søndag 19. juni 2016

Skrivekurs med Gro Dahle 9. til 11. mars 2020, HotellBorge

Link til betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Pris: 6800,-  for kurs og fullpensjon på Hotell Borge
Spørsmål eller påmelding, kontakt
Jorunn G. Solli
Tlf: (+47) 97123102
9. mars
kl 10 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
Hva er en karakter?
Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
Fantasi, fantasireise, suggesjon
Lunsj kl 13 – 13.45
kl 13.45 – 15.15 ca  Karakter-arbeid:
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner
Minner
Jeg er ikke alltid jeg! Å bruke seg selv, men lyve
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Pause 15.15 ca
15.30 – 16.45 ca Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel
Pause 16.45 ca
17 – 18 ca Hvordan skrive et barn?
Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:
en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på
Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati
Det omnipotente barnet
Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
Det besjelede universet, en animistisk verden
Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
Konkrete forklaringer av abstrakte emner
Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden
Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier
Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk.
18 – 19 ca Gjennomgang
Middag kl 19ca
Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Portrett.
Tirsdag 10. mars
Frokost 8 – 9 
kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava fra mandagskvelden
10 – 12 ca Karakter-typer
Ikoner og arketyper
Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor
kl 12.15 – 13.30 ca    Tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.
Lunsj kl 13.30 – 14.30
kl 14.30 – 16   Bipersoner og replikker
Indirekte og direkte tale
Samtale med prosa mellom replikkene, replikkveksling
Rolle, agenda, prosjekt, stemme
Temperatur, temperament, tempo
Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted
replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden
pause
16.15 – 18.30 ca Motor
Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter
Plot – 36 grunnsituasjoner
18 – 19 oppgave på egenhånd:
novelle eller første kapittel eller portrett
Middag kl 19
                  Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!
Onsdag 11. mars
Frokost 8 – 9 
9 – 10 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
10 – 12 ca: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast))
Tricks: Hva er det verste som kan skje nå?
Lunsj 12 – 13 ca
13 – 13.30 ca: Atmosfære, stemning, uro, uhygge, forventning: å plante og legge inn spor.
13.30 – 14 ca Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.
pause
14.15 – 15 ca Gjennomgang
Titler
16 ca hadiobradio

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.  Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

mandag 13. juni 2016

Prosakurs med Gro Dahle


Prosakurs med Gro Dahle på Hotell Borge 13.-15. mars 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene i 2017 finner du ved å trykke:
HeR


-->

Timeplan:


Mandag 13. mars

kl 11 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
Hva er en karakter?
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner
Minner
Fantasi, fantasireise, suggesjon

Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 17  Karakter-arbeid: Jeg er ikke alltid jeg!
Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog
17– 18 Hvordan skrive et barn
Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:
en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på
Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati
Det omnipotente barnet
Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
Det besjelede universet, en animistisk verden
Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
Konkrete forklaringer av abstrakte emner
Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden
Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

18 – 19 oppgave på egenhånd : 3 - 7 korttekster som henger sammen

Middag kl 19

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!
Printe ut tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22

Tirsdag 14. mars
Frokost 8 – 9 
kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava
10 – 11 Temperament, temperatur, tempo
11 – 12.30 : Karakter-typer
Ikoner og arketyper
Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor
kl 12.30 – 13.30    Tid, Sted, Situasjoner

Lunsj kl 13.30 – 14.30

kl 14.30 – 16   Motor
Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter
kl 16.30 – 18   Bipersoner og replikker
Konflikt og kontrast og hemmeligheter
Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted
replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden
Plot – 36 grunnsituasjoner

18 – 19.30 oppgave på egenhånd novelle eller første kapittel

Middag kl 19.30
Jobbe på egenhånd Printe tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22

Onsdag 15. mars
Frokost 8 – 9 
9 – 11 Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
11 - 12: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast))
12 – 13: Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.
Titler

Lunsj kl 13
 
-->
Obs:

Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Fag-skriving med Gro DahleKurset er flytta til Hønse-Lovisas hus i Oslo.
Hønse-Lovisas Hus Sandakerveien 2. 0473 Oslo

(Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate Buss 21 til Sannergata) 
Huset er lite og rødt og ligger ved en foss i Akerselva. Legger ved bildet av huset. Så det skal være enkelt å finne det. 
Har dere problemer med å finne fram kan dere ringe 

+47 930 08 855

-->
Fagskriving I Hønse-Lovisas hus med Gro Dahle
Mandag 13. februar kl 10 - 20 ca

kl 10 – 13 ca: Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                        Hva handler troverdighet om? Hva er språklig presisjon?
                         Sjangre innen fag-skriving
                        Show not tell – også i fag-skriving
               Språklig påkledning:
                           Temperament
                           Temperatur
                           Tempo                                          Teflon-tekst vs tekst som huskes
lunsj 13 – 14 ca

14 – 16 ca         Hvem skriver, hvem leser: avsender, mottaker
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, en kjæreste, en venn, en hund)

16.15 – 19 ca Å skape situasjoner, eksempler
hente inn personer, skape personer, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
Dramatisering av stoffet   Konflikt, hemmeligheter, kontraster, spørsmål
                           Dramaturgi og oppbygging
19 - 20 ca  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, å legge inn mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)


Tirsdag 14. februar kl 10 - 18: Å sette i gang skrivingen: ideer og intuitive metoder

kl  10 - 12.: ca  Språklige bilder  Sammenligninger, metaforer, symboler, besjelinger,                           konkretiseringer, personifiseringer, allusjoner

lunsj  13 – 14 ca

kl 14 – 17 ca Friskrift som metode: Å ta i bruk vårt andre språksystem
Projeksjon: Tilfeldige utgangspunkt
Fagminner
Suggesjon

17 – 18 ca  Fagtekster må også ha titler: 50 tittelmetoder