mandag 25. april 2016

”Å skrive for barn” med Gro Dahle

Skrive-, igangsettings- og inspirasjonskurs 7. – 9. november 2016

Praktisk informasjon og priser finner du ved å trykke:
Her


”Å skrive for barn”  
24 timers kurs 7. – 9. November 2016


Mandag 7. november (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon
Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i  hjemmet
Situasjoner: Når og hvor
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Selvstendig oppgave: Kort fortelling på max en side

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Tirsdag 8. november (9 – 18 ca)

Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver

kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Den visuelle fortellinga og den verbale fortellinga forteller to fortellinger
Overflatehandlingen og underteksten forteller doble historier
Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn, bildeboka som et kunstobjekt
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 15.30 Bildespråklige metoder for bildebok:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
allegori (fabel, lignelse)
allusjon (Referanse)

pause 15.30 til 15.45 ca

15.45 – 17 Gjennomgang

pause 17 – 17.15 ca

17.15 – 18 System-bildebøker

18 – 19 ca Gjennomgang

Middag 19 - 20  ca
Oppgave for de som har lyst: bygge ut en av oppgavene til en 12-punkts bildebok


Onsdag 9. november   (9- 16 ca )

Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

Kl 9 – 10 ca Gjennomgang av går-kveldens oppgave

Pause kl 10 – 10.15 ca Sjekke-ut-av-rommet-pause for de som ikke har gjort det

Kl 10.15 - 12  ca  Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
som tilfører noe nytt eller som berører med ladningen, 
som vekker assosiasjoner, ettertanke og inspirerer  til spørsmål, tolkning, tanker.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som også er interessant for voksne.
Samuel Beckett: A collection of fundamental sounds

Barnedikt-oppgaver:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt
Stemme-dikt, snakkemåtedikt
Definisjons-dikt
Observasjons-dikt, detalj-dikt
Gåten, spørsmålsdikt
Figurdikt, dyredikt
Episke dikt
Bildedikt (Konkretisering, Metafor, Besjeling, Sammenligning)
Kontrast og overraskelse
Taledikt
Tulle-dikt, nonsens-dikt, lekedikt

Kl 12 – 13 ca: Gjennomgang

Lunsj kl 13 – 13.45 ca

13.45 – 14.45 ca Musikalitet og form
Lyddikt, syngende tekst,språkets musikalitet,
bokstavrim, alitterasjon, assonans, gjentagelser, rytme, rytme-mønstre,

poetiske former, sonettekransen, regler, haiku, systemer, sykluser

liten pause

14.50 – 16 ca Gjennomgang

Hadiobradio

Ingen kommentarer: