mandag 25. april 2016

”Å skrive for barn” med Gro Dahle

Skrive-, igangsettings- og inspirasjonskurs 7. – 9. november 2016

Praktisk informasjon og priser finner du ved å trykke:
Her


”Å skrive for barn”  
24 timers kurs 7. – 9. November 2016


Mandag 7. november (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon
Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i  hjemmet
Situasjoner: Når og hvor
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Selvstendig oppgave: Kort fortelling på max en side

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Tirsdag 8. november (9 – 18 ca)

Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver

kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Den visuelle fortellinga og den verbale fortellinga forteller to fortellinger
Overflatehandlingen og underteksten forteller doble historier
Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn, bildeboka som et kunstobjekt
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 15.30 Bildespråklige metoder for bildebok:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
allegori (fabel, lignelse)
allusjon (Referanse)

pause 15.30 til 15.45 ca

15.45 – 17 Gjennomgang

pause 17 – 17.15 ca

17.15 – 18 System-bildebøker

18 – 19 ca Gjennomgang

Middag 19 - 20  ca
Oppgave for de som har lyst: bygge ut en av oppgavene til en 12-punkts bildebok


Onsdag 9. november   (9- 16 ca )

Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

Kl 9 – 10 ca Gjennomgang av går-kveldens oppgave

Pause kl 10 – 10.15 ca Sjekke-ut-av-rommet-pause for de som ikke har gjort det

Kl 10.15 - 12  ca  Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
som tilfører noe nytt eller som berører med ladningen, 
som vekker assosiasjoner, ettertanke og inspirerer  til spørsmål, tolkning, tanker.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som også er interessant for voksne.
Samuel Beckett: A collection of fundamental sounds

Barnedikt-oppgaver:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt
Stemme-dikt, snakkemåtedikt
Definisjons-dikt
Observasjons-dikt, detalj-dikt
Gåten, spørsmålsdikt
Figurdikt, dyredikt
Episke dikt
Bildedikt (Konkretisering, Metafor, Besjeling, Sammenligning)
Kontrast og overraskelse
Taledikt
Tulle-dikt, nonsens-dikt, lekedikt

Kl 12 – 13 ca: Gjennomgang

Lunsj kl 13 – 13.45 ca

13.45 – 14.45 ca Musikalitet og form
Lyddikt, syngende tekst,språkets musikalitet,
bokstavrim, alitterasjon, assonans, gjentagelser, rytme, rytme-mønstre,

poetiske former, sonettekransen, regler, haiku, systemer, sykluser

liten pause

14.50 – 16 ca Gjennomgang

Hadiobradio

torsdag 21. april 2016

Minneskriveverksted på Gjettum Gård

Minneskriveverksted med Jorunn G. Solli.

På disse skriveverkstedene er målet å inspirere deltagerne til å skrive ned små og store episoder fra livet. Det kan ligge mye kraft og intensitet i både de storslagne og de mest trivielle hendelsene. I løpet av kurset vil deltagerne få skrevet ned noen vakre, triste, forunderlige, forferdelige eller gøyale historier.


Skriver man jevnlig, er åpen og følger intuisjonen sin, tror jeg man kan komme i kontakt med flere nøkkelhistorier i eget liv. Kanskje får man nye, eller i alle fall flere innfallsvinkler til sin livshistorie. Vi jobber med å få språket til å leve og gjøre det litterært interessant. Da er det morsommere å skrive og det blir spennende lesning for andre.

På minneskriveverkstedet vil det bli gitt noen generelle skriveråd, og mye spennende kan skje når en gruppe vennligsinnede mennesker, med ulike erfaringer, møtes for å skrive om gamle dager. Det vil bli brukt ulike leker og teknikker for å skape skriveglede og vekke hukommelsen.

Tanken er også at skriveverkstedet skal inspirere folk til å fortsette å skrive hjemme. Det kan være fint å fullføre eller renskrive tekster mellom hver gang vi møtes. De som vil kan også få skriveoppgaver å jobbe med hjemme.

