tirsdag 30. januar 2018

Skrivekurs med Erling Kittelsen


Forfatter Erling Kittelsen skal ha skrivekurs helgen 28. og 29. april 2018
på hans skriveloft i Kongensgate 16 i Oslo.

Klokka 11.00 – 18.00 lørdag og søndag.

Pris: 1800,-
Erling Kittelsen er poet, forfatter og dramatiker
og har periodevis vært gjestelærer på
Skrivekunstakademiet i Bergen og Forfatterstudiet i Tromsø

Deltagerne lever 3-4 sider ferdig skrevet tekst i forkant.
Det går også fint å skrive en halv side om sine ønsker og forventinger til kurset. Kanskje også et par setninger om ambisjonene?
Vi starter med å bli kjent, så gå igjennom tekstene. Erling sier noe om dem, så samtaler han med forfatteren og til slutt dialog mellom alle. Neste dag med gir Erling råd om skrive- og jobbeteknikker og litt om sin egen poetikk. Så gir Erling alle en individuell oppgave, den jobbes med en time, resultatet leses opp, uhøytidlig, kommentarer, noen råd til slutt.

Noen har skrevet mye og kanskje utgitt bøker, andre har nesten ikke skrevet i det hele tatt, og noen har ønske om å komme i gang med å skrive. 
Erling vil tilpasse tilbakemeldinger til der hvor hver enkelt befinner seg i sin litterære utvikling og prøver å møte hver og en på sine premisser.

Tekstene sendes til
jorunn@tekstuniverset.no innen 20. april ca.
Jeg videresender tekstene til Erling og alle deltagerne.

Vi stiller med kaffe, te, nøtter, kjeks, brød og knekkebrød
og så har alle med pålegg hver til felles lunsjbord.  
Deltagere fra alle skandinaviske land er velkomne.
Andre utlendinger også, men må kunne forstå og snakke norsk.

Påmelding:
Jorunn Greiff Solli

E-post: 
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: +47 97123102

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til 
Jorunn Greiff Solli 
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

søndag 28. januar 2018

Tekst til bilde. Skrivekurs med Gro Dahle

Mandag 26. – onsdag 28. november 2018 på Hotell Borge

Link til priser og praktisk informasjon:

HeR
26.–28. november 2018

Velkommen velkommen til alle som vil til et tre-dagers-kurs med bilde-tekst-laboriatorium!  Her skal vi undersøke hva som skjer av kjemisk reaksjon når ord settes sammen med bilde. Vi kommer til å leke med balanse og avstand, prøve ut mellomrommet mellom det visuelle og det verbale, prøve ut bilder som scener og se litt på sceneskift i sprangene mellom oppslag. Det fins metoder for å finne titler, metoder for å skape bildetekster, metoder for humor i bilde-tekst-sammenheng. Vi vi kommer til å gå nærmere inn på hva som er illustrasjon og hva som er visuell fortelling, prøve ut bilde som illustrasjon og tekst som verbal illustrasjon for bilde og prøve ut tekst-bilde-samarbeid for barn, voksne og for alle aldre og også åpne opp for fanzine-arbeid, artist-books og bilde-tekst-sykluser som kunstprosjekter. Kurset egner seg for illustratører og kunstnere, filmskapere og fotografer, skribenter av alle slag, amatører og profesjonelle – og hvis noen bare har lyst på et kurs, så kan dette være gøy. Du trenger ingen bakgrunn eller utdannelse for å gå på dette kurset, bare lyst.

De som har lyst til å melde seg på kan godt ta med seg ti bilder til den siste oppgaven, den siste dagen: En bilde-tekst-syklus.  Hva kan disse bildene være? Hva som helst, tenker jeg. Familiebilder, kunstbilder, bilder av ting i leiligheten, bilder klipt ut fra avisa, bilder av vesker klipt ut av magasiner, bilder av tapeter, fargeprøver fra fargehandelen, stoffbiter, foto av stoler, postkort fra stedet dere kommer fra eller fra utlandet eller som dere har samla, servietter, blomster, knapper, gjenstander. Hva som helst visuelt som er noenlunde håndterlig (vanskelig å ta med seg en sykkel eller en bil, en skog eller et helt fjell).

Mandag 26. november:

Kl 11 – 13 Innledning. Bilde + tekst
Hva er et tekst&bilde-prosjekt?
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner.
Tekst-bilde-kunst? Titler til kunstprosjekter eller bilder? Fanzine? Kunstnerbøker.
Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

Tre oppgaver:
Asker Jorn/Cobra-metoden (Den grimme ælling)
Tom Phillips- / Black-out-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Gjennomgang

Ca 13 – 14  Lunsj
Ca 14 – 15.15: Få ord, mye bilde
tittelleker/bildetekstmetoder
Gjennomgang

Ca 15.30 – 17
Enrutere

Ca 17.15 - 19: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor
Ulike metoder for å skape poetisk løft, dimensjon
Gjennomgang


Ca kl 19: Middag

Selvstendig oppgave, de som orker?

Tirsdag 27. november:
Frokost ca kl 8 – 9

Ca 9 -10 Gjennomgang kveldsoppgave – hvis noen har gjort noe

ca 10 - 13 Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Metafor, allusjon/referanse, pastisj

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang

Ca 13 – 14 Lunsj

ca 14 - 16 Grafisk roman/tegneserier
Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang

Ca 16.15 – 18: helhet og linjer
Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi

Ca 18– 19 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst

ca 19 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.

Onsdag 28. november:

Ca Frokost 8- 9
9 - 13 Gjennomgang av prosjektene
Oppgaver hvis det blir tid

Ca 13:00 Lunsj

Obs:
Vi går ut ifra 10-12 deltagere disse 20-timers kursene.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

torsdag 25. januar 2018

Diktkurs med Gro Dahle


mandag til onsdag 5. – 7. november 2018 på Hotell Borge

Link til priser og praktisk informasjon: HeR

Mulighet for å ha med diktsykluser eller 10 – 15 dikt for gjennomgang

Mandag 5. november kl 11
Kl 11 - 12
Innledning og kort presentasjonsrunde
Kort generell intro:
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
         ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                  Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

12 – 14 Dikt-former/oppskrifter
         Spørsmålsdikt / Gåtedikt
         Oppramsingsdikt, listedikt
         Haikudikt, 3-linjere
         Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
         Dyredikt
Bydikt
         Kontrast-dikt
         Taledikt, hyllestdikt
         Aforismer
         Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
         Tulledikt / lekedikt
         Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
         Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet
                                                             
Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 15 – 16.30:
        
         Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
         Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
         Symbolisme 40, 50,ekspresjonisme 50, 60-tallisme, imagisme, 70-tallisme
         Bildedikt, -80
Metadikt – 80, -90-tallet
         Kort-prosa, horisontale dikt -90
         Postmodernismen -90, -00
         Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
         Dokumentarismen -90, -00
         Samfunnsfenomener -00
         Hverdagsdiktet
                                   
Middag kl 20

                                                                               
Tirsdag 6. november

Frokost kl 8 – 9
kl 9 – 11  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
Gjennomgang: halve gruppen

11 - 13 Språklige bilder
besjeling
                  personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 14

14 – 15.30 : Den syngende teksten
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold, lyddikt
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster

Pause 15.30 – 15.45
                          
Kl 15.45 – 17.30: Den syngende teksten: rytme
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls, Musikalitet

Pause: 17.30 -17.45

17.45 – 19 Dimensjoner  

19 - 19.15  pause

18.30 -– 19.30 Titler

Middag kl 19.30  

Kveldsøkt:  Selvstendig arbeid:
Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.
Eller ha med medbrakte dikt
                                    Husk titler på enkeltdiktene eller på syklusen/prosjektet
                                    Og forsøk på en setning også å formulere en poetikk

Onsdag 7. november

Frokost 8 – 9

9 – 10.30: Gjennomgang

Pause – sjekke-ut 10.30 – 10.50

10.50 – 11.45: Gjennomgang

11.45 – 12 pause

12 – 13 Gjennomgang

13 – 14 Å lese dikt høyt – Å lese fra arket, å lese fra bok, å deklamere, å hviske høyt, å hviske lavt, å nynne, å synge, å rope, å bevege, å danse diktet

Lunsj kl 14 - 15

P.s.
Det kan bli små endringer i timeplanen.
Dere får utdelt den gjeldene timeplan ved kursstart.
Antall timer er tenkt i forhold til 12 deltagere.
Blir det få påmeldte, må vi redusere timeantallet.
Eventuelt utvide hvis vi blir flere.

Igangsettende skrivekurs med Gro Dahle.

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
Skrivekurs med Gro Dahle, finne ideer, begynne prosjekter, komme i gang med skriving!
Mandag, tirsdag, onsdag  uke 44, mandag 29. – onsdag 31. oktober 2018 på Hotell Borge

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.

Link til priser og praktisk informasjon:

HeR
Mandag 29. oktober: Intuisjonens muligheter!
kl  11ca  Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.
Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 12 – 14ca Andres ord! Vi tar utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.
Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 15

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon.  Å bruke seg selv, egne minner, å slippe seg løs.

Pause 17 – 17.15 ca

17.15 – 19.30 ca: Bildespråket: Sammenligning, metafor, symbol, besjeling, allegori, konkretisering, personifisering, allusjon/referanse

19.30ca  middag

Tirsdag 30.10: det analytiske arbeidet og håndverket
kl 9- 11 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

kl 11- 13 ca Å bruke levende modell, å skrive et barn, å  bruke en rolle/ikon/flaw

Lunsj 13 – 14 ca

kl 14– 15.30 ca Dimensjon, ladning
Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

15.30 – 15.45 ca Pause

 15.45 – 17 ca Replikker
Monolog, replikker, replikkvekslinger, indirekte og direkte tale
                        rolle, agenda, prosjekt, samtalestil, temperament, temperatur, tempo
pause 17 – 17.45 ca

kl 17.15 – 18.30 ca  Språklig stil: Temperament, temperatur, tempo

pause 18.30 – 18.45 ca

18.45 – 20 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, dramaturgi, Pixarmodellen


Onsdag 31. 10
Kl 9 – 11.30 ca  Humor
Svart humor, absurd humor, overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

pause 11.30- 11.45 ca
11.45 – 13 ca: Å bruke drømmer, suggesjon

Lunsj 13 – 14 ca

14 – 15.30 ca Titler
Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)
                                    Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!


-->
P.s.
Det kan bli små endringer i timeplanen.
Dere får utdelt den gjeldene timeplan ved kursstart.
Antall timer er tenkt i forhold til 12 deltagere.
Blir det få påmeldte, må vi redusere timeantallet.
Eventuelt utvide hvis vi blir flere.

Praktisk informasjon og priser på Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge 2018

Ved påmelding til Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge,
send mail til Jorunn Greiff Solli eller sms / ring 97123102

Med følgende informasjon (Klipp og lim inn i mailen):
Fullt navn:
Telefonnummer:
Fullpensjon Ja / Nei:
Mat: (Allergier? Vegetarianer. Veganer?):
Andre ting vi bør vite i forkant?:
Skal fakturaen sende til noen andre enn kursdeltageren?:

Kursene til Gro Dahle er for alle.
Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere.


Kurs med to overnattinger i enkeltrom og fullpensjon: 6300,-
Kurs uten overnatting og middag: 5300,-

Skulle noen uten fullpensjon ønske middag, må det avtales direkte med hotellet på forhånd. Deltagerene betaler direkte til hotellet.
Prisen er mellom 250,- og 300,-
Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem.
Prisen på ekstra overnatting med frokost: 600,- 
Drikke til middagen belastes den enkelte.
Vil du booke dyrerom, ta direkte kontakt med hotellet.

  • Hvis dere synes det går lang tid mellom måltidene, ta gjerne med noe smått å spise til kaffen eller teen som serveres under selve kurset.
  • Husk å ta med noe å skrive med og på.
  • Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 på onsdag.
  • Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. 
Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Betaling fra utlandet:
BIC:DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO1305397163808
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO13 0539 7163 808)

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Sted:
Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Tlf: 33 38 18 50

Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg,
40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider: http://rutebok.no/nriiis/Default.aspxSøk Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei.
(går ikke på søndager)
Tønsberg Taxi: 33 30 11 11

Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121