 19.30  

Kveldsøkt:  Selvstendig arbeid:
Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.
Eller ha med medbrakte dikt
                                    Husk titler på enkeltdiktene eller på syklusen/prosjektet
                                    Og forsøk på en setning også å formulere en poetikk

Onsdag 7. november

Frokost 8 – 9

9 – 10.30: Gjennomgang

Pause – sjekke-ut 10.30 – 10.50

10.50 – 11.45: Gjennomgang

11.45 – 12 pause

12 – 13 Gjennomgang

13 – 14 Å lese dikt høyt – Å lese fra arket, å lese fra bok, å deklamere, å hviske høyt, å hviske lavt, å nynne, å synge, å rope, å bevege, å danse diktet

Lunsj kl 14 - 15

P.s.
Det kan bli små endringer i timeplanen.
Dere får utdelt den gjeldene timeplan ved kursstart.
Antall timer er tenkt i forhold til 12 deltagere.
Blir det få påmeldte, må vi redusere timeantallet.
Eventuelt utvide hvis vi blir flere.

Ingen kommentarer: