søndag 30. august 2015

Liste over minnesankere

Tekstuniverset holder minneskriveverksted på Gjettum gård, på eldresenter og sykehjem
HeR er kurset som starter 10. februar 2016

Nansenskolen
inviterer til et sommerkurs der temaet er erindringer
”Tingens tale”


Kjersti Wold holder skrivekurs for besteforeldre.
www.visitrauland.com

Eirin Bjørnstad hjelper folk med å lage bøker med bilder og tekst
www.godtfortalt.no

DIS-Norge, slekt og data. Minneinnsamling
www.dis.no

Skrive ned dine minner fra arbeidslivet?
Arbeidsarven

Dine memoarer:
www.dinememoarer.com

Vitaveritas
www.vitaveritas.no

Stroy Biografi:
Story Biografi

Dine memoarer
www.dinememoarer.com


Tom Aage Lie

www.tellyourstory.no

Alle som bor i Rogaland og er interessert i minner, kan ta en kikke på denne sida:

Digital museumsarkiv finner du masse bilder fra gamle dager


Alle kan delta Norsk etnologisk Granskning:
”Norsk etnologisk gransking (NEG) er et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum der det er samlet mer enn 40 000 personlige beretninger om livets ulike sider. Fra NEG ble grunnlagt i 1946 har arkivet stilt de frivillige meddelerne et stort antall spørsmål om emner som hører dagliglivet til. Svarene er brukt i kulturhistoriske studier av alt fra begravelsesskikker til seksualundervisning, fra tannbehandling til klesvask. Arkivet blir oppsøkt av forskere, studenter, bygde­bok­for­fat­tere, lokal­his­torikere og massemedia - og er åpent for alle som er inte­res­sert i hverdagslivet i vår samtid og i his­to­rien om vår nære fortid. Arbeidet fortsetter – og alle kan delta!” 
Informasjon får du HeR


Bøker:

Kjersti Wold

”Skriv ditt liv”

Merete Morken Anndersen:
"Skriveboka" 

 Ingen kommentarer: