søndag 19. juni 2016

Praktisk informasjon og priser på Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge 2017

Ved påmelding til Gro Dahles skrivekurs på Hotell Borge
send mail til Jorunn Greiff Solli eller sms / ring 97123102

Med følgende informasjon:
Fullt navn:
Telefonnummer:
Fullpensjon Ja / Nei:
Mat: (Allergier? Vegetarianer. Veganer?):
Andre ting vi bør vite i forkant?:
Skal fakturaen sende til noen andre enn kursdeltageren?:

Kursene til Gro Dahle er for alle.
Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere.


Kurs med to overnattinger i enkeltrom og fullpensjon: 6000,-
Kurs uten overnatting og middag: 5000,-
På Hotell Borge har de eget der man kan ha med dyr.

Skulle noen uten fullpensjon ønske middag, må det avtales direkte med hotellet på forhånd. Deltagerene betaler direkte til hotellet.
Prisen er mellom 250,- og 300,-

Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset, må avtales direkte med hotellet og betales direkte til dem.
Prisen er 500,- 
  • Hvis dere synes det går lang tid mellom måltidene, ta gjerne med noe smått å spise til kaffen eller teen som serveres under selve kurset.
  • Husk å ta med noe å skrive med og på.
  • Alle må sjekke ut av rommene før klokka 11.00 på onsdag.
  • Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. 
Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Betaling fra utlandet:
BIC:DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO1305397163808
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO13 0539 7163 808)

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Sted:
Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
Tlf: 33 38 18 50
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg, 40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
Busstider Tønsberg og Husøy Brygge og motsatt vei. (går ikke på søndager)
http://rutebok.no/nriiis/Default.aspx

Tønsberg Taxi: 33 30 11 11


Internett Hotell Borge
Wi-Fi: borgehotel
Passord: 0212102121

mandag 13. juni 2016

Prosakurs med Gro Dahle


Prosakurs med Gro Dahle på Hotell Borge 13.-15. mars 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene i 2017 finner du ved å trykke:
HeR


-->

Timeplan:


Mandag 13. mars

kl 11 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
Hva er en karakter?
Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner
Minner
Fantasi, fantasireise, suggesjon

Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 17  Karakter-arbeid: Jeg er ikke alltid jeg!
Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog
17– 18 Hvordan skrive et barn
Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:
en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på
Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati
Det omnipotente barnet
Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
Det besjelede universet, en animistisk verden
Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
Konkrete forklaringer av abstrakte emner
Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden
Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

18 – 19 oppgave på egenhånd : 3 - 7 korttekster som henger sammen

Middag kl 19

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!
Printe ut tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22

Tirsdag 14. mars
Frokost 8 – 9 
kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava
10 – 11 Temperament, temperatur, tempo
11 – 12.30 : Karakter-typer
Ikoner og arketyper
Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor
kl 12.30 – 13.30    Tid, Sted, Situasjoner

Lunsj kl 13.30 – 14.30

kl 14.30 – 16   Motor
Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter
kl 16.30 – 18   Bipersoner og replikker
Konflikt og kontrast og hemmeligheter
Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted
replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden
Plot – 36 grunnsituasjoner

18 – 19.30 oppgave på egenhånd novelle eller første kapittel

Middag kl 19.30
Jobbe på egenhånd Printe tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22

Onsdag 15. mars
Frokost 8 – 9 
9 – 11 Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
11 - 12: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast))
12 – 13: Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.
Titler

Lunsj kl 13
 
-->
Obs:

Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Fag-skriving med Gro DahleKurset er flytta til Hønse-Lovisas hus i Oslo.
Hønse-Lovisas Hus Sandakerveien 2. 0473 Oslo

(Trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate Buss 21 til Sannergata) 
Huset er lite og rødt og ligger ved en foss i Akerselva. Legger ved bildet av huset. Så det skal være enkelt å finne det. 
Har dere problemer med å finne fram kan dere ringe 

+47 930 08 855

-->
Fagskriving I Hønse-Lovisas hus med Gro Dahle
Mandag 13. februar kl 10 - 20 ca

kl 10 – 13 ca: Hva gjør fagspråk til fagspråk?
                        Hva handler troverdighet om? Hva er språklig presisjon?
                         Sjangre innen fag-skriving
                        Show not tell – også i fag-skriving
               Språklig påkledning:
                           Temperament
                           Temperatur
                           Tempo                                          Teflon-tekst vs tekst som huskes
lunsj 13 – 14 ca

14 – 16 ca         Hvem skriver, hvem leser: avsender, mottaker
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
                  Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
                  Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Henvendelse Å skrive til noen, å forklare for noen (en kollega, et barn, en student, en kjæreste, en venn, en hund)

16.15 – 19 ca Å skape situasjoner, eksempler
hente inn personer, skape personer, samtaler, faglige utvekslinger, replikker
Dramatisering av stoffet   Konflikt, hemmeligheter, kontraster, spørsmål
                           Dramaturgi og oppbygging
19 - 20 ca  Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, å legge inn mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon)


Tirsdag 14. februar kl 10 - 18: Å sette i gang skrivingen: ideer og intuitive metoder

kl  10 - 12.: ca  Språklige bilder  Sammenligninger, metaforer, symboler, besjelinger,                           konkretiseringer, personifiseringer, allusjoner

lunsj  13 – 14 ca

kl 14 – 17 ca Friskrift som metode: Å ta i bruk vårt andre språksystem
Projeksjon: Tilfeldige utgangspunkt
Fagminner
Suggesjon

17 – 18 ca  Fagtekster må også ha titler: 50 tittelmetoder