Det trengs ingen forkunnskaper, bare en lyst til å skrive. Å skrive er en glede i seg selv, men det kan også være spennende for venner og familie å få innblikk i minner fra gamle dager.

Pris per time for enkeltpersoner: 500,-
For gruppe på 4 deltagere og opp til 8 deltagere: 1000,- per time
 

Jorunn G. Solli
E-post: jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: 97123102

Det er supert om dere kjøper eller låner disse bøkene:
"Skriv ditt liv" av Kjersti Wold
"Skriveboka" av Merete Morken Andersen 

  
Sted:
Gjettum gård inngang A
Gjettumveien 121
1346 Gjettum i Bærum


Veibeskrivelse HeR


mandag 11. april 2016

Tekst til bilde-kurs med Gro Dahle 24. - 26. oktober

Fint om dere har med noen egne bilder ( f eks 5 – 12 bilder) til den selvstendige oppgaven – og i så fall veldig gjerne 10 - 15 (avhengig av antall deltagere) kopier av disse bildene (B5 eller A4)  slik at alle deltagerne kan få hvert sitt sett av bilder. Det er ikke høytidelig med disse bildene, ikke noe nøye. Trenger ikke være farge-kopier og trenger ikke være bra kopier heller. Bildene kan være av hva dere selv vil, kan være tegninger også – eller barnemalerier eller familiebilder. Eller klipp fra avisa. Eller glansbilder. Hvis dere ikke har med, får dere av meg.


Praktisk informasjon og priser finner du ved å trykke:
Her


Påmelding sendes til:
Tekstuniverset
Tlf: +47 97 123 102

Mandag 24. oktober:

Kl 11 – 13 Innledning. Bilde + tekst
Hva er en bildebok?
Ulike typer bildebøker, tegneserier, grafiske romaner.
Tekst-bilde-kunst? Fanzine? Kunstnerbøker.

Kunst vs bildebok/tekst-bilde-samarbeid
Konsept / idé  vs  fortelling/stemme/ innhold

To oppgaver:
Tom Phillips- / Gunnar Wærnes-metoden
Ord-kollasjer: arbeid med biter og enkelt-ord
Gjennomgang

Ca 13 – 14  Lunsj

Ca 14 – 16: Få ord, mye bilde
tittelmetoder/bildetekstmetoder
Gjennomgang

Ca 16 - 18: Å vri og løfte og vinkle
Ulike metoder for å skape humor
Ulike metoder for å skape poetisk løft,
dimensjon vs nøkternhet,banalitet
Gjennomgang

Selvstendig oppgave, de som orker?

kl 19: Middag

Fortsettelse: Selvstendig oppgave?

Tirsdag 25. oktober:
Frokost kl 8 – 9

9 -10 Gjennomgang oppgave

10 - 13 Bildeboka
Den verbale fortellingen vs den visuelle fortellingen
The drama of the turning of the page
Bildebokas teater
Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt

Metafor, allusjon/referanse, pastisj

Fortellende tekst til bilder, linjer som knytter bildene sammen
Stemme, monolog
Karakter, synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom
Det konsekvente barneperspektivet
Oppgaver og gjennomgang

13 – 14 Lunsj

14 - 16 Bipersoner/ flere karakterer
Replikker. Snakkebobler/ tankebobler/ indre stemme
Oppgaver og gjennomgang

16 – 18: helhet og linjer
Konflikter, hemmeligheter, kontraster
Sykluser, helheter, rammer, konsepter, systemer, premisser, strukturer, teksturer, matriser, lek, paralleller
Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder
Dramaturgi

18– 19 Egen oppgave: Lage et bildebok-manus på 12 oppslag
eller en komposisjon av egne bilder + tekst

19 Middag

Kvelden: Egen oppgave fortsetter.
Kopiere: Jorunn hjelper til med utskrift, kopi av håndskrift kan dere gjøre sjøl

Onsdag 26. oktober:

Frokost 8- 9
9 - 13 Gjennomgang av prosjektene
Oppgave/oppgaver hvis det blir tid

13:00 - 14.00 Lunsj