lørdag 11. april 2015

Vil du skrive ned dine egne eller andres erindringer?

 
Om boka ”Skriv ditt liv” av Kjersti Wold:
Det er mange gode grunner til å skaffe seg boka for
en gang kommer noen til å lure på hvem du var. En gang kommer noen i din slekt til å spørre seg om hvordan det var å vokse opp på 40,50,60 eller 70tallet.
Noen vil se på et fotografi av deg og undre seg over hvem du var som person. Hvis vi ikke skriver ned noe om det livet vi har levd, vil vi bli borte. Kun noen datoer og faktaopplysninger vil bli tilbake. Hvem vi var som mennesker vil forsvinne.Du vil bli husket i to til tre generasjoner. Etter den tid finnes ingen førstehåndsberetninger. Å skrive ned litt om livet ditt kan være noe av det viktigste du gir videre til etterslekten.En helt ny bok gir tips og råd for hvordan du kommer i gang med skriveprosessen.
For info om kurs HeR eller Noesis


SKRIV DITT LIV I LUNSJPAUSEN
Alle har en livshistorie å fortelle. Nå kan du fortelle din!

Boken Skriv ditt liv viser hvordan du kan skrive om små og store hendelser fra livet ditt eller fra slektens historie. Forfatter kommer og Kjersti Wold forteller om hvordan du kommer i gang, teknikker og øvelser, og hvordan du kan bli bedre kjent med slekten din.

Håper vi ses på lanseringa
Onsdag 6.mai klokka 13
Påmelding til invitasjoner@cappelendamm.no
Halvbroren, Akersgata 6, Oslo i Cappelen Damms egne lokaler"Godt fortalt" hjelper folk med å lage bøker med bilder og tekst fra eget eller andres liv

Nansenskolen inviterer til et sommerkurs der temaet er erindringer
”Tingens tale”


-->
DIS-Norge, slekt og data. Minneinnsamling
www.dis.no
Skrive ned dine minner fra arbeidslivet?
Arbeidsarven


Dine memoarer:

www.dinememoarer.com
Vitaveritas
www.vitaveritas.no

Stroy Biografi:
Story Biografi

Alle kan delta Norsk etnologisk Granskning:
”Norsk etnologisk gransking (NEG) er et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum der det er samlet mer enn 40 000 personlige beretninger om livets ulike sider. Fra NEG ble grunnlagt i 1946 har arkivet stilt de frivillige meddelerne et stort antall spørsmål om emner som hører dagliglivet til. Svarene er brukt i kulturhistoriske studier av alt fra begravelsesskikker til seksualundervisning, fra tannbehandling til klesvask. Arkivet blir oppsøkt av forskere, studenter, bygde­bok­for­fat­tere, lokal­his­torikere og massemedia - og er åpent for alle som er inte­res­sert i hverdagslivet i vår samtid og i his­to­rien om vår nære fortid. Arbeidet fortsetter – og alle kan delta!” 
Sjekk for mer informasjon HeR


Ingen kommentarer: