fredag 24. februar 2017

Tekst til bilde. Skrivekurs med Gro Dahle


13.–15. november 2017
Velkommen velkommen til alle som vil til et tre-dagers-kurs med bilde-tekst-laboriatorium!  Her skal vi undersøke hva som skjer av kjemisk reaksjon når ord settes sammen med bilde. Vi kommer til å leke med balanse og avstand, prøve ut mellomrommet mellom det visuelle og det verbale, prøve ut bilder som scener og se litt på sceneskift i sprangene mellom oppslag. Det fins metoder for å finne titler, metoder for å skape bildetekster, metoder for humor i bilde-tekst-sammenheng. Vi vi kommer til å gå nærmere inn på hva som er illustrasjon og hva som er visuell fortelling, prøve ut bilde som illustrasjon og tekst som verbal illustrasjon for bilde og prøve ut tekst-bilde-samarbeid for barn, voksne og for alle aldre og også åpne opp for fanzine-arbeid, artist-books og bilde-tekst-sykluser som kunstprosjekter. Kurset egner seg for illustratører og kunstnere, filmskapere og fotograter, skribenter av alle slag, amatører og profesjonelle – og hvis noen bare har lyst på et kurs, så kan dette være gøy. Du trenger ingen bakgrunn eller utdannelse for å gå på dette kurset, bare lyst.

De som har lyst til å melde seg på kan godt ta med seg ti bilder til den siste oppgaven, den siste dagen: En bilde-tekst-syklus.  Hva kan disse bildene være? Hva som helst, tenker jeg. Familiebilder, kunstbilder, bilder av ting i leiligheten, bilder klipt ut fra avisa, bilder av vesker klipt ut av magasiner, bilder av tapeter, fargeprøver fra fargehandelen, stoffbiter, foto av stoler, postkort fra stedet dere kommer fra eller fra utlandet eller som dere har samla, servietter, blomster, knapper, gjenstander. Hva som helst visuelt som er noenlunde håndterlig (vanskelig å ta med seg en sykkel eller en bil,en skog eller et helt fjell).Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeRMandag 13. november:

Kl 11 – 13 Innledning. Bilde + tekst
Hva er en bildebok?
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner.
Tekst-bilde-kunst? Fanzine? Kunstnerbøker.

Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

To oppgaver:
Tom Phillips- / Gunnar Wærnes-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Gjennomgang

Ca 13 – 14  Lunsj

Ca 14 – 16: Få ord, mye bilde
tittelmetoder/bildetekstmetoder
Gjennomgang

Ca 16 - 18: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor
Ulike metoder for å skape poetisk løft,
dimensjon vs nøkternhet,banalitet
Gjennomgang

Selvstendig oppgave, de som orker?

kl 19: Middag

Fortsettelse: Selvstendig oppgave?

Tirsdag 14. november:
Frokost kl 8 – 9

9 -10 Gjennomgang oppgave

10 - 13 Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Metafor, allusjon/referanse, pastisj

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang

13 – 14 Lunsj

14 - 16 Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang

16 – 18: helhet og linjer
Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi

18– 19 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst

19 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.
Kopiere: Jorunn hjelper til med utskrift, kopi av håndskrift kan dere gjøre sjøl

Onsdag 15. november:

Frokost 8- 9
9 - 13 Gjennomgang av prosjektene
Oppgave/oppgaver hvis det blir tid

13:00 Lunsj

Obs:
Vi går ut ifra 10-12 deltagere disse 20-timers kursene.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle


Tilbakemeldingskurs med Gro 2. til 4. oktober 2017

Dette kurset er først og fremst  for folk som tidligere har
gått på Gro Dahle sine skrivekurs.


Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:

HeR

Tekster kan sendes på e-post til jorunn@tekstuniverset.no når de er ferdige. Gjerne innen 20. september. Jeg videresender tekstene til de andre kursdeltagerne, så alle har mulighet til å lese hverandresa tekster i forkant av kurset.

Maks ti sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller fem sider med utdrag fra roman/novelle.

Dere står selv for kopiering av egne tekster og kopier til alle deltagerne pluss Gro. Før kursstart får dere vite hvor mange eksemplarer dere skal kopiere.

Bruk fontstørrelse 12 og halvannen linjeavstand.
 

-->

Timeplan:


Mandag 2. oktober
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner – Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Målet: selvinnsikt, selvbiografi, tekst til familie og venner, utgivelse på forlag
tekst til det offentlige rom: bruks-tekster eller kunst-tekster, krav og kriterier
Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?
             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Kl 12 – 13.30 Første tekst
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst
Kl 18.30  - 20 personlige og individuelle oppgave
Middag kl 20
           
Tirsdag 3. oktober
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Fjerde tekst
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Femte tekst
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjette tekst
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Sjuende tekst
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19 Åttende tekst? Eller Egne oppgaver til individuelle prosjekter
Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Onsdag 5. oktober
Kl 8 – 9 Frokost
Kl  9 – 10.15 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
Kl 10.15 – 10.30 sjekke-ut-pause
Kl  10.30 – 11.30 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
11.30 – 13 Tittel-oppgave, avslutning


Kl 13 – 14 Lunsj og hadiobradio!


Obs:

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Diktkurs med Gro Dahle

18. - 20. september 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeRDiktkurs på Hotell Borge uke 38,
25-timers-kurs mandag til onsdag 18.– 20. september 2017

Mandag 18. september kl 11
Kl 11 - 12
Innledning og kort presentasjonsrunde
Kort generell intro:
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
         ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                 Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

12 – 14 Dikt-former/oppskrifter
         Spørsmålsdikt / Gåtedikt
         Oppramsingsdikt, listedikt
         Haikudikt, 3-linjere
         Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
         Dyredikt
  Bydikt
         Kontrast-dikt
         Taledikt, hyllestdikt
         Aforismer
         Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
         Tulledikt / lekedikt
         Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
         Monolog
  Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
                                                             Gjennomgang hele gruppen
Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 15 – 16.30:
         Futurismen -05 (moderne-lyd-hermings-dikt)
         Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
         Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
                                   Gjennomgang 1/3-dels-gruppe
Kl 16.45 - 18
         Ekspresjonismen -40, -50
         Imagisme –30 -80t
Impresjonismen -50, -60
         Systemdiktet -60, -70
         Konkretismen -60, -70
         Politiske dikt -70
                                   Gjennomgang  1/3-dels-gruppe
Kl 18.15 – 19.30
         Bildedikt, -80
         Kort-prosa, horisontale dikt -90
         Postmodernismen -90, -00
         Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
         Dokumentarismen -90, -00
         Samfunnsfenomener -00
         Hverdagsdiktet
                                   Gjennomgang  1/3-dels-gruppe
Middag kl 19.30

Kveldsøkt (kl 20 - 22): Å lese dikt høyt, ulike måter                                                                          
Tirsdag 18. september

Frokost kl 8 – 9
kl 9 – 11  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)
 Gjennomgang halve gruppen

11.15 – 13 : Den syngende teksten:
Rim: innrim, enderim og bokstavrim
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold,
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster

Lunsj kl 13 – 14

                         
Kl 14 – 15.45: Den syngende teksten: Rytme og pust
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls
Musikalitet

16 – 17.30 Dimensjoner  
Psykologisk, sosiologisk, pedagogisk, samfunnskritisk, politisk, historisk, filosofisk (eksistensielt, epistomologisk, metafysisk), etisk + metadimensjon.

17.30 – 18.30 Titler


Middag kl 19 – 20

Kveldsøkt:  Selvstendig arbeid:
Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.
Eller medbrakte dikt
Husk titler på enkeltdikenet eller på syklusen/prosjektet
Og forsøk på en setning også å formulere en poetikk

Onsdag 20. september

Frokost 8 – 9

Morgen-økt: 9 – 10:  kriterier for dikt

kl 10 – 12 Gjennomgang
 15 min pr deltager

Lunsj kl 12 - 13

Kl 13 – 15, 15.30     Gjennomgang

15 min pr deltager

Avslutning


På grunn av mange påmeldte har fi forlenga kurset med 5 timer.
Vi slutter 19 i stedet for 14 som vi først annonserte.
mandag 20. februar 2017

Åpen Mikrofon. Tekst for tog.Jan I.Sørensen, og HovedSPORET cafe & bar; på Spikkestad, i samarbeid med Tekstuniverset, inviterer til helaften i Togets Tegn. 1. april, (og det er ingen spøk!) Vi byr på tekst, musikk, dans, andre uttrykk som alle penser innpå temaet: tog, skinner, vogner...tunneler, billetter, grønne flagg, fløyter... godsvogner, stasjonsbygninger, perronger, ja, i det hele tatt!!

Deltakere melder seg på via Tekstuniverset
/ 97123102 , ...4 minutter pr. opptreden - det blir pauser
underveis. Bar med alle rettigheter; så her blir det også mulig og få kjøpt kakao og vafler. Arrangementet er betjent fra 18:00 - Hovedsporet åpner 12:00 - stenger 24:00. Tog hver 1/2 time t/r.

Her blir det høy allsang- faktor, tralling og lalling, prosa, og poesi:

"I'm sitting in the railway station.
Got a ticket for my destination.
On a tour of one-night stands
my suitcase and guitar in hand.
And every stop is neatly planned
for a poet and a one-man band..."(Paul Simon)
Om ikke akkurat sånn - så sånn ca. sånn blir det. Uansett, vær eller klær, alle i sær : Velkommen skal du være! Stig på!!

Både publiserte og upubliserte forfattere er velkomne til å opptre.

Rekkefølgen blir satt etter et eller annet tilfeldighetsprinsipp.

Et vennligsinnet publikum og talentspeidere er hjertelig velkomne. Har kan kontakter knyttes og gode ting skje.

Det er hyggelig om oppleserne blir igjen helt til sistemann har lest. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være en utveksling. Lytte og bli lyttet til. Se og bli sett.

Ta veldig gjerne med bøker dere vil selge, gi bort eller vise fram. Reklamer for skrivekurs, lese- og skrivesirkler, festivaler og litterære arrangementer m.m.

Her er rekkefølgen på folk som skal opptre.

Margaret Solberg
Ida Svanes Ziener
Kari Wingaard
Bjarne Hattestad.
Nils Amund Raknerud
Marianne Johansen
Dag Åsbjørn Johansen
Victoria Larsen
Mona J. Hoel
Jacob Joneberg
Dagmara Bossy
Mai Britt Hausland
Per Larsen
Kari Gerhardsen Vikestad
Robert Rustad Amundsen
Ingebjørg Torgersen
Jan I. Sørensen


(plass til et par til på slutten